3-3-melding: Brudd på grunn av fall (publisert 12. september 2018)

​En pasient var innlagt for funksjonsutredning. Under oppholdet falt pasienten og pådro seg et lårhalsbrudd.

Pasienten ble operert og fikk et lengre sykehusopphold enn planlagt.
Det fremkommer av journalen at pasienten var ustødig, og burde ha «følge ved forflytning».

Vurdering: 
Pasienten var fallrisikovurdert. Det er uklart for pasientsikkerhetsutvalget i SØ (PSU) hvordan det ble formidlet til pasienten at vedkommende burde ha «følge ved forflytning». Det fremgår imidlertid at pasienten ikke ønsket bistand, og slik sett vanskeliggjorde ønsket oppfølging.
                         

Fant du det du lette etter?