HELSENORGE

3-3-melding: Forsinket antibiotikabehandling (publisert 30. januar 2018)

​En alvorlig syk pasient fikk feber og økende infeksjonssymptomer en uke etter at pasienten ble innlagt. Det ble ordinert antibiotikabehandling, og pasienten skulle få første dose omgående. Uvisst av hvilken grunn fikk ikke pasienten antibiotikabehandling før etter forverring og nytt tilsyn, flere timer etter ordinering. Pasienten døde samme natt.

Dette var en svært syk pasient, med flere alvorlige diagnoser, og det er usikkert om dødsfallet kunne vært avverget om antibiotikabehandling hadde vært gitt tidligere.

Vurdering:
Pasientsikkerhetsutvalget i SØ (PSU) anser forsinkelsen av antibiotikabehandlingen som uttrykk for en beklagelig forglemmelse. PSU kan ikke se at forglemmelsen skyldes forhold på systemnivå.

PSU finner det usikkert om forsinkelsen hadde betydning for utfallet.

Fant du det du lette etter?