HELSENORGE

3-3-melding: Manglende prøvemateriale (publisert 28. august 2017)

​Felles prøvemottak meldte at de hadde fått en rekvisisjon, men uten prøvemateriale. Prøven ble etterspurt hos ekstern rekvirent, som sa de hadde sendt prøven derfra.

Man vet ikke årsaken til at prøven var blitt borte.

Avdelingen går gjennom senderutinene for å sikre at dette ikke gjentar seg.

Vurdering:
Pasientsikkerhetsutvalget i SØ (PSU) tar saken til orientering. Hendelsen er godt fulgt opp i avdelingen.

Fant du det du lette etter?