Administrativt samarbeidsutvalg (ADMS)

1.1.2012 - 31.3.2018

Samarbeidsavtalen mellom kommunene og Sykehuset Østfold (SØ) omfatter også et administrativt samarbeidsutvalg (ADMS). Utvalget har myndighet til å fatte bindende beslutninger på tvers av forvaltningsnivåene. 

Saksbehandling i Administrativt samarbeidsutvalg skjer i en to-trinns behandling.
Først drøftes sakene og i påfølgende møte settes saken opp til beslutning. Beslutninger i Administrativt samarbeidsutvalg skjer gjennom konsensusprinsippet.

​Medlemmer

  Faste medlemmer: Varamedlemmer:
Fredrikstad, Hvaler Guro Steine Letting (nestleder) Anne Kristine Nitter
Aremark, Halden Halvard Bø Gina Brekke
Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker, Skiptvet, Spydeberg, Trøgstad Silje Bruland Lavoll Reidun Hexem
Moss, Rygge, Råde, Våler Sarah Frandsen Gran Edel Bruun
Rakkestad, Sarpsborg Grete Vidar Kirsti Engedahl
Sykehuset Østfold Irene Dahl Andersen (leder) Bernt W Pettersen
Sykehuset Østfold Einar Gløersen Maud Guttormsen
Sykehuset Østfold Liv Marit Sundstøl Eirin Paulsen
Sykehuset Østfold Tore Krogstad Bente Husvik
Sykehuset Østfold Odd Petter Nilsen Jon J Gåsvatn
Observatører:    
Brukerutvalget Leder Brukerutvalget SØ Nestleder Brukerutvalget SØ
Rep. ansattes org Karen M. Brasetvik (UNIO) Veronica Løken (LO)
    Venche Sandstad (YS)
Fastleger/Praksis koordinatorer Benny Adelved Bjørn-Tore Martinussen

Samlet saksoversikt

Agenda ADMS 2017 oppdatert.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/Agenda ADMS 2017 oppdatert.pdfAgenda ADMS 2017 oppdatert.pdf
Agenda ADMS 2018 oppdatert.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/Agenda ADMS 2018 oppdatert.pdfAgenda ADMS 2018 oppdatert.pdf

Innkallinger

2018

2018-03-22 Vedlegg til sakspapirer ADMS.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2018/Innkalling/2018-03-22 Vedlegg til sakspapirer ADMS.pdf2018-03-22 Vedlegg til sakspapirer ADMS.pdf
2018-03-22 Innkalling ADMS.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2018/Innkalling/2018-03-22 Innkalling ADMS.pdf2018-03-22 Innkalling ADMS.pdf
2018-02-08 Vedlegg til sakspapirer ADMS.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2018/Innkalling/2018-02-08 Vedlegg til sakspapirer ADMS.pdf2018-02-08 Vedlegg til sakspapirer ADMS.pdf
2018-02-08 Innkalling ADMS.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2018/Innkalling/2018-02-08 Innkalling ADMS.pdf2018-02-08 Innkalling ADMS.pdf

2017

2017-12-07 Innkalling ADMS.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2017/Innkalling/2017-12-07 Innkalling ADMS.pdf2017-12-07 Innkalling ADMS.pdf
2017-12-07 Vedlegg til sakspapirer ADMS.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2017/Innkalling/2017-12-07 Vedlegg til sakspapirer ADMS.pdf2017-12-07 Vedlegg til sakspapirer ADMS.pdf
2017-11-09 Innkalling ADMS.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2017/Innkalling/2017-11-09 Innkalling ADMS.pdf2017-11-09 Innkalling ADMS.pdf
2017-11-09 Vedlegg til sakspapirer ADMS.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2017/Innkalling/2017-11-09 Vedlegg til sakspapirer ADMS.pdf2017-11-09 Vedlegg til sakspapirer ADMS.pdf
2017-10-12 Innkalling ADMS.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2017/Innkalling/2017-10-12 Innkalling ADMS.pdf2017-10-12 Innkalling ADMS.pdf
2017-09-07 Innkalling ADMS.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2017/Innkalling/2017-09-07 Innkalling ADMS.pdf2017-09-07 Innkalling ADMS.pdf
2017-06-08 Innkalling ADMS.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2017/Innkalling/2017-06-08 Innkalling ADMS.pdf2017-06-08 Innkalling ADMS.pdf
2017-05-04 Innkalling ADMS.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2017/Innkalling/2017-05-04 Innkalling ADMS.pdf2017-05-04 Innkalling ADMS.pdf
2017-03-02 Innkalling ADMS.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2017/Innkalling/2017-03-02 Innkalling ADMS.pdf2017-03-02 Innkalling ADMS.pdf
2017-02-02 Innkalling ADMS.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2017/Innkalling/2017-02-02 Innkalling ADMS.pdf2017-02-02 Innkalling ADMS.pdf

