HELSENORGE

3-3-melding: Undersøkelser ble utsatt (publisert 28. august 2017)

​En pasient med akutt sykdom ble innlagt på en annen sengepost enn der pasienten medisinsk sett hørte hjemme. I følge prosedyre skal pasienter om mulig legges på moderposten. I dette tilfellet medførte plasseringen at flere viktige undersøkelser og observasjoner ikke ble fulgt opp. Pasienten ble overflyttet til riktig avdeling dagen etter.

Utsettelsen av undersøkelsene fikk ikke følger for pasienten.

Vurdering:
I følge avviksmeldingen ble en uavklart pasient midlertidig plassert utenfor avdelingen hvor pasienten hørte hjemme. Slik plassering av pasienter utenfor aktuell avdeling, kan føre til økt risiko for feil eller mangelfull oppfølging.

Pasientsikkerhetsutvalget i SØ (PSU) er innforstått med at det ved samtidighetskonflikter noen ganger er nødvendig å plassere pasienter utenfor avdelinger hvor pasienter primært skal være. Da er det svært viktig at etablerte prosedyrer følges, slik at risiko for feil i forbindelse med undersøkelse og behandling minimeres.

Fant du det du lette etter?