HELSENORGE

3-3-melding: Forsinket behandling (publisert 19. desember 2018)

​En pasient ble flyttet fra en avdeling til en annen avdeling som utepasient, til tross for behov for kontinuerlig medisinsk oppfølging. Pasienten ble stadig dårligere og måtte få akutt behandling av et utrykningsteam.
Pasienten ble overført til medisinsk overvåkning, men døde senere samme dag.

Vurdering:
Det er meldt som avvik at pasient fikk forsinket helsehjelp som følge av at pasienten midlertidig var flyttet til en annen avdeling enn den avdelingen hvor pasient primært skulle vært innlagt.

Ut fra sakens opplysninger er det ikke mulig for pasientsikkerhetsutvalget i SØ (PSU) å ta stilling til om det var en korrekt beslutning å flytte den aktuelle pasienten til annen avdeling, men flytting av pasienter som i denne saken, innebærer en særlig risiko for svikt, noe som forutsetter tydelig oppgave- og ansvarsavklaring mellom avdelingene. 

PSU støtter at det ses på rutiner for revurdering av pasienter som kan flyttes mellom avdelinger.

Fant du det du lette etter?