HELSENORGE
1.1.2012 - 31.3.2018

Administrativt samarbeidsutvalg (ADMS)

Samarbeidsavtalen mellom kommunene og Sykehuset Østfold (SØ) omfatter også et administrativt samarbeidsutvalg (ADMS). Utvalget har myndighet til å fatte bindende beslutninger på tvers av forvaltningsnivåene. 

Saksbehandling i Administrativt samarbeidsutvalg skjer i en to-trinns behandling.
Først drøftes sakene og i påfølgende møte settes saken opp til beslutning. Beslutninger i Administrativt samarbeidsutvalg skjer gjennom konsensusprinsippet.

Samlet saksoversikt

Agenda ADMS 2017 oppdatert.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/Agenda ADMS 2017 oppdatert.pdfAgenda ADMS 2017 oppdatert.pdfpdf261072
Agenda ADMS 2018 oppdatert.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/Agenda ADMS 2018 oppdatert.pdfAgenda ADMS 2018 oppdatert.pdfpdf417108
Agenda SU_SEKR 2019 oppdatert.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/Agenda SU_SEKR 2019 oppdatert.pdfAgenda SU_SEKR 2019 oppdatert.pdfpdf391732
Agenda SU_SEKR 2020.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/Agenda SU_SEKR 2020.pdfAgenda SU_SEKR 2020.pdfpdf477298

Innkallinger

2018

2018-03-22 Vedlegg til sakspapirer ADMS.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2018/Innkalling/2018-03-22 Vedlegg til sakspapirer ADMS.pdf2018-03-22 Vedlegg til sakspapirer ADMS.pdfpdf4628299
2018-03-22 Innkalling ADMS.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2018/Innkalling/2018-03-22 Innkalling ADMS.pdf2018-03-22 Innkalling ADMS.pdfpdf716888
2018-02-08 Vedlegg til sakspapirer ADMS.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2018/Innkalling/2018-02-08 Vedlegg til sakspapirer ADMS.pdf2018-02-08 Vedlegg til sakspapirer ADMS.pdfpdf5689211
2018-02-08 Innkalling ADMS.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2018/Innkalling/2018-02-08 Innkalling ADMS.pdf2018-02-08 Innkalling ADMS.pdfpdf756422

2017

2017-12-07 Innkalling ADMS.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2017/Innkalling/2017-12-07 Innkalling ADMS.pdf2017-12-07 Innkalling ADMS.pdfpdf753642
2017-12-07 Vedlegg til sakspapirer ADMS.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2017/Innkalling/2017-12-07 Vedlegg til sakspapirer ADMS.pdf2017-12-07 Vedlegg til sakspapirer ADMS.pdfpdf1568258
2017-11-09 Innkalling ADMS.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2017/Innkalling/2017-11-09 Innkalling ADMS.pdf2017-11-09 Innkalling ADMS.pdfpdf689533
2017-11-09 Vedlegg til sakspapirer ADMS.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2017/Innkalling/2017-11-09 Vedlegg til sakspapirer ADMS.pdf2017-11-09 Vedlegg til sakspapirer ADMS.pdfpdf8314632
2017-10-12 Innkalling ADMS.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2017/Innkalling/2017-10-12 Innkalling ADMS.pdf2017-10-12 Innkalling ADMS.pdfpdf3985258
2017-09-07 Innkalling ADMS.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2017/Innkalling/2017-09-07 Innkalling ADMS.pdf2017-09-07 Innkalling ADMS.pdfpdf6425492
2017-06-08 Innkalling ADMS.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2017/Innkalling/2017-06-08 Innkalling ADMS.pdf2017-06-08 Innkalling ADMS.pdfpdf5194074
2017-05-04 Innkalling ADMS.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2017/Innkalling/2017-05-04 Innkalling ADMS.pdf2017-05-04 Innkalling ADMS.pdfpdf3778509
2017-03-02 Innkalling ADMS.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2017/Innkalling/2017-03-02 Innkalling ADMS.pdf2017-03-02 Innkalling ADMS.pdfpdf4103541
2017-02-02 Innkalling ADMS.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2017/Innkalling/2017-02-02 Innkalling ADMS.pdf2017-02-02 Innkalling ADMS.pdfpdf9915626

