HELSENORGE

3-3-melding: Fikk legemiddel på feil måte (publisert 30. januar 2018)

​En pasient skulle til en undersøkelse og skulle i den forbindelse få et beroligende medikament. Medikamentet skulle gis med sprøyte, i følge prosedyren. Dette var også ordinert av lege. Medikamentet ble imidlertid gitt intravenøst ved en feiltagelse.

Dette ble oppdaget få minutter etter at medikamentet var gitt. Lege ble kontaktet og pasienten ble informert. Pasienten ble videre overvåket hvor man fulgte med på puls, blodtrykk og respirasjonsfrekvens.

Seksjonsleder er bedt om å følge opp saken og sikre at alle medarbeidere skjerper inn kontrollrutiner for å sikre at legemidler gis på rett måte.

Vurdering:
Denne feilmedisineringen handler etter PSU sin oppfatning primært om uoppmerksomhet hos medarbeider. PSU støtter at hendelsen brukes i det kontinuerlige arbeidet med å ivareta sikkerheten rundt medikamenthåndtering, herunder implementering av gode rutiner for egenkontroll ved administrering av legemidler.

Fant du det du lette etter?