HELSENORGE

3-3-melding: Kjent, men sjelden komplikasjon (publisert 19. desember 2018)

​Pasienten hadde gjennomgått en kikhullsoperasjon for å fjerne blindtarmen. Etter operasjonen fikk pasienten mer smerter enn forventet. Dette skyldtes sannsynligvis en skade på bukveggen som forårsaket en blodansamling. Det var ikke nødvendig å operere pasienten på nytt.

Hendelsen er tatt opp i avdelingen, og opplæring foregår kontinuerlig med denne type operasjoner.

Vurdering:
Pasientsikkerhetsutvalget i SØ (PSU) anser den meldte avvikshendelsen som en kjent, men sjelden komplikasjon ved denne type kirurgi. Det var god indikasjon for inngrepet og komplikasjonen ble godt håndtert i ettertid.

Fant du det du lette etter?