Administrativt samarbeidsutvalg (ADMS)

1.1.2012 - 31.3.2018

Samarbeidsavtalen mellom kommunene og Sykehuset Østfold (SØ) omfatter også et administrativt samarbeidsutvalg (ADMS). Utvalget har myndighet til å fatte bindende beslutninger på tvers av forvaltningsnivåene. 

Saksbehandling i Administrativt samarbeidsutvalg skjer i en to-trinns behandling.
Først drøftes sakene og i påfølgende møte settes saken opp til beslutning. Beslutninger i Administrativt samarbeidsutvalg skjer gjennom konsensusprinsippet.

Samlet saksoversikt

Agenda ADMS 2017 oppdatert.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/Agenda ADMS 2017 oppdatert.pdfAgenda ADMS 2017 oppdatert.pdf
Agenda ADMS 2018 oppdatert.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/Agenda ADMS 2018 oppdatert.pdfAgenda ADMS 2018 oppdatert.pdf
Agenda SU_SEKR 2019 oppdatert.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/Agenda SU_SEKR 2019 oppdatert.pdfAgenda SU_SEKR 2019 oppdatert.pdf

Innkallinger

2018

2018-03-22 Vedlegg til sakspapirer ADMS.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2018/Innkalling/2018-03-22 Vedlegg til sakspapirer ADMS.pdf2018-03-22 Vedlegg til sakspapirer ADMS.pdf
2018-03-22 Innkalling ADMS.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2018/Innkalling/2018-03-22 Innkalling ADMS.pdf2018-03-22 Innkalling ADMS.pdf
2018-02-08 Vedlegg til sakspapirer ADMS.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2018/Innkalling/2018-02-08 Vedlegg til sakspapirer ADMS.pdf2018-02-08 Vedlegg til sakspapirer ADMS.pdf
2018-02-08 Innkalling ADMS.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2018/Innkalling/2018-02-08 Innkalling ADMS.pdf2018-02-08 Innkalling ADMS.pdf

2017

2017-12-07 Innkalling ADMS.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2017/Innkalling/2017-12-07 Innkalling ADMS.pdf2017-12-07 Innkalling ADMS.pdf
2017-12-07 Vedlegg til sakspapirer ADMS.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2017/Innkalling/2017-12-07 Vedlegg til sakspapirer ADMS.pdf2017-12-07 Vedlegg til sakspapirer ADMS.pdf
2017-11-09 Innkalling ADMS.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2017/Innkalling/2017-11-09 Innkalling ADMS.pdf2017-11-09 Innkalling ADMS.pdf
2017-11-09 Vedlegg til sakspapirer ADMS.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2017/Innkalling/2017-11-09 Vedlegg til sakspapirer ADMS.pdf2017-11-09 Vedlegg til sakspapirer ADMS.pdf
2017-10-12 Innkalling ADMS.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2017/Innkalling/2017-10-12 Innkalling ADMS.pdf2017-10-12 Innkalling ADMS.pdf
2017-09-07 Innkalling ADMS.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2017/Innkalling/2017-09-07 Innkalling ADMS.pdf2017-09-07 Innkalling ADMS.pdf
2017-06-08 Innkalling ADMS.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2017/Innkalling/2017-06-08 Innkalling ADMS.pdf2017-06-08 Innkalling ADMS.pdf
2017-05-04 Innkalling ADMS.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2017/Innkalling/2017-05-04 Innkalling ADMS.pdf2017-05-04 Innkalling ADMS.pdf
2017-03-02 Innkalling ADMS.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2017/Innkalling/2017-03-02 Innkalling ADMS.pdf2017-03-02 Innkalling ADMS.pdf
2017-02-02 Innkalling ADMS.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2017/Innkalling/2017-02-02 Innkalling ADMS.pdf2017-02-02 Innkalling ADMS.pdf