2016

Innkalling ADMS 2016-11-24.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2016/Innkalling/Innkalling ADMS 2016-11-24.pdfInnkalling ADMS 2016-11-24.pdfpdf5756631
Innkalling ADMS 2016-10-13.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2016/Innkalling/Innkalling ADMS 2016-10-13.pdfInnkalling ADMS 2016-10-13.pdfpdf5023242
Innkalling ADMS 2016-09-01.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2016/Innkalling/Innkalling ADMS 2016-09-01.pdfInnkalling ADMS 2016-09-01.pdfpdf5911983
Innkalling ADMS 2016-06-02.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2016/Innkalling/Innkalling ADMS 2016-06-02.pdfInnkalling ADMS 2016-06-02.pdfpdf1481263
Innkalling ADMS 2016-04-28.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2016/Innkalling/Innkalling ADMS 2016-04-28.pdfInnkalling ADMS 2016-04-28.pdfpdf2303712
Innkalling ADMS 2016-03-17.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2016/Innkalling/Innkalling ADMS 2016-03-17.pdfInnkalling ADMS 2016-03-17.pdfpdf2634122
Innkalling ADMS 2016-02-11.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2016/Innkalling/Innkalling ADMS 2016-02-11.pdfInnkalling ADMS 2016-02-11.pdfpdf3521070


 

2015

Innkalling ADMS 290115.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2015/Innkallinger/Innkalling ADMS 290115.pdfInnkalling ADMS 290115.pdfpdf3930183
Innkalling ADMS 261115.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2015/Innkallinger/Innkalling ADMS 261115.pdfInnkalling ADMS 261115.pdfpdf2324107
Innkalling ADMS 260315.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2015/Innkallinger/Innkalling ADMS 260315.pdfInnkalling ADMS 260315.pdfpdf2989008
Innkalling ADMS 260215.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2015/Innkallinger/Innkalling ADMS 260215.pdfInnkalling ADMS 260215.pdfpdf3546997
Innkalling ADMS 210515.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2015/Innkallinger/Innkalling ADMS 210515.pdfInnkalling ADMS 210515.pdfpdf5670549
Innkalling ADMS 180615.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2015/Innkallinger/Innkalling ADMS 180615.pdfInnkalling ADMS 180615.pdfpdf5856296
Innkalling ADMS 171215.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2015/Innkallinger/Innkalling ADMS 171215.pdfInnkalling ADMS 171215.pdfpdf1876139
Innkalling ADMS 170915.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2015/Innkallinger/Innkalling ADMS 170915.pdfInnkalling ADMS 170915.pdfpdf4173522
Innkalling ADMS 151015.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2015/Innkallinger/Innkalling ADMS 151015.pdfInnkalling ADMS 151015.pdfpdf4630276


 

2014

Innkalling ADMS 040914.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2014/Innkallinger/Innkalling ADMS 040914.pdfInnkalling ADMS 040914.pdfpdf3077323
Innkalling ADMS 041214.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2014/Innkallinger/Innkalling ADMS 041214.pdfInnkalling ADMS 041214.pdfpdf2230108
Innkalling ADMS 050614.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2014/Innkallinger/Innkalling ADMS 050614.pdfInnkalling ADMS 050614.pdfpdf3810237
Innkalling ADMS 061114.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2014/Innkallinger/Innkalling ADMS 061114.pdfInnkalling ADMS 061114.pdfpdf2020146
Innkalling ADMS 080514.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2014/Innkallinger/Innkalling ADMS 080514.pdfInnkalling ADMS 080514.pdfpdf3493984
Innkalling ADMS 091014 rev.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2014/Innkallinger/Innkalling ADMS 091014 rev.pdfInnkalling ADMS 091014 rev.pdfpdf2695756
Innkalling ADMS 270214.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2014/Innkallinger/Innkalling ADMS 270214.pdfInnkalling ADMS 270214.pdfpdf3749219
Innkalling ADMS 300114.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2014/Innkallinger/Innkalling ADMS 300114.pdfInnkalling ADMS 300114.pdfpdf2944087
Innkalling ADMS 030414.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2014/Innkallinger/Innkalling ADMS 030414.pdfInnkalling ADMS 030414.pdfpdf4258845

