HELSENORGE

3-3-melding: Manglende oppfølging av pasient (publisert 19. desember 2018)

​En pasient med kreft ble operert første gang for mange år siden. Pasienten var til rutinekontroller etter dette, og ble operert igjen tre år senere etter tilbakefall. Etter dette ble pasienten ikke satt opp til rutinekontroller.
Flere år senere ble pasienten henvist til sykehuset på nytt. CT påviste da en ny svulst som ble kirurgisk behandlet.

Årsaken til denne forsinkelsen skyldes i følge meldingen at sykehuset ikke har fulgt retningslinjene for videre oppfølging av pasienten.

Vurdering:
Det er meldt som avvik at en pasient ikke ble satt opp til kontroll, noe som førte til at negativ sykdomsutvikling ble sent oppdaget og forsinket fulgt opp.

Pasientsikkerhetsutvalget i SØ (PSU) legger til grunn den beskrevne rutine, som er at det er behandler som ut fra en konkret vurdering skal avgjøre om en pasient skal følges opp med kontroller, og hvordan et eventuelt kontrollopplegg skal være. PSU har ikke grunnlag for å skulle mene at dette ikke er en akseptabel rutine.

Et risikoreduserende tiltak kan være at pasienter er informert om at de bør ta kontakt dersom situasjonen endrer seg, eller dersom de venter på time og de ikke hører noe fra sykehuset.

Fant du det du lette etter?