2016

Innkalling ADMS 2016-11-24.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2016/Innkalling/Innkalling ADMS 2016-11-24.pdfInnkalling ADMS 2016-11-24.pdf
Innkalling ADMS 2016-10-13.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2016/Innkalling/Innkalling ADMS 2016-10-13.pdfInnkalling ADMS 2016-10-13.pdf
Innkalling ADMS 2016-09-01.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2016/Innkalling/Innkalling ADMS 2016-09-01.pdfInnkalling ADMS 2016-09-01.pdf
Innkalling ADMS 2016-06-02.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2016/Innkalling/Innkalling ADMS 2016-06-02.pdfInnkalling ADMS 2016-06-02.pdf
Innkalling ADMS 2016-04-28.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2016/Innkalling/Innkalling ADMS 2016-04-28.pdfInnkalling ADMS 2016-04-28.pdf
Innkalling ADMS 2016-03-17.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2016/Innkalling/Innkalling ADMS 2016-03-17.pdfInnkalling ADMS 2016-03-17.pdf
Innkalling ADMS 2016-02-11.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2016/Innkalling/Innkalling ADMS 2016-02-11.pdfInnkalling ADMS 2016-02-11.pdf


 

2015

Innkalling ADMS 290115.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2015/Innkallinger/Innkalling ADMS 290115.pdfInnkalling ADMS 290115.pdf
Innkalling ADMS 261115.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2015/Innkallinger/Innkalling ADMS 261115.pdfInnkalling ADMS 261115.pdf
Innkalling ADMS 260315.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2015/Innkallinger/Innkalling ADMS 260315.pdfInnkalling ADMS 260315.pdf
Innkalling ADMS 260215.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2015/Innkallinger/Innkalling ADMS 260215.pdfInnkalling ADMS 260215.pdf
Innkalling ADMS 210515.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2015/Innkallinger/Innkalling ADMS 210515.pdfInnkalling ADMS 210515.pdf
Innkalling ADMS 180615.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2015/Innkallinger/Innkalling ADMS 180615.pdfInnkalling ADMS 180615.pdf
Innkalling ADMS 171215.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2015/Innkallinger/Innkalling ADMS 171215.pdfInnkalling ADMS 171215.pdf
Innkalling ADMS 170915.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2015/Innkallinger/Innkalling ADMS 170915.pdfInnkalling ADMS 170915.pdf
Innkalling ADMS 151015.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2015/Innkallinger/Innkalling ADMS 151015.pdfInnkalling ADMS 151015.pdf


 

2014

Innkalling ADMS 030414.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2014/Innkallinger/Innkalling ADMS 030414.pdfInnkalling ADMS 030414.pdf
Innkalling ADMS 040914.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2014/Innkallinger/Innkalling ADMS 040914.pdfInnkalling ADMS 040914.pdf
Innkalling ADMS 041214.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2014/Innkallinger/Innkalling ADMS 041214.pdfInnkalling ADMS 041214.pdf
Innkalling ADMS 050614.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2014/Innkallinger/Innkalling ADMS 050614.pdfInnkalling ADMS 050614.pdf
Innkalling ADMS 061114.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2014/Innkallinger/Innkalling ADMS 061114.pdfInnkalling ADMS 061114.pdf
Innkalling ADMS 080514.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2014/Innkallinger/Innkalling ADMS 080514.pdfInnkalling ADMS 080514.pdf
Innkalling ADMS 091014 rev.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2014/Innkallinger/Innkalling ADMS 091014 rev.pdfInnkalling ADMS 091014 rev.pdf
Innkalling ADMS 270214.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2014/Innkallinger/Innkalling ADMS 270214.pdfInnkalling ADMS 270214.pdf
Innkalling ADMS 300114.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2014/Innkallinger/Innkalling ADMS 300114.pdfInnkalling ADMS 300114.pdf

2013

Innkalling ADMS 260213.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2013/Innkallinger/Innkalling ADMS 260213.pdfInnkalling ADMS 260213.pdf
Innkalling ADMS 290113.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2013/Innkallinger/Innkalling ADMS 290113.pdfInnkalling ADMS 290113.pdf
Innkalling ADMS 100913.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2013/Innkallinger/Innkalling ADMS 100913.pdfInnkalling ADMS 100913.pdf
Innkalling ADMS 101013.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2013/Innkallinger/Innkalling ADMS 101013.pdfInnkalling ADMS 101013.pdf
Innkalling ADMS 110613.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2013/Innkallinger/Innkalling ADMS 110613.pdfInnkalling ADMS 110613.pdf
Innkalling ADMS 121213.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2013/Innkallinger/Innkalling ADMS 121213.pdfInnkalling ADMS 121213.pdf
Innkalling ADMS 190313.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2013/Innkallinger/Innkalling ADMS 190313.pdfInnkalling ADMS 190313.pdf
Innkalling ADMS 210513.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2013/Innkallinger/Innkalling ADMS 210513.pdfInnkalling ADMS 210513.pdf
Innkalling ADMS 211113.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2013/Innkallinger/Innkalling ADMS 211113.pdfInnkalling ADMS 211113.pdf

