HELSENORGE

3-3-melding: Feil diagnose (publisert 28. mai 2018)

​En vanskelig vurderbar prøve ble tolket som sannsynlig ondartet. Pasienten ble operert ved et samarbeidende sykehus. Det ble ikke funnet noen ondartet i operasjonspreparatet.
Prøvene fra Sykehuset Østfold ble regransket ved det samarbeidende sykehuset, som mente det forelå en kronisk betennelse, fibrose og reaktive forandringer.

Pasienten gjennomgikk derfor et unødvendig kirurgisk inngrep på grunn av en feildiagnose.

Prøven vil bli gjennomgått av de aktuelle, for å lære av feilen som ble begått.

Vurdering:
Det er meldt som avvik at pasient gjennomgikk unødvendig kirurgi som følge av feildiagnostikk.

Etter hva pasientsikkerhetsutvalget i SØ (PSU) kan se, er pasienten grundig utredet og behandlet i tråd med etablert faglig tenkning. At diagnostikken i ettertid viste seg å være feil er beklagelig, men PSU kan ikke se at det er gjort feil som krever systemmessig oppfølging. Det er imidlertid viktig at avdelingen følger opp hendelsen mht. læring.

Fant du det du lette etter?