HELSENORGE

3-3-melding: Legemiddel gitt til feil pasient (publisert 19. juni 2017)

​En pasient fikk hjertemedisin som skulle vært gitt til en annen pasient.

Pasienten ble informert og lege ble hentet. Siden pasienten hadde fått dette medikamentet tidligere og skulle starte med samme hjertemedisin dagen etter, var det ingen risiko for pasienten.

Årsaken til hendelsen beskrives som manglende ID- kontroll. Det kan skyldes manglende opplæring.

Vurdering: 

Pasientsikkerhetsutvalget i SØ (PSU) minner om at ID-kontroll ved utdeling av legemidler er absolutt nødvendig for å sikre at riktig legemiddel blir gitt til riktig pasient.

Fant du det du lette etter?