HELSENORGE

3-3-melding: Manglende undersøkelse (publisert 30. oktober 2017)

​En pasient med tidligere hjertesykdom ble innlagt på grunn av et mistenkt hjerneslag. Det ble også påvist en forkalkning i en stor arterie, og pasienten ble satt opp til operasjon.
Før operasjonen ble det oppdaget at pasienten hadde for lavt nivå av blodplater til å kunne opereres.
Pasienten måtte vente flere dager på tilsyn av spesialist innen blodsykdommer, og oppstart av behandling ble forsinket.

Vurdering:
Pasientsikkerhetsutvalget i SØ (PSU) vurderer at tilsyn ble forsinket på grunn av få spesialister innenfor fagfeltet. Etter tilsyn/undersøkelse av spesialist, ble korrekt helsehjelp gitt. Forsinkelsen fikk ingen konsekvenser for pasienten.

Den krevende bemanningssituasjonen er håndtert.

Fant du det du lette etter?