3-3 meldinger 2018

Publisert i mai

 

3-3-melding: Tom oksygenkolbe (publisert 28. mai 2018)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2018/3-3-melding-tom-oksygenkolbe-publisert-28-mai-20183-3-melding: Tom oksygenkolbe (publisert 28. mai 2018)28.05.2018 11:31:30
3-3-melding: Forsinket vurdering (publisert 28. mai 2018)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2018/3-3-melding-forsinket-vurdering-publisert-28-mai-20183-3-melding: Forsinket vurdering (publisert 28. mai 2018)28.05.2018 12:00:06
3-3-melding: Manglende oppfølging (publisert 28. mai 2018)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2018/3-3-melding-manglende-oppfolging-publisert-28-mai-20183-3-melding: Manglende oppfølging (publisert 28. mai 2018)28.05.2018 12:00:37
3-3-melding: Manglende ID (publisert 28. mai 2018)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2018/3-3-melding-manglende-id-publisert-28-mai-20183-3-melding: Manglende ID (publisert 28. mai 2018)28.05.2018 12:01:08
3-3-melding: Prøve ble ikke analysert (publisert 28. mai 2018)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2018/3-3-melding-prove-ble-ikke-analysert-publisert-28-mai-20183-3-melding: Prøve ble ikke analysert (publisert 28. mai 2018)28.05.2018 12:01:34
3-3-melding: Hjertestans etter operasjon (publisert 28. mai 2018)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2018/3-3-melding-hjertestans-etter-operasjon-publisert-28-mai-20183-3-melding: Hjertestans etter operasjon (publisert 28. mai 2018)28.05.2018 12:02:04
3-3-melding: Hadde behov for fastvakt (publisert 28. mai 2018)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2018/3-3-melding-hadde-behov-for-fastvakt-publisert-28-mai-20183-3-melding: Hadde behov for fastvakt (publisert 28. mai 2018)28.05.2018 12:02:32
3-3-melding: Skade på tarmen (publisert 28. mai 2018)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2018/3-3-melding-skade-pa-tarmen-publisert-28-mai-20183-3-melding: Skade på tarmen (publisert 28. mai 2018)27.05.2018 22:00:00
3-3-melding: Forsinket behandling (publisert 28. mai 2018)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2018/3-3-melding-forsinket-behandling-publisert-28-mai-20183-3-melding: Forsinket behandling (publisert 28. mai 2018)28.05.2018 12:03:57
3-3-melding: Fall med skade (publisert 28. mai 2018)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2018/3-3-melding-fall-med-skade-publisert-28-mai-20183-3-melding: Fall med skade (publisert 28. mai 2018)28.05.2018 12:06:08
3-3-melding: Kjent komplikasjon (publisert 28. mai 2018)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2018/3-3-melding-kjent-komplikasjon-publisert-28-mai-20183-3-melding: Kjent komplikasjon (publisert 28. mai 2018)28.05.2018 12:06:39
3-3-melding: Flytting av pasient (publisert 28. mai 2018)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2018/3-3-melding-flytting-av-pasient-publisert-28-mai-20183-3-melding: Flytting av pasient (publisert 28. mai 2018)28.05.2018 12:07:04
3-3-melding: Var ikke fallrisikovurdert (publisert 28. mai 2018)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2018/3-3-melding-var-ikke-fallrisikovurdert-publisert-28-mai-20183-3-melding: Var ikke fallrisikovurdert (publisert 28. mai 2018)28.05.2018 12:07:28
3-3-melding: Fikk for mye antibiotika (publisert 28. mai 2018https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2018/3-3-melding-fikk-for-mye-antibiotika-publisert-28-mai-20183-3-melding: Fikk for mye antibiotika (publisert 28. mai 201828.05.2018 12:07:53
3-3-melding: Manglet utstyr (publisert 28. mai 2018)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2018/3-3-melding-manglet-utstyr-publisert-28-mai-20183-3-melding: Manglet utstyr (publisert 28. mai 2018)28.05.2018 12:08:17
3-3-melding: Kommunikasjonssvikt (publisert 28. mai 2018)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2018/3-3-melding-kommunikasjonssvikt-publisert-28-mai-20183-3-melding: Kommunikasjonssvikt (publisert 28. mai 2018)28.05.2018 12:08:54
3-3-melding: Feil diagnose (publisert 28. mai 2018)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2018/3-3-melding-feil-diagnose-publisert-28-mai-20183-3-melding: Feil diagnose (publisert 28. mai 2018)28.05.2018 11:58:21
3-3-melding: Feil ordinering (publisert 28. mai 2018)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2018/3-3-melding-feil-ordinering-publisert-28-mai-20183-3-melding: Feil ordinering (publisert 28. mai 2018)28.05.2018 11:58:55
3-3-melding: Tegn på infeksjon (publisert 28. mai 2018)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2018/3-3-melding-tegn-pa-infeksjon-publisert-28-mai-20183-3-melding: Tegn på infeksjon (publisert 28. mai 2018)28.05.2018 12:11:53
3-3-melding: Fikk for mye oksygen (publisert 28. mai 2018)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2018/3-3-melding-fikk-for-mye-oksygen-publisert-28-mai-20183-3-melding: Fikk for mye oksygen (publisert 28. mai 2018)28.05.2018 12:12:21
3-3-melding: Fallrisiko var ikke vurdert (publisert 28. mai 2018)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2018/3-3-melding-fallrisiko-var-ikke-vurdert-publisert-28-mai-20183-3-melding: Fallrisiko var ikke vurdert (publisert 28. mai 2018)28.05.2018 12:13:04
3-3-melding: Manglende dokumentasjon (publisert 28. mai 2018)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2018/3-3-melding-manglende-dokumentasjon-publisert-28-mai-20183-3-melding: Manglende dokumentasjon (publisert 28. mai 2018)28.05.2018 12:11:21

