Brukerutvalget

​Brukerutvalget ved Sykehuset Østfold er et samarbeidsorgan mellom sykehuset og brukerorganisasjonene, og er et rådgivende organ for administrerende direktør og styret.

Brukerutvalget deltar i utvikling av pasientbehandlingen. Utvalget gir råd om forbedringer og behov for nye tiltak, gir tilbakemelding om sine erfaringer, vurderer pasientservice og pasientinformasjon, og er med på å gjennomføre brukerundersøkelser i sykehuset.

Brukerutvalget behandler ikke saker vedrørende enkelt pasienter. Disse behandles i sykehusets ordinære organer for slike saker eller av pasient- og brukerombudet.

Kontakt

Brukerutvalget kan kontaktes på e-post: brukerutvalget@so-hf.no

Medlemmer

Svein Gurvin

Svein Gurvin (leder), FFO

Vigdis Yttervik
Vigdis Yttervik (nestleder), FFO   

Øvrige medlemmer:

Kari Bjørnerud,  FFO
Odd Martin Skarpholt, FFO
Anita Helene Ørbeck, SAFO
Hanne Stagebo Petersen, SAFO
Jannik Magnussen, Kreftforeningen
Heidi Kandola, Hvite Ørn
Eva Pay, RIO


Innkallinger

2019

2018

Innkalling til konstituering av brukerutvalget 2018-2020, 2018-02-21.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalget/2018/Innkalling til konstituering av brukerutvalget 2018-2020, 2018-02-21.pdfInnkalling til konstituering av brukerutvalget 2018-2020, 2018-02-21.pdf
Innkalling til møte i brukerutvalget 2018-02-21.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalget/2018/Innkalling til møte i brukerutvalget 2018-02-21.pdfInnkalling til møte i brukerutvalget 2018-02-21.pdf
Innkalling til møte i brukerutvalget 2018-04-04.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalget/2018/Innkalling til møte i brukerutvalget 2018-04-04.pdfInnkalling til møte i brukerutvalget 2018-04-04.pdf
Innkalling til møte i brukerutvalget 2018-05-09.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalget/2018/Innkalling til møte i brukerutvalget 2018-05-09.pdfInnkalling til møte i brukerutvalget 2018-05-09.pdf
Innkalling til møte i brukerutvalget 2018-06-13.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalget/2018/Innkalling til møte i brukerutvalget 2018-06-13.pdfInnkalling til møte i brukerutvalget 2018-06-13.pdf
Innkalling til møte i brukerutvalget 2018-09-12.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalget/2018/Innkalling til møte i brukerutvalget 2018-09-12.pdfInnkalling til møte i brukerutvalget 2018-09-12.pdf
Innkalling til møte i brukerutvalget 2018-10-24.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalget/2018/Innkalling til møte i brukerutvalget 2018-10-24.pdfInnkalling til møte i brukerutvalget 2018-10-24.pdf
Innkalling til møte i brukerutvalget 2018-12-12.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalget/2018/Innkalling til møte i brukerutvalget 2018-12-12.pdfInnkalling til møte i brukerutvalget 2018-12-12.pdf

2017

Innkalling til møte i brukerutvalget 2017-12-13.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalget/2017/Innkalling til møte i brukerutvalget 2017-12-13.pdfInnkalling til møte i brukerutvalget 2017-12-13.pdf
Innkalling til møte i brukerutvalget 2017-10-25.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalget/2017/Innkalling til møte i brukerutvalget 2017-10-25.pdfInnkalling til møte i brukerutvalget 2017-10-25.pdf
Innkalling til møte i brukerutvalget 2017-09-13.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalget/2017/Innkalling til møte i brukerutvalget 2017-09-13.pdfInnkalling til møte i brukerutvalget 2017-09-13.pdf
Innkalling til møte i brukerutvalget 2017-06-14.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalget/2017/Innkalling til møte i brukerutvalget 2017-06-14.pdfInnkalling til møte i brukerutvalget 2017-06-14.pdf
Innkalling til møte i brukerutvalget 2017-05-10.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalget/2017/Innkalling til møte i brukerutvalget 2017-05-10.pdfInnkalling til møte i brukerutvalget 2017-05-10.pdf
Innkalling til møte i brukerutvalget 2017-03-22.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalget/2017/Innkalling til møte i brukerutvalget 2017-03-22.pdfInnkalling til møte i brukerutvalget 2017-03-22.pdf
Innkalling til møte i brukerutvalget 2017-02-22.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalget/2017/Innkalling til møte i brukerutvalget 2017-02-22.pdfInnkalling til møte i brukerutvalget 2017-02-22.pdf