2013

Innkalling ADMS 290113.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2013/Innkallinger/Innkalling ADMS 290113.pdfInnkalling ADMS 290113.pdfpdf28104
Innkalling ADMS 100913.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2013/Innkallinger/Innkalling ADMS 100913.pdfInnkalling ADMS 100913.pdfpdf102259
Innkalling ADMS 101013.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2013/Innkallinger/Innkalling ADMS 101013.pdfInnkalling ADMS 101013.pdfpdf102393
Innkalling ADMS 110613.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2013/Innkallinger/Innkalling ADMS 110613.pdfInnkalling ADMS 110613.pdfpdf22154
Innkalling ADMS 121213.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2013/Innkallinger/Innkalling ADMS 121213.pdfInnkalling ADMS 121213.pdfpdf376730
Innkalling ADMS 190313.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2013/Innkallinger/Innkalling ADMS 190313.pdfInnkalling ADMS 190313.pdfpdf21753
Innkalling ADMS 210513.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2013/Innkallinger/Innkalling ADMS 210513.pdfInnkalling ADMS 210513.pdfpdf24488
Innkalling ADMS 211113.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2013/Innkallinger/Innkalling ADMS 211113.pdfInnkalling ADMS 211113.pdfpdf380099
Innkalling ADMS 260213.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2013/Innkallinger/Innkalling ADMS 260213.pdfInnkalling ADMS 260213.pdfpdf24692

2012

Innkalling ADMS 17.1.2012.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2012/Innkallinger/Innkalling ADMS 17.1.2012.pdfInnkalling ADMS 17.1.2012.pdfpdf111630
Innkalling ADMS 180912.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2012/Innkallinger/Innkalling ADMS 180912.pdfInnkalling ADMS 180912.pdfpdf21454
Innkalling ADMS 181212.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2012/Innkallinger/Innkalling ADMS 181212.pdfInnkalling ADMS 181212.pdfpdf160714
Innkalling ADMS 201112.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2012/Innkallinger/Innkalling ADMS 201112.pdfInnkalling ADMS 201112.pdfpdf43915
Innkalling ADMS 220512.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2012/Innkallinger/Innkalling ADMS 220512.pdfInnkalling ADMS 220512.pdfpdf106472
Innkalling ADMS 220612.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2012/Innkallinger/Innkalling ADMS 220612.pdfInnkalling ADMS 220612.pdfpdf194110
2012-02-21 Innkalling ADMS med saksfremlegg.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2012/Innkallinger/2012-02-21 Innkalling ADMS med saksfremlegg.pdf2012-02-21 Innkalling ADMS med saksfremlegg.pdfpdf843017
2012-03-20 Innkalling ADMS inkl. saksfremlegg.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2012/Innkallinger/2012-03-20 Innkalling ADMS inkl. saksfremlegg.pdf2012-03-20 Innkalling ADMS inkl. saksfremlegg.pdfpdf305451
2012-04-26 Innkalling ADMS.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2012/Innkallinger/2012-04-26 Innkalling ADMS.pdf2012-04-26 Innkalling ADMS.pdfpdf106988
Innkalling ADMS 161012.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2012/Innkallinger/Innkalling ADMS 161012.pdfInnkalling ADMS 161012.pdfpdf107744

Referat

2018

2018-02-08 Referat ADMS.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2018/Referat/2018-02-08 Referat ADMS.pdf2018-02-08 Referat ADMS.pdfpdf593598
2018-03-22 Referat ADMS.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2018/Referat/2018-03-22 Referat ADMS.pdf2018-03-22 Referat ADMS.pdfpdf1244645

2017

2017-12-07 Referat ADMS.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2017/Referat/2017-12-07 Referat ADMS.pdf2017-12-07 Referat ADMS.pdfpdf572964
2017-11-09 Referat ADMS.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2017/Referat/2017-11-09 Referat ADMS.pdf2017-11-09 Referat ADMS.pdfpdf589714
2017-10-12 Referat ADMS.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2017/Referat/2017-10-12 Referat ADMS.pdf2017-10-12 Referat ADMS.pdfpdf601643
2017-09-07 Referat ADMS.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2017/Referat/2017-09-07 Referat ADMS.pdf2017-09-07 Referat ADMS.pdfpdf526933
2017-06-08 Referat ADMS.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2017/Referat/2017-06-08 Referat ADMS.pdf2017-06-08 Referat ADMS.pdfpdf644473
2017-05-04 Referat ADMS.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2017/Referat/2017-05-04 Referat ADMS.pdf2017-05-04 Referat ADMS.pdfpdf607484
2017-03-02 Referat ADMS.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2017/Referat/2017-03-02 Referat ADMS.pdf2017-03-02 Referat ADMS.pdfpdf631503
2017-02-02 Referat ADMS.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2017/Referat/2017-02-02 Referat ADMS.pdf2017-02-02 Referat ADMS.pdfpdf659167


