HELSENORGE

3-3-melding: Manglende dokumentasjon (publisert 28. mai 2018)

​En pasient ble innlagt med sterke smerter. Pasienten fikk smertestillende, men uten effekt. Det ble da ordinert morfin. I følge muntlig rapport skulle denne pasienten ikke ha morfin fordi behandling med dette preparatet kunne gi alvorlige følger, men denne informasjonen var ikke dokumentert noe sted skriftlig. Feilmedisineringen fikk ingen følger for pasienten.

Vurdering:  
Det er meldt som avvik at innkomstjournalen er ufullstendig, ved at det ikke er skrevet «cave morfin». «Cave» brukes for å angi typer behandling en pasient ikke bør eller skal ha.
Årsaken til at dette ikke er skrevet, vites ikke.

Uavhengig av de konkrete omstendighetene i saken, synes det etter pasientsikkerhetsutvalget i SØ (PSU) sin oppfatning å være uklarhet med hensyn til hvor slik informasjon skal fremgå og dermed også hvor den skal kunne gjenfinnes. PSU overlater til klinikken å ta nødvendige initiativ for å se nærmere på dette. 

Fant du det du lette etter?