2016

Innkalling ADMS 2016-11-24.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2016/Innkalling/Innkalling ADMS 2016-11-24.pdfInnkalling ADMS 2016-11-24.pdf
Innkalling ADMS 2016-10-13.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2016/Innkalling/Innkalling ADMS 2016-10-13.pdfInnkalling ADMS 2016-10-13.pdf
Innkalling ADMS 2016-09-01.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2016/Innkalling/Innkalling ADMS 2016-09-01.pdfInnkalling ADMS 2016-09-01.pdf
Innkalling ADMS 2016-06-02.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2016/Innkalling/Innkalling ADMS 2016-06-02.pdfInnkalling ADMS 2016-06-02.pdf
Innkalling ADMS 2016-04-28.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2016/Innkalling/Innkalling ADMS 2016-04-28.pdfInnkalling ADMS 2016-04-28.pdf
Innkalling ADMS 2016-03-17.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2016/Innkalling/Innkalling ADMS 2016-03-17.pdfInnkalling ADMS 2016-03-17.pdf
Innkalling ADMS 2016-02-11.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2016/Innkalling/Innkalling ADMS 2016-02-11.pdfInnkalling ADMS 2016-02-11.pdf


 

2015

Innkalling ADMS 290115.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2015/Innkallinger/Innkalling ADMS 290115.pdfInnkalling ADMS 290115.pdf
Innkalling ADMS 261115.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2015/Innkallinger/Innkalling ADMS 261115.pdfInnkalling ADMS 261115.pdf
Innkalling ADMS 260315.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2015/Innkallinger/Innkalling ADMS 260315.pdfInnkalling ADMS 260315.pdf
Innkalling ADMS 260215.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2015/Innkallinger/Innkalling ADMS 260215.pdfInnkalling ADMS 260215.pdf
Innkalling ADMS 210515.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2015/Innkallinger/Innkalling ADMS 210515.pdfInnkalling ADMS 210515.pdf
Innkalling ADMS 180615.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2015/Innkallinger/Innkalling ADMS 180615.pdfInnkalling ADMS 180615.pdf
Innkalling ADMS 171215.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2015/Innkallinger/Innkalling ADMS 171215.pdfInnkalling ADMS 171215.pdf
Innkalling ADMS 170915.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2015/Innkallinger/Innkalling ADMS 170915.pdfInnkalling ADMS 170915.pdf
Innkalling ADMS 151015.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2015/Innkallinger/Innkalling ADMS 151015.pdfInnkalling ADMS 151015.pdf


 

2014

Innkalling ADMS 030414.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2014/Innkallinger/Innkalling ADMS 030414.pdfInnkalling ADMS 030414.pdf
Innkalling ADMS 040914.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2014/Innkallinger/Innkalling ADMS 040914.pdfInnkalling ADMS 040914.pdf
Innkalling ADMS 041214.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2014/Innkallinger/Innkalling ADMS 041214.pdfInnkalling ADMS 041214.pdf
Innkalling ADMS 050614.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2014/Innkallinger/Innkalling ADMS 050614.pdfInnkalling ADMS 050614.pdf
Innkalling ADMS 061114.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2014/Innkallinger/Innkalling ADMS 061114.pdfInnkalling ADMS 061114.pdf
Innkalling ADMS 080514.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2014/Innkallinger/Innkalling ADMS 080514.pdfInnkalling ADMS 080514.pdf
Innkalling ADMS 091014 rev.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2014/Innkallinger/Innkalling ADMS 091014 rev.pdfInnkalling ADMS 091014 rev.pdf
Innkalling ADMS 270214.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2014/Innkallinger/Innkalling ADMS 270214.pdfInnkalling ADMS 270214.pdf
Innkalling ADMS 300114.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2014/Innkallinger/Innkalling ADMS 300114.pdfInnkalling ADMS 300114.pdf

