HELSENORGE

3-3-melding: Snublet og falt (publisert 30. oktober 2017)

​En pasient snublet og falt, og pådro seg kutt i ansiktet som måtte sys.
Pasienten fikk hyppige tilsyn etter fallet, og ble skrevet ut etter få timer.
Fallrisiko var vurdert og pasienten hadde fallforebyggende behandlingsplan.

Vurdering:
Pasientsikkerhetsutvalget i SØ (PSU) ser at nødvendige fallforebyggende tiltak var iverksatt og tar derfor saken til orientering.

Fant du det du lette etter?