HELSENORGE

3-3-melding: Manglende oppfølging (publisert 28. mai 2018)

​En pasient var til en CT-undersøkelse.  På røntgenbeskrivelsen er det beskrevet et bifunn, en tumor. Dette funnet ble ikke fulgt opp. Under et opphold ved sykehuset flere måneder senere, ble det tatt nye CT-bilder som på nytt påviste tumor, som nå hadde vokst.

Årsaken til denne hendelsen vites ikke, men bifunnet ble ikke fulgt opp av henvisende lege.

Pasienten ble henvist videre til oppfølging ved relevant seksjon.

Vurdering:
Det er meldt som avvik at et bifunn ikke er fulgt opp. Pasientsikkerhetsutvalget i SØ (PSU) anser dette som en alvorlig svikt. Det er henvisende lege sitt ansvar å sørge for at eventuelle bifunn blir fulgt opp, f.eks. ved å henvise pasient til relevant avdeling for oppfølging.

Fant du det du lette etter?