HELSENORGE

3-3-melding: Hadde behov for fastvakt (publisert 28. mai 2018)

​En pasient som hadde hatt hyppig tilsyn på grunn av motorisk uro, falt og pådro seg et håndleddsbrudd.

Denne pasienten var fallrisikovurdert og hadde derfor hyppig tilsyn, seng i laveste posisjon og ringesnor innen rekkevidde.

Forslag til tiltak er å øke bemanningen slik at pasienter med behov for fastvakt kan få dette. Avdelingen vil også ha fokus på fallrisikovurdering på daglige tavlemøter og at fallrisiko blir dokumentert i behandlingsplanen.

Vurdering:
Til tross for at retningslinjer for fallrisikohåndtering ble fulgt, falt pasienten.

Pasientsikkerhetsutvalget i SØ (PSU) støtter at avdelingen må gjennomgå og vurdere bemanningssituasjonen mht. om pasienter som dette blir tilstrekkelig ivaretatt i forhold til behov for tilsyn.

Fant du det du lette etter?