2016

Referat ADMS 2016-11-24.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2016/Referat/Referat ADMS 2016-11-24.pdfReferat ADMS 2016-11-24.pdfpdf881118
Referat ADMS 2016-10-13.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2016/Referat/Referat ADMS 2016-10-13.pdfReferat ADMS 2016-10-13.pdfpdf593273
Referat ADMS 2016-09-01.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2016/Referat/Referat ADMS 2016-09-01.pdfReferat ADMS 2016-09-01.pdfpdf588664
Referat ADMS 2016-06-02.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2016/Referat/Referat ADMS 2016-06-02.pdfReferat ADMS 2016-06-02.pdfpdf543033
Referat ADMS 2016-04-28.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2016/Referat/Referat ADMS 2016-04-28.pdfReferat ADMS 2016-04-28.pdfpdf555505
Referat ADMS 2016-03-17.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2016/Referat/Referat ADMS 2016-03-17.pdfReferat ADMS 2016-03-17.pdfpdf540471
Referat ADMS 2016-02-11.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2016/Referat/Referat ADMS 2016-02-11.pdfReferat ADMS 2016-02-11.pdfpdf550554

2015

Referat ADMS 151015.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2015/Referat/Referat ADMS 151015.pdfReferat ADMS 151015.pdfpdf572393
Referat ADMS 170915.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2015/Referat/Referat ADMS 170915.pdfReferat ADMS 170915.pdfpdf557611
Referat ADMS 171215.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2015/Referat/Referat ADMS 171215.pdfReferat ADMS 171215.pdfpdf448067
Referat ADMS 180615.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2015/Referat/Referat ADMS 180615.pdfReferat ADMS 180615.pdfpdf846321
Referat ADMS 210515.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2015/Referat/Referat ADMS 210515.pdfReferat ADMS 210515.pdfpdf575922
Referat ADMS 260215.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2015/Referat/Referat ADMS 260215.pdfReferat ADMS 260215.pdfpdf594030
Referat ADMS 260315.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2015/Referat/Referat ADMS 260315.pdfReferat ADMS 260315.pdfpdf546235
Referat ADMS 261115.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2015/Referat/Referat ADMS 261115.pdfReferat ADMS 261115.pdfpdf457004
Referat ADMS 290115.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2015/Referat/Referat ADMS 290115.pdfReferat ADMS 290115.pdfpdf516549

2014

Godkjent Referat ADMS 300114.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2014/Referat/Godkjent Referat ADMS 300114.pdfGodkjent Referat ADMS 300114.pdfpdf690183
Referat ADMS 030414.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2014/Referat/Referat ADMS 030414.pdfReferat ADMS 030414.pdfpdf694353
Referat ADMS 040914.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2014/Referat/Referat ADMS 040914.pdfReferat ADMS 040914.pdfpdf574941
Referat ADMS 041214.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2014/Referat/Referat ADMS 041214.pdfReferat ADMS 041214.pdfpdf496134
Referat ADMS 050614.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2014/Referat/Referat ADMS 050614.pdfReferat ADMS 050614.pdfpdf562661
Referat ADMS 061114.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2014/Referat/Referat ADMS 061114.pdfReferat ADMS 061114.pdfpdf410911
Referat ADMS 080514.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2014/Referat/Referat ADMS 080514.pdfReferat ADMS 080514.pdfpdf574112
Referat ADMS 091014 rev.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2014/Referat/Referat ADMS 091014 rev.pdfReferat ADMS 091014 rev.pdfpdf453954
Referat ADMS 270214.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2014/Referat/Referat ADMS 270214.pdfReferat ADMS 270214.pdfpdf616406

2013

Referat ADMS 101013.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2013/Referat/Referat ADMS 101013.pdfReferat ADMS 101013.pdfpdf192471
Referat ADMS 110613.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2013/Referat/Referat ADMS 110613.pdfReferat ADMS 110613.pdfpdf437223
Referat ADMS 121213.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2013/Referat/Referat ADMS 121213.pdfReferat ADMS 121213.pdfpdf806640
Referat ADMS 190313.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2013/Referat/Referat ADMS 190313.pdfReferat ADMS 190313.pdfpdf63859
Referat ADMS 210513.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2013/Referat/Referat ADMS 210513.pdfReferat ADMS 210513.pdfpdf449237
Referat ADMS 211113.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2013/Referat/Referat ADMS 211113.pdfReferat ADMS 211113.pdfpdf575815
Referat ADMS 260213 - UT.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2013/Referat/Referat ADMS 260213 - UT.pdfReferat ADMS 260213 - UT.pdfpdf66378
Referat ADMS 290113 - UT.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2013/Referat/Referat ADMS 290113 - UT.pdfReferat ADMS 290113 - UT.pdfpdf240613
Referat ADMS 100913.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2013/Referat/Referat ADMS 100913.pdfReferat ADMS 100913.pdfpdf250966

Fant du det du lette etter?