HELSENORGE

3-3-melding: Hjertestans etter operasjon (publisert 28. mai 2018)

​En pasient ble operert med sementert hemiprotese på grunn av lårhalsbrudd.
Etter sementering av protesen fikk pasienten hjertestans. Det ble gjennomført hjerte lunge redning, men pasienten døde. 

Pasienten ble ikke vurdert som en risikopasient i forkant av innsetting av sementert protese, da dette ikke var en pasient med flere alvorlige diagnoser. Avdelingen har som rutine at usementert protese skal vurderes dersom pasienten er multisyk.

Vurdering:
Pasientsikkerhetsutvalget i SØ (PSU) vurderer at hjertestans ved bruk av sementert hemiprotese er en kjent, men sjelden komplikasjon. I slike saker er det nødvendig at det som forberedelse til hver operasjon vurderes konkret om usementert protese bør benyttes. PSU legger til grunn at avdelingen har rutiner for dette, og at riktige vurderinger ble gjort i denne saken.
                                                                              

Fant du det du lette etter?