HELSENORGE

3-3-melding: Forsinket behandling (publisert 28. mai 2018)

​En pasient fikk fjernet en uregelmessighet i huden. Prøvesvar viste at pasienten hadde hudkreft. Pasienten ble likevel ikke satt opp til kontroll. Først flere måneder senere ble det oppdaget spredning.

Det er uklart hva som var årsaken til denne forsinkelsen, men i følge journalen tyder det på rutinesvikt.

Pasienten ble operert på et samarbeidende sykehus.

Vurdering: 
Det er meldt som avvik at prøvesvar ikke ble fulgt opp, med konsekvens at videre oppfølging i form av kontroller og videre behandling ble forsinket.

I følge den elektroniske pasientjournalen var dette prøvesvaret sett av flere, men ingen har fulgt det opp. Det er uklart for pasientsikkerhetsutvalget i SØ (PSU) hva som er årsaken til dette.

PSU konkluderer med at dette var en alvorlig rutinesvikt.
                                                                  

Fant du det du lette etter?