2013

Innkalling ADMS 260213.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2013/Innkallinger/Innkalling ADMS 260213.pdfInnkalling ADMS 260213.pdf
Innkalling ADMS 290113.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2013/Innkallinger/Innkalling ADMS 290113.pdfInnkalling ADMS 290113.pdf
Innkalling ADMS 100913.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2013/Innkallinger/Innkalling ADMS 100913.pdfInnkalling ADMS 100913.pdf
Innkalling ADMS 101013.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2013/Innkallinger/Innkalling ADMS 101013.pdfInnkalling ADMS 101013.pdf
Innkalling ADMS 110613.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2013/Innkallinger/Innkalling ADMS 110613.pdfInnkalling ADMS 110613.pdf
Innkalling ADMS 121213.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2013/Innkallinger/Innkalling ADMS 121213.pdfInnkalling ADMS 121213.pdf
Innkalling ADMS 190313.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2013/Innkallinger/Innkalling ADMS 190313.pdfInnkalling ADMS 190313.pdf
Innkalling ADMS 210513.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2013/Innkallinger/Innkalling ADMS 210513.pdfInnkalling ADMS 210513.pdf
Innkalling ADMS 211113.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2013/Innkallinger/Innkalling ADMS 211113.pdfInnkalling ADMS 211113.pdf

2012

2012-02-21 Innkalling ADMS med saksfremlegg.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2012/Innkallinger/2012-02-21 Innkalling ADMS med saksfremlegg.pdf2012-02-21 Innkalling ADMS med saksfremlegg.pdf
2012-03-20 Innkalling ADMS inkl. saksfremlegg.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2012/Innkallinger/2012-03-20 Innkalling ADMS inkl. saksfremlegg.pdf2012-03-20 Innkalling ADMS inkl. saksfremlegg.pdf
2012-04-26 Innkalling ADMS.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2012/Innkallinger/2012-04-26 Innkalling ADMS.pdf2012-04-26 Innkalling ADMS.pdf
Innkalling ADMS 161012.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2012/Innkallinger/Innkalling ADMS 161012.pdfInnkalling ADMS 161012.pdf
Innkalling ADMS 17.1.2012.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2012/Innkallinger/Innkalling ADMS 17.1.2012.pdfInnkalling ADMS 17.1.2012.pdf
Innkalling ADMS 180912.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2012/Innkallinger/Innkalling ADMS 180912.pdfInnkalling ADMS 180912.pdf
Innkalling ADMS 181212.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2012/Innkallinger/Innkalling ADMS 181212.pdfInnkalling ADMS 181212.pdf
Innkalling ADMS 201112.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2012/Innkallinger/Innkalling ADMS 201112.pdfInnkalling ADMS 201112.pdf
Innkalling ADMS 220512.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2012/Innkallinger/Innkalling ADMS 220512.pdfInnkalling ADMS 220512.pdf
Innkalling ADMS 220612.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2012/Innkallinger/Innkalling ADMS 220612.pdfInnkalling ADMS 220612.pdf

Referat

2018

2018-02-08 Referat ADMS.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2018/Referat/2018-02-08 Referat ADMS.pdf2018-02-08 Referat ADMS.pdf
2018-03-22 Referat ADMS.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2018/Referat/2018-03-22 Referat ADMS.pdf2018-03-22 Referat ADMS.pdf

2017

2017-12-07 Referat ADMS.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2017/Referat/2017-12-07 Referat ADMS.pdf2017-12-07 Referat ADMS.pdf
2017-11-09 Referat ADMS.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2017/Referat/2017-11-09 Referat ADMS.pdf2017-11-09 Referat ADMS.pdf
2017-10-12 Referat ADMS.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2017/Referat/2017-10-12 Referat ADMS.pdf2017-10-12 Referat ADMS.pdf
2017-09-07 Referat ADMS.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2017/Referat/2017-09-07 Referat ADMS.pdf2017-09-07 Referat ADMS.pdf
2017-06-08 Referat ADMS.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2017/Referat/2017-06-08 Referat ADMS.pdf2017-06-08 Referat ADMS.pdf
2017-05-04 Referat ADMS.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2017/Referat/2017-05-04 Referat ADMS.pdf2017-05-04 Referat ADMS.pdf
2017-03-02 Referat ADMS.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2017/Referat/2017-03-02 Referat ADMS.pdf2017-03-02 Referat ADMS.pdf
2017-02-02 Referat ADMS.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2017/Referat/2017-02-02 Referat ADMS.pdf2017-02-02 Referat ADMS.pdf


