HELSENORGE

3-3-melding: Mangelfull behandling (publisert 30. januar 2018)

​Tilstanden til en pasient ble gradvis forverret og til slutt ble pasienten ikke kontaktbar, med respirasjonssvikt. Det ble bestemt oppstart av NIV-behandling, som er pustehjelp med maske. Det var fullt på overvåkningen og på intensiv, og behandling ble startet opp på sengeposten.

Ut fra en faglig vurdering av pasientens tilstand, som var alvorlig, skulle denne pasienten blitt behandlet i en avdeling med spesialkompetanse.

Pasienten ble etter hvert overflyttet overvåkningen, men døde dagen etter.

Vurdering:
Pasientsikkerhetsutvalget i SØ (PSU) vurderer at pasienten ikke fikk optimal oppfølging grunnet mangelfull kapasitet ved sykehuset, noe som selvsagt er uheldig og beklagelig.

Det er imidlertid en kjensgjerning at samtidighetskonflikter i noen tilfeller betyr at pasienter ikke kan gis optimal behandling, og at det vil være umulig å organisere seg bort fra samtidighetskonflikter i alle sammenhenger.

Fant du det du lette etter?