HELSENORGE

3-3-melding: Behandling ble ikke stanset (publisert 30. januar 2018)

​En pasient med en alvorlig grunnsykdom, ble innlagt med mistanke om en alvorlig infeksjon. Pasienten fikk antibiotika, men etter flere dager ble det oppdaget at pasienten hadde fått en for stor dose i forhold til sin grunnsykdom. Det gikk bra med pasienten, men dette kunne ha ført til svært alvorlige bivirkninger.

Prøvesvarene som etter hvert kom, viste at pasienten ikke hadde en så alvorlig infeksjon som det var mistanke om.

Vurdering:
Det er meldt som en avvikshendelse at en pasient fikk en sterk dose antibiotika intravenøst, og videre at behandlingen ikke ble stanset da det forelå prøvesvar som tilsa at den skulle avsluttes.

Pasientsikkerhetsutvalget i SØ (PSU) vurderer oppstart av antibiotika som en veloverveid beslutning, selv om dosen som ble benyttet i utgangspunktet ikke skal gis til pasienter med en slik alvorlig grunnsykdom. PSU anser det imidlertid som en alvorlig avvikshendelse at medisinering med antibiotika ikke ble stanset da prøvesvar forelå. Grunnet pasientens grunnsykdom kunne denne svikten fått alvorlige konsekvenser for pasienten.

PSU forventer av avdelingen ser på mulig årsaker til den manglende avslutningen av antibiotikabehandlingen, og vurderer tiltak som kan bidra til at tilsvarende svikt ikke skjer flere ganger.
            

Fant du det du lette etter?