HELSENORGE

Avviksmelding for leger

Melderutiner ved kommunikasjonssvikt/avvik/klager mellom fastleger/legevakt og Sykehuset Østfold

Alle parter er avhengig av god og tydelig kommunikasjon, forståelse for hvordan samhandling skal foregå, faglig kompetanse og gjensidig respekt og forståelse for hverandres arbeid.

 

Avviksmelding for leger (Word)

Avviksmelding for leger (elektronisk)

Hensikt med melderutinen

Det er behov for å ha èn adresse å henvende seg til når man står overfor svikt i samhandlingen som ikke kan løses med en gang. Det er også behov for å samle slike meldinger for å:

 1. Sørge for at meldingen registreres.
 2. Videreformidle meldingen til rett person / instans i SØ eller legevakt / fastlege / kommunelege, slik at problemet finner sin løsning
 3. Se om svikten faller inn i et mønster som kan gi signaler om f. eks:
   1. Det er manglende kjennskap til hvordan samhandling skal foregå
   2. Det er svikt i informasjon
   3. Det er systemfeil
   4. Kompetanse må bedres
   5. Språkproblemer
 4. Sørge for tilbakemelding til melder om saken.
 5. Følge opp meldinger for å sikre at de finner sin løsning
 6. Utarbeide nye eller forbedre eksisterende rutiner for samhandling.

Ansvar

Samhandlingssjef SØ har ansvaret for mottak, saksbehandling og oppfølging av alle meldinger. Alle parter har ansvar for å melde episoder som kan og bør forbedres på en skikkelig måte med det mål å skape bedre relasjoner og lettere samhandling

Framgangsmåte:

Skriftlig melding sendes:  Samhandlingssjef ved Sykehuset Østfold,

Sykehuset Østfold
Samhandlingssjef Odd Petter Nilsen
Postboks 300, 1714 Grålum

Eller per e-post: odd.petter.nilsen@so-hf.no

Meldingen må inneholde:

 1. Hendelsesforløp, vær konkret.
 2. Navn på melder og kontakttelefon- / adresse
 3. Navn på person / avdeling / arbeidssted man opplever samhandlingssvikt med.
 4. Navn og fødselsnummer på pasient.
 5. Om dette er et tilbakevendende problem
 6. Hvorfor tror man dette problemet oppstår.
 7. Forslag til løsning av problemet.

 

Fant du det du lette etter?