HELSENORGE

3-3-melding: Tegn på infeksjon (publisert 28. mai 2018)

​Hos en pasient med sentralt venekateter (CVK) var det tydelig tegn på infeksjon ved innstikkstedet. Det var ikke dokumentert at innstikkstedet var stelt dagen før. Lege ble tilkalt og CVK ble fjernet. Prøver som ble tatt, viste ikke bakterievekst. Etter et par dager var innstikkstedet blekt og fint.

Skifterutiner tas opp på nytt på undervisningsdag.

Vurdering:  
Pasientsikkerhetsutvalget i SØ (PSU) anser infeksjon som en påregnelig komplikasjon knyttet til CVK. Komplikasjonen ble korrekt håndtert.

Stell av CVK bør dokumenteres i journalen.

Det synes å være uklarhet rundt skifterutiner, og bakgrunnen for meldingen ser ut til å være at personell som behandlet pasienten mener at symptomene skulle vært tatt tak i og blitt fulgt opp dagen før. Etter hva PSU kan se, er det ikke noe i journalen som tilsier at det var symptomer på infeksjon dagen før. 

Fant du det du lette etter?