HELSENORGE

3-3-melding: Legemiddel ikke gitt (publisert 28. august 2017)

​En pasient som brukte Betablokker fast, fikk ikke dette under sykehusoppholdet. Dette ble ikke oppdaget før etter flere dager. Pasienten fikk ingen men av dette.

Årsaken til at pasienten ikke fikk medikamentet, var at dette legemiddelet ikke ble lagt inn i elektronisk kurve hvor det blir oppført hvilke medisiner pasienter skal ha.

Vurdering:

Informasjon om faste legemidler var mottatt av sykehuset, men ikke lagt inn i elektronisk kurve. Dette beskrives som en forglemmelse.

Avdelingen har som tiltak besluttet at alle nye pasienters medikamentliste gjennomgås sammen med pasient eller pårørende ved innleggelse, eller ved første medikamentutdeling.

Pasientsikkerhetsutvalget i SØ (PSU) støtter dette tiltaket.

Fant du det du lette etter?