HELSENORGE

3-3-melding: Feilaktig legemiddelinformasjon (publisert 30. januar 2018)

​En pasient som ble overført fra intensivavdelingen til et døgnområde, skulle ha avsluttet behandling med et medikament som brukes i akutte situasjoner.

Det jobbes med prosessforbedring i forbindelse med overflytting av pasienter fra intensivtil andre avdelinger.

Vurdering:
Avviksmeldingen beskriver at et legemiddel ikke var seponert ved overføring fra en enhet til en annen. Dette medførte at mottakende avdeling fikk feil informasjon om hva slags legemidler pasienten skulle ha.
 
Det er en forutsetning for forsvarlig helsehjelp at informasjonen som følger en pasient ved overføring mellom enheter i sykehuset, til en hver tid er korrekt. Pasientsikkerhetsutvalget i SØ (PSU) støtter derfor avdelingens forslag til tiltak, som er at det jobbes med prosessforbedring ved overflytting av pasienter.

Fant du det du lette etter?