HELSENORGE

3-3-melding: Vanskelig diagnostikk (publisert 19. desember 2018)

​En pasient fikk fjernet en svulst med en type kreftceller. Noen måneder senere hadde svulsten vokst på nytt, og det ble det tatt en ny vevsprøve som viste at det også var en annen type kreftceller i tumoren. Pasienten fikk etter dette korrekt behandling.

Vurdering:
Det fremgår av avviksmeldingen at det var to kreftformer i samme tumor. Dette ble ikke oppdaget ved første granskning av preparatet, men ved regranskning noen måneder senere da det også forelå nye prøver som det første preparatet ble vurdert opp mot.

Spørsmålet for pasientsikkerhetsutvalget i SØ (PSU) er om legene ved første granskning burde sett det de ser i ettertid.

PSU kan ikke se at det foreligger behandlingssvikt i denne saken, selv om legene i første omgang ikke så to kreftformer. Ved denne type avansert diagnostikk, må hendelser som dette i en viss utstrekning anses som påregnelige.

Fant du det du lette etter?