2016

Referat ADMS 2016-11-24.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2016/Referat/Referat ADMS 2016-11-24.pdfReferat ADMS 2016-11-24.pdf
Referat ADMS 2016-10-13.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2016/Referat/Referat ADMS 2016-10-13.pdfReferat ADMS 2016-10-13.pdf
Referat ADMS 2016-09-01.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2016/Referat/Referat ADMS 2016-09-01.pdfReferat ADMS 2016-09-01.pdf
Referat ADMS 2016-06-02.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2016/Referat/Referat ADMS 2016-06-02.pdfReferat ADMS 2016-06-02.pdf
Referat ADMS 2016-04-28.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2016/Referat/Referat ADMS 2016-04-28.pdfReferat ADMS 2016-04-28.pdf
Referat ADMS 2016-03-17.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2016/Referat/Referat ADMS 2016-03-17.pdfReferat ADMS 2016-03-17.pdf
Referat ADMS 2016-02-11.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2016/Referat/Referat ADMS 2016-02-11.pdfReferat ADMS 2016-02-11.pdf

2015

Referat ADMS 151015.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2015/Referat/Referat ADMS 151015.pdfReferat ADMS 151015.pdf
Referat ADMS 170915.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2015/Referat/Referat ADMS 170915.pdfReferat ADMS 170915.pdf
Referat ADMS 171215.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2015/Referat/Referat ADMS 171215.pdfReferat ADMS 171215.pdf
Referat ADMS 180615.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2015/Referat/Referat ADMS 180615.pdfReferat ADMS 180615.pdf
Referat ADMS 210515.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2015/Referat/Referat ADMS 210515.pdfReferat ADMS 210515.pdf
Referat ADMS 260215.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2015/Referat/Referat ADMS 260215.pdfReferat ADMS 260215.pdf
Referat ADMS 260315.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2015/Referat/Referat ADMS 260315.pdfReferat ADMS 260315.pdf
Referat ADMS 261115.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2015/Referat/Referat ADMS 261115.pdfReferat ADMS 261115.pdf
Referat ADMS 290115.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2015/Referat/Referat ADMS 290115.pdfReferat ADMS 290115.pdf

2014

Godkjent Referat ADMS 300114.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2014/Referat/Godkjent Referat ADMS 300114.pdfGodkjent Referat ADMS 300114.pdf
Referat ADMS 030414.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2014/Referat/Referat ADMS 030414.pdfReferat ADMS 030414.pdf
Referat ADMS 040914.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2014/Referat/Referat ADMS 040914.pdfReferat ADMS 040914.pdf
Referat ADMS 041214.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2014/Referat/Referat ADMS 041214.pdfReferat ADMS 041214.pdf
Referat ADMS 050614.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2014/Referat/Referat ADMS 050614.pdfReferat ADMS 050614.pdf
Referat ADMS 061114.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2014/Referat/Referat ADMS 061114.pdfReferat ADMS 061114.pdf
Referat ADMS 080514.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2014/Referat/Referat ADMS 080514.pdfReferat ADMS 080514.pdf
Referat ADMS 091014 rev.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2014/Referat/Referat ADMS 091014 rev.pdfReferat ADMS 091014 rev.pdf
Referat ADMS 270214.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2014/Referat/Referat ADMS 270214.pdfReferat ADMS 270214.pdf

2013

Referat ADMS 211113.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2013/Referat/Referat ADMS 211113.pdfReferat ADMS 211113.pdf
Referat ADMS 260213 - UT.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2013/Referat/Referat ADMS 260213 - UT.pdfReferat ADMS 260213 - UT.pdf
Referat ADMS 290113 - UT.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2013/Referat/Referat ADMS 290113 - UT.pdfReferat ADMS 290113 - UT.pdf
Referat ADMS 100913.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2013/Referat/Referat ADMS 100913.pdfReferat ADMS 100913.pdf
Referat ADMS 101013.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2013/Referat/Referat ADMS 101013.pdfReferat ADMS 101013.pdf
Referat ADMS 110613.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2013/Referat/Referat ADMS 110613.pdfReferat ADMS 110613.pdf
Referat ADMS 121213.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2013/Referat/Referat ADMS 121213.pdfReferat ADMS 121213.pdf
Referat ADMS 190313.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2013/Referat/Referat ADMS 190313.pdfReferat ADMS 190313.pdf
Referat ADMS 210513.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/ADMS/2013/Referat/Referat ADMS 210513.pdfReferat ADMS 210513.pdf

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.