HELSENORGE

3-3-melding: Komplikasjon under behandling (publisert 27. mars 2017)

​Pasienten hadde et dialysekateter i en stor blodåre, som måtte byttes.
Ved innføring av hylse for nedlegging av selve kateteret fikk man en skade på blodåren.

På grunn av vanskelig tilgjengelig skade, ble pasienten overflyttet til et samarbeidende sykehus hvor pasienten ble operert.

Vurdering:
Pasientsikkerhetsutvalget i SØ (PSU) anses at dette er en kjent, men sjelden komplikasjon til slike inngrep.

Denne type små inngrep kan trolig gjennomføres på en sikrere måte ved gjennomlysning, f.eks. på angiolab. PSU vil derfor som et forslag til forbedringstiltak be seksjonen om å vurdere alternative metoder å utføre denne prosedyren på.

Komplikasjonen ble håndtert korrekt i etterkant.

Fant du det du lette etter?