2012

2012-02-21 Innkalling ADMS med saksfremlegg.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2012/Innkallinger/2012-02-21 Innkalling ADMS med saksfremlegg.pdf2012-02-21 Innkalling ADMS med saksfremlegg.pdf
2012-03-20 Innkalling ADMS inkl. saksfremlegg.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2012/Innkallinger/2012-03-20 Innkalling ADMS inkl. saksfremlegg.pdf2012-03-20 Innkalling ADMS inkl. saksfremlegg.pdf
2012-04-26 Innkalling ADMS.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2012/Innkallinger/2012-04-26 Innkalling ADMS.pdf2012-04-26 Innkalling ADMS.pdf
Innkalling ADMS 161012.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2012/Innkallinger/Innkalling ADMS 161012.pdfInnkalling ADMS 161012.pdf
Innkalling ADMS 17.1.2012.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2012/Innkallinger/Innkalling ADMS 17.1.2012.pdfInnkalling ADMS 17.1.2012.pdf
Innkalling ADMS 180912.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2012/Innkallinger/Innkalling ADMS 180912.pdfInnkalling ADMS 180912.pdf
Innkalling ADMS 181212.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2012/Innkallinger/Innkalling ADMS 181212.pdfInnkalling ADMS 181212.pdf
Innkalling ADMS 201112.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2012/Innkallinger/Innkalling ADMS 201112.pdfInnkalling ADMS 201112.pdf
Innkalling ADMS 220512.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2012/Innkallinger/Innkalling ADMS 220512.pdfInnkalling ADMS 220512.pdf
Innkalling ADMS 220612.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2012/Innkallinger/Innkalling ADMS 220612.pdfInnkalling ADMS 220612.pdf

Referat

2018

2018-02-08 Referat ADMS.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2018/Referat/2018-02-08 Referat ADMS.pdf2018-02-08 Referat ADMS.pdf
2018-03-22 Referat ADMS.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2018/Referat/2018-03-22 Referat ADMS.pdf2018-03-22 Referat ADMS.pdf

2017

2017-12-07 Referat ADMS.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2017/Referat/2017-12-07 Referat ADMS.pdf2017-12-07 Referat ADMS.pdf
2017-11-09 Referat ADMS.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2017/Referat/2017-11-09 Referat ADMS.pdf2017-11-09 Referat ADMS.pdf
2017-10-12 Referat ADMS.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2017/Referat/2017-10-12 Referat ADMS.pdf2017-10-12 Referat ADMS.pdf
2017-09-07 Referat ADMS.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2017/Referat/2017-09-07 Referat ADMS.pdf2017-09-07 Referat ADMS.pdf
2017-06-08 Referat ADMS.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2017/Referat/2017-06-08 Referat ADMS.pdf2017-06-08 Referat ADMS.pdf
2017-05-04 Referat ADMS.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2017/Referat/2017-05-04 Referat ADMS.pdf2017-05-04 Referat ADMS.pdf
2017-03-02 Referat ADMS.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2017/Referat/2017-03-02 Referat ADMS.pdf2017-03-02 Referat ADMS.pdf
2017-02-02 Referat ADMS.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2017/Referat/2017-02-02 Referat ADMS.pdf2017-02-02 Referat ADMS.pdf