Publisert i januar

 

3-3-melding: Forsinket antibiotikabehandling (publisert 30. januar 2018)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2018/3-3-melding-forsinket-antibiotikabehandling-publisert-30-januar-20183-3-melding: Forsinket antibiotikabehandling (publisert 30. januar 2018)30.01.2018 10:45:44
3-3-melding: Forsinket behandling (publisert 30. januar 2018)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2018/3-3-melding-forsinket-behandling-publisert-30-januar-20183-3-melding: Forsinket behandling (publisert 30. januar 2018)30.01.2018 10:46:10
3-3-melding: Forsinket injeksjon (publisert 30. januar 2018)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2018/3-3-melding-forsinket-injeksjon-publisert-30-januar-20183-3-melding: Forsinket injeksjon (publisert 30. januar 2018)30.01.2018 10:46:30
3-3-melding: Fulgte ikke prosedyre (publisert 30. januar 2018)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2018/3-3-melding-fulgte-ikke-prosedyre-publisert-30-januar-20183-3-melding: Fulgte ikke prosedyre (publisert 30. januar 2018)30.01.2018 10:46:58
3-3-melding: Kommunikasjonssvikt (publisert 30. januar 2018)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2018/3-3-melding-kommunikasjonssvikt-publisert-30-januar-20183-3-melding: Kommunikasjonssvikt (publisert 30. januar 2018)30.01.2018 10:47:20
3-3-melding: Mangelfull behandling (publisert 30. januar 2018)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2018/3-3-melding-mangelfull-behandling-publisert-30-januar-20183-3-melding: Mangelfull behandling (publisert 30. januar 2018)30.01.2018 10:47:42
3-3-melding: Manglende oppfølging (publisert 30. januar 2018)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2018/3-3-melding-manglende-oppfolging-publisert-30-januar-20183-3-melding: Manglende oppfølging (publisert 30. januar 2018)30.01.2018 10:48:05
3-3-melding: Skled og falt (publisert 30. januar 2018)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2018/3-3-melding-skled-og-falt-publisert-30-januar-20183-3-melding: Skled og falt (publisert 30. januar 2018)30.01.2018 10:48:28
3-3-melding: Fikk for mye insulin (publisert 30. januar 2018)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2018/3-3-melding-fikk-for-mye-insulin-publisert-30-januar-20183-3-melding: Fikk for mye insulin (publisert 30. januar 2018)30.01.2018 09:44:55
3-3-melding: Behandling ble ikke stanset (publisert 30. januar 2018)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2018/3-3-melding-behandling-ble-ikke-stanset-publisert-30-januar-20183-3-melding: Behandling ble ikke stanset (publisert 30. januar 2018)30.01.2018 10:43:04
3-3-melding: Feilaktig legemiddelinformasjon (publisert 30. januar 2018)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2018/3-3-melding-feilaktig-legemiddelinformasjon-publisert-30-januar-20183-3-melding: Feilaktig legemiddelinformasjon (publisert 30. januar 2018)30.01.2018 10:43:24
3-3-melding: Feil type antibiotika (publisert 30. januar 2018)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2018/3-3-melding-feil-type-antibiotika-publisert-30-januar-20183-3-melding: Feil type antibiotika (publisert 30. januar 2018)30.01.2018 10:43:45
3-3-melding: Fikk for stor dose smertestillende (publisert 30. januar 2018)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2018/3-3-melding-fikk-for-stor-dose-smertestillende-publisert-30-januar-20183-3-melding: Fikk for stor dose smertestillende (publisert 30. januar 2018)30.01.2018 10:44:07
3-3-melding: Fikk legemiddel på feil måte (publisert 30. januar 2018)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2018/3-3-melding-fikk-legemiddel-pa-feil-mate-publisert-30-januar-20183-3-melding: Fikk legemiddel på feil måte (publisert 30. januar 2018)30.01.2018 10:44:45
3-3-melding: Fikk medisin for raskt (publisert 30. januar 2018)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2018/3-3-melding-fikk-medisin-for-raskt-publisert-30-januar-20183-3-melding: Fikk medisin for raskt (publisert 30. januar 2018)30.01.2018 10:45:20