HELSENORGE

3-3-melding: Ikke innkalt til kontroll (publisert 19. desember 2018)

​En pasient var operert og gipset, og skulle komme til kontroll etter 8 uker. Pasienten ble satt på venteliste til riktig uke. Pasienten ble ikke innkalt til kontroll, og det ble ringt gjentatte ganger til sykehuset uten å komme fram, for å purre på kontrollen.

Flere uker etter at gipsen skulle vært tatt av, kom pasienten til kontroll. Det ble startet fysioterapitrening på grunn av svekkelse i muskler.

Det var vanskelig å finne årsaken til hvorfor pasienten ikke ble innkalt. Det er i ettertid etablert nye rutiner for sjekk av ventelister daglig.

Vurdering:
En slik forsinkelse som meldingen viser, er selvsagt beklagelig og ikke akseptabel. Pasientsikkerhetsutvalget i SØ (PSU) tar til orientering at utfordringene knyttet til pasientlogistikken er tatt tak i, og at det er etablert rutiner for at hendelser som dette ikke skal skje igjen.

Fant du det du lette etter?