2016

Referat ADMS 2016-11-24.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2016/Referat/Referat ADMS 2016-11-24.pdfReferat ADMS 2016-11-24.pdf
Referat ADMS 2016-10-13.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2016/Referat/Referat ADMS 2016-10-13.pdfReferat ADMS 2016-10-13.pdf
Referat ADMS 2016-09-01.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2016/Referat/Referat ADMS 2016-09-01.pdfReferat ADMS 2016-09-01.pdf
Referat ADMS 2016-06-02.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2016/Referat/Referat ADMS 2016-06-02.pdfReferat ADMS 2016-06-02.pdf
Referat ADMS 2016-04-28.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2016/Referat/Referat ADMS 2016-04-28.pdfReferat ADMS 2016-04-28.pdf
Referat ADMS 2016-03-17.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2016/Referat/Referat ADMS 2016-03-17.pdfReferat ADMS 2016-03-17.pdf
Referat ADMS 2016-02-11.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2016/Referat/Referat ADMS 2016-02-11.pdfReferat ADMS 2016-02-11.pdf

2015

Referat ADMS 151015.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2015/Referat/Referat ADMS 151015.pdfReferat ADMS 151015.pdf
Referat ADMS 170915.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2015/Referat/Referat ADMS 170915.pdfReferat ADMS 170915.pdf
Referat ADMS 171215.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2015/Referat/Referat ADMS 171215.pdfReferat ADMS 171215.pdf
Referat ADMS 180615.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2015/Referat/Referat ADMS 180615.pdfReferat ADMS 180615.pdf
Referat ADMS 210515.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2015/Referat/Referat ADMS 210515.pdfReferat ADMS 210515.pdf
Referat ADMS 260215.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2015/Referat/Referat ADMS 260215.pdfReferat ADMS 260215.pdf
Referat ADMS 260315.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2015/Referat/Referat ADMS 260315.pdfReferat ADMS 260315.pdf
Referat ADMS 261115.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2015/Referat/Referat ADMS 261115.pdfReferat ADMS 261115.pdf
Referat ADMS 290115.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2015/Referat/Referat ADMS 290115.pdfReferat ADMS 290115.pdf

2014

Godkjent Referat ADMS 300114.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2014/Referat/Godkjent Referat ADMS 300114.pdfGodkjent Referat ADMS 300114.pdf
Referat ADMS 030414.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2014/Referat/Referat ADMS 030414.pdfReferat ADMS 030414.pdf
Referat ADMS 040914.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2014/Referat/Referat ADMS 040914.pdfReferat ADMS 040914.pdf
Referat ADMS 041214.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2014/Referat/Referat ADMS 041214.pdfReferat ADMS 041214.pdf
Referat ADMS 050614.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2014/Referat/Referat ADMS 050614.pdfReferat ADMS 050614.pdf
Referat ADMS 061114.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2014/Referat/Referat ADMS 061114.pdfReferat ADMS 061114.pdf
Referat ADMS 080514.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2014/Referat/Referat ADMS 080514.pdfReferat ADMS 080514.pdf
Referat ADMS 091014 rev.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2014/Referat/Referat ADMS 091014 rev.pdfReferat ADMS 091014 rev.pdf
Referat ADMS 270214.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2014/Referat/Referat ADMS 270214.pdfReferat ADMS 270214.pdf

2013

Referat ADMS 211113.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2013/Referat/Referat ADMS 211113.pdfReferat ADMS 211113.pdf
Referat ADMS 260213 - UT.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2013/Referat/Referat ADMS 260213 - UT.pdfReferat ADMS 260213 - UT.pdf
Referat ADMS 290113 - UT.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2013/Referat/Referat ADMS 290113 - UT.pdfReferat ADMS 290113 - UT.pdf
Referat ADMS 100913.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2013/Referat/Referat ADMS 100913.pdfReferat ADMS 100913.pdf
Referat ADMS 101013.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2013/Referat/Referat ADMS 101013.pdfReferat ADMS 101013.pdf
Referat ADMS 110613.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2013/Referat/Referat ADMS 110613.pdfReferat ADMS 110613.pdf
Referat ADMS 121213.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2013/Referat/Referat ADMS 121213.pdfReferat ADMS 121213.pdf
Referat ADMS 190313.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2013/Referat/Referat ADMS 190313.pdfReferat ADMS 190313.pdf
Referat ADMS 210513.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2013/Referat/Referat ADMS 210513.pdfReferat ADMS 210513.pdf

Fant du det du lette etter?