3-3-melding: Kullosdannelse under operasjon (publisert 12. september 2018)

​Under en operasjon oppstod det en kullosdannelse relatert til anestesisystemet. Dette ble raskt oppdaget og aktuelle tiltak iverksatt.

Årsak til hendelsen og forslag til tiltak for å forhindre at dette skjer igjen er grundig tatt opp i aktuelle avdeling.

Hendelsen fikk ingen følger for pasienten.

Vurdering:
Pasientsikkerhetsutvalget i SØ (PSU) tar saken til etterretning og forutsetter at utstyrssvikten følges opp av medisinsk teknologisk avdeling.

Fant du det du lette etter?