HELSENORGE

3-3-melding: Ønsket medisinering stoppet (publisert 28. august 2017)

​En pasient ga beskjed om at det var svært smertefullt å få medisin intravenøst, og ville at medisineringen skulle stoppes. Først etter gjentatte ønsker om at det måtte stoppes, ble det gjort.

Det viste seg at veneflonen satt feil slik at medisinen gikk utenfor venen, noe som kan være svært smertefullt. Veneflonen ble fjernet og pasienten ville ikke ha ny.

Pasienten fikk smerter og hevelse i hånden.

Vurdering:
Den meldte hendelsen viser at en pasient ikke opplevde seg godt ivaretatt, og at pasient og helsepersonell har ulik opplevelse av hva som er sagt. Pasientsikkerhetsutvalget i SØ (PSU) har ikke grunnlag for å mene noe om hvordan dialogen med pasienten forløp. For PSU er det imidlertid viktig å påpeke at helsepersonell som den profesjonelle part, bærer et hovedansvar for at pasienter opplever dialogen som god.

Fant du det du lette etter?