HELSENORGE

3-3-melding: Skled og falt (publisert 30. januar 2018)

​En pasient falt og fikk et kutt som måtte sys. Pasienten hadde på seg ullsokker og hadde sklidd.

Det var ikke gjort noen fallrisikovurdering av denne pasienten ved innleggelse.

Avdelingen har fallforebygging som fokusområde, og vil fortsette å minne om viktigheten av å følge opp pasienter for å forebygge fall.


Vurdering:
I henhold til rutine skal alle pasienter fallrisikovurderes ved innleggelse for å forebygge fall. Hvorvidt en fallrisikovurdering kunne forhindret denne hendelsen, er usikkert, men det synes åpenbart at denne pasienten hadde økt fallrisiko.

Helt konkret kunne en fallrisikovurdering ført til at pasienten ble bedt om å benytte sklisikre sokker. Pasientsikkerhetsutvalget i SØ (PSU) anser det som sannsynlig at et slikt tiltak ville redusert risikoen for fall og skade.
                                                        

Fant du det du lette etter?