HELSENORGE

3-3-melding: Manglet utstyr (publisert 28. mai 2018)

​En pasient skulle opereres og ble lagt i narkose. Da oppdaget man at et scoop som skulle brukes under inngrepet manglet. Det ble ringt etter nytt utstyr, men det var ingen scoop tilgjengelige på grunn av stor aktivitet tidligere på dagen. Alt utstyr rengjøres grundig, og det var en time igjen av steriliseringsprosessen.
Operasjonen tok lenger tid enn planlagt, og pasienten måtte bli på sykehuset til neste dag.

Saken er tatt opp i avdelingen og gjennomgått.

Forslag til tiltak er at det må være nok utstyr, også i beredskap ved uventede hendelser.
Det må også sikres at brikker med operasjonsutstyr som ikke er komplette, dvs. sett med utstyr tilpasset aktuelle inngrep, ikke blir sendt til operasjon.

Vurdering:
Pasient fikk forlenget narkosetid og ikke planlagt overnatting ved sykehuset grunnet manglende utstyr. Pasientsikkerhetsutvalget i SØ (PSU) poengterer at for å unngå slike hendelser må alt utstyr være på plass, og brikker med utstyr bør ikke vært pakket før de var komplette.
                                             

Fant du det du lette etter?