HELSENORGE

3-3 meldinger 2018

Publisert i desember

3-3-melding: Manglende oppfølging (publisert 19. desember 2018)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2018/3-3-melding-manglende-oppfolging-publisert-19-desember-20183-3-melding: Manglende oppfølging (publisert 19. desember 2018)19.12.2018 13:14:19
3-3-melding: Kjent mulig komplikasjon (publisert 19. desember 2018)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2018/3-3-melding-kjent-mulig-komplikasjon-publisert-19-desember-20183-3-melding: Kjent mulig komplikasjon (publisert 19. desember 2018)19.12.2018 13:14:47
3-3-melding: Forsinket antibiotikabehandling (publisert 19. desember 2018)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2018/3-3-melding-forsinket-antibiotikabehandling-publisert-19-desember-20183-3-melding: Forsinket antibiotikabehandling (publisert 19. desember 2018)19.12.2018 13:15:12
3-3-melding: Forveksling av pasienter (publisert 19. desember 2018)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2018/3-3-melding-forveksling-av-pasienter-publisert-19-desember-20183-3-melding: Forveksling av pasienter (publisert 19. desember 2018)19.12.2018 13:15:32
3-3-melding: Vanskelig diagnostikk (publisert 19. desember 2018)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2018/3-3-melding-vanskelig-diagnostikk-publisert-19-desember-20183-3-melding: Vanskelig diagnostikk (publisert 19. desember 2018)19.12.2018 13:15:52
3-3-melding: Ikke innkalt til kontroll (publisert 19. desember 2018)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2018/3-3-melding-ikke-innkalt-til-kontroll-publisert-19-desember-20183-3-melding: Ikke innkalt til kontroll (publisert 19. desember 2018)19.12.2018 13:16:15
3-3-melding: Kjent, men sjelden komplikasjon (publisert 19. desember 2018)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2018/3-3-melding-kjent-men-sjelden-komplikasjon-publisert-19-desember-20183-3-melding: Kjent, men sjelden komplikasjon (publisert 19. desember 2018)19.12.2018 13:16:47
3-3-melding: Sprøyte brukt på to pasienter (publisert 19. desember 2018)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2018/3-3-melding-sproyte-brukt-pa-to-pasienter-publisert-19-desember-20183-3-melding: Sprøyte brukt på to pasienter (publisert 19. desember 2018)19.12.2018 13:17:10
3-3-melding: Manglende oppfølging av pasient (publisert 19. desember 2018)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2018/3-3-melding-manglende-oppfolging-av-pasient-publisert-19-desember-20183-3-melding: Manglende oppfølging av pasient (publisert 19. desember 2018)19.12.2018 13:17:32
3-3-melding: Forsinket behandling (publisert 19. desember 2018)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2018/3-3-melding-forsinket-behandling-publisert-19-desember-20183-3-melding: Forsinket behandling (publisert 19. desember 2018)19.12.2018 13:17:50
3-3-melding: Prøve ble ikke undersøkt (publisert 19. desember 2018)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2018/3-3-melding-prove-ble-ikke-undersokt-publisert-19-desember-20183-3-melding: Prøve ble ikke undersøkt (publisert 19. desember 2018)19.12.2018 13:19:03

Publisert i september

Publisert i mai

 

Publisert i januar

 

3-3-melding: Fikk for mye insulin (publisert 30. januar 2018)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2018/3-3-melding-fikk-for-mye-insulin-publisert-30-januar-20183-3-melding: Fikk for mye insulin (publisert 30. januar 2018)30.01.2018 09:44:55
3-3-melding: Behandling ble ikke stanset (publisert 30. januar 2018)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2018/3-3-melding-behandling-ble-ikke-stanset-publisert-30-januar-20183-3-melding: Behandling ble ikke stanset (publisert 30. januar 2018)30.01.2018 10:43:04
3-3-melding: Feilaktig legemiddelinformasjon (publisert 30. januar 2018)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2018/3-3-melding-feilaktig-legemiddelinformasjon-publisert-30-januar-20183-3-melding: Feilaktig legemiddelinformasjon (publisert 30. januar 2018)30.01.2018 10:43:24
3-3-melding: Feil type antibiotika (publisert 30. januar 2018)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2018/3-3-melding-feil-type-antibiotika-publisert-30-januar-20183-3-melding: Feil type antibiotika (publisert 30. januar 2018)30.01.2018 10:43:45
3-3-melding: Fikk for stor dose smertestillende (publisert 30. januar 2018)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2018/3-3-melding-fikk-for-stor-dose-smertestillende-publisert-30-januar-20183-3-melding: Fikk for stor dose smertestillende (publisert 30. januar 2018)30.01.2018 10:44:07
3-3-melding: Fikk legemiddel på feil måte (publisert 30. januar 2018)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2018/3-3-melding-fikk-legemiddel-pa-feil-mate-publisert-30-januar-20183-3-melding: Fikk legemiddel på feil måte (publisert 30. januar 2018)30.01.2018 10:44:45
3-3-melding: Fikk medisin for raskt (publisert 30. januar 2018)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2018/3-3-melding-fikk-medisin-for-raskt-publisert-30-januar-20183-3-melding: Fikk medisin for raskt (publisert 30. januar 2018)30.01.2018 10:45:20
3-3-melding: Forsinket antibiotikabehandling (publisert 30. januar 2018)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2018/3-3-melding-forsinket-antibiotikabehandling-publisert-30-januar-20183-3-melding: Forsinket antibiotikabehandling (publisert 30. januar 2018)30.01.2018 10:45:44
3-3-melding: Forsinket behandling (publisert 30. januar 2018)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2018/3-3-melding-forsinket-behandling-publisert-30-januar-20183-3-melding: Forsinket behandling (publisert 30. januar 2018)30.01.2018 10:46:10
3-3-melding: Forsinket injeksjon (publisert 30. januar 2018)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2018/3-3-melding-forsinket-injeksjon-publisert-30-januar-20183-3-melding: Forsinket injeksjon (publisert 30. januar 2018)30.01.2018 10:46:30
3-3-melding: Fulgte ikke prosedyre (publisert 30. januar 2018)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2018/3-3-melding-fulgte-ikke-prosedyre-publisert-30-januar-20183-3-melding: Fulgte ikke prosedyre (publisert 30. januar 2018)30.01.2018 10:46:58
3-3-melding: Kommunikasjonssvikt (publisert 30. januar 2018)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2018/3-3-melding-kommunikasjonssvikt-publisert-30-januar-20183-3-melding: Kommunikasjonssvikt (publisert 30. januar 2018)30.01.2018 10:47:20
3-3-melding: Mangelfull behandling (publisert 30. januar 2018)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2018/3-3-melding-mangelfull-behandling-publisert-30-januar-20183-3-melding: Mangelfull behandling (publisert 30. januar 2018)30.01.2018 10:47:42
3-3-melding: Manglende oppfølging (publisert 30. januar 2018)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2018/3-3-melding-manglende-oppfolging-publisert-30-januar-20183-3-melding: Manglende oppfølging (publisert 30. januar 2018)30.01.2018 10:48:05
3-3-melding: Skled og falt (publisert 30. januar 2018)https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/kvalitet/3-3-meldinger/3-3-meldinger-2018/3-3-melding-skled-og-falt-publisert-30-januar-20183-3-melding: Skled og falt (publisert 30. januar 2018)30.01.2018 10:48:28