HELSENORGE

3-3-melding: Prøve ble ikke undersøkt (publisert 19. desember 2018)

​Under en operasjon ble det av kirurgen bedt om at to ulike vevsprøver skulle undersøkes. Av ukjent grunn ble den ene prøve ikke sendt videre.
Dette fikk ingen behandlingsmessig konsekvens for pasienten.

Personalet har tatt ansvar med tanke på endringer i logistikken og vil dermed sikre at slike hendelser kan forebygges.

Vurdering:
Det er meldt som avvik at vevsprøve ikke ble tatt vare på som forutsatt for analyse.
Pasientsikkerhetsutvalget i SØ (PSU) poengterer at under "Trygg kirurgi"-avslutning, må alle preparatbeholdere merkes både med pasientens ID og med innhold, og sjekkes av operatør.  Det er viktig at man kontrollerer at alle typer prøver som det står i henvisningen at skal sendes videre, er med.

Fant du det du lette etter?