2016

Innkalling til møte i brukerutvalget 2016-12-07.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalget/2016/Innkallinger/Innkalling til møte i brukerutvalget 2016-12-07.pdfInnkalling til møte i brukerutvalget 2016-12-07.pdf
Innkalling til møte i brukerutvalget 2016-09-14.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalget/2016/Innkallinger/Innkalling til møte i brukerutvalget 2016-09-14.pdfInnkalling til møte i brukerutvalget 2016-09-14.pdf
Innkalling til møte i brukerutvalget 2016-06-15.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalget/2016/Innkallinger/Innkalling til møte i brukerutvalget 2016-06-15.pdfInnkalling til møte i brukerutvalget 2016-06-15.pdf
Innkalling til møte i brukerutvalget 2016-05-18.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalget/2016/Innkallinger/Innkalling til møte i brukerutvalget 2016-05-18.pdfInnkalling til møte i brukerutvalget 2016-05-18.pdf
Innkalling til møte i brukerutvalget 2016-03-30.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalget/2016/Innkallinger/Innkalling til møte i brukerutvalget 2016-03-30.pdfInnkalling til møte i brukerutvalget 2016-03-30.pdf
Innkalling til møte i brukerutvalget 2016-02-24.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalget/2016/Innkallinger/Innkalling til møte i brukerutvalget 2016-02-24.pdfInnkalling til møte i brukerutvalget 2016-02-24.pdf

 

Referat

2019

2018

Referat fra møte i brukerutvalget 2018-02-21 (godkjent) - konstituering.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalget/2018/Referat fra møte i brukerutvalget 2018-02-21 (godkjent) - konstituering.pdfReferat fra møte i brukerutvalget 2018-02-21 (godkjent) - konstituering.pdf
Referat fra møte i brukerutvalget 2018-02-21 (godkjent).pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalget/2018/Referat fra møte i brukerutvalget 2018-02-21 (godkjent).pdfReferat fra møte i brukerutvalget 2018-02-21 (godkjent).pdf
Referat fra møte i brukerutvalget 2018-04-04 (godkjent).pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalget/2018/Referat fra møte i brukerutvalget 2018-04-04 (godkjent).pdfReferat fra møte i brukerutvalget 2018-04-04 (godkjent).pdf
Referat fra møte i brukerutvalget 2018-05-09 (godkjent).pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalget/2018/Referat fra møte i brukerutvalget 2018-05-09 (godkjent).pdfReferat fra møte i brukerutvalget 2018-05-09 (godkjent).pdf
Referat fra møte i brukerutvalget 2018-06-13 (godkjent).pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalget/2018/Referat fra møte i brukerutvalget 2018-06-13 (godkjent).pdfReferat fra møte i brukerutvalget 2018-06-13 (godkjent).pdf
Referat fra møte i brukerutvalget 2018-09-12 (godkjent).pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalget/2018/Referat fra møte i brukerutvalget 2018-09-12 (godkjent).pdfReferat fra møte i brukerutvalget 2018-09-12 (godkjent).pdf
Referat fra møte i brukerutvalget 2018-10-24 (godkjent).pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalget/2018/Referat fra møte i brukerutvalget 2018-10-24 (godkjent).pdfReferat fra møte i brukerutvalget 2018-10-24 (godkjent).pdf
Referat fra møte i brukerutvalget 2018-12-12 (godkjent).pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalget/2018/Referat fra møte i brukerutvalget 2018-12-12 (godkjent).pdfReferat fra møte i brukerutvalget 2018-12-12 (godkjent).pdf2017

Referat fra møte i brukerutvalget 2017-12-13 (godkjent).pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalget/2017/Referat fra møte i brukerutvalget 2017-12-13 (godkjent).pdfReferat fra møte i brukerutvalget 2017-12-13 (godkjent).pdf
Referat fra møte i brukerutvalget 2017-10-25 (godkjent).docx.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalget/2017/Referat fra møte i brukerutvalget 2017-10-25 (godkjent).docx.pdfReferat fra møte i brukerutvalget 2017-10-25 (godkjent).docx.pdf
Referat fra møte i brukerutvalget 2017-09-13 (godkjent).pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalget/2017/Referat fra møte i brukerutvalget 2017-09-13 (godkjent).pdfReferat fra møte i brukerutvalget 2017-09-13 (godkjent).pdf
Referat fra møte i brukerutvalget 2017-06-14.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalget/2017/Referat fra møte i brukerutvalget 2017-06-14.pdfReferat fra møte i brukerutvalget 2017-06-14.pdf
Referat fra møte i brukerutvalget 10 05 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalget/2017/Referat fra møte i brukerutvalget 10 05 2017.pdfReferat fra møte i brukerutvalget 10 05 2017.pdf
Referat fra møte i brukerutvalget 2017-03-22.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalget/2017/Referat fra møte i brukerutvalget 2017-03-22.pdfReferat fra møte i brukerutvalget 2017-03-22.pdf
Referat fra møte i brukerutvalget 2017-02-22.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalget/2017/Referat fra møte i brukerutvalget 2017-02-22.pdfReferat fra møte i brukerutvalget 2017-02-22.pdf

2016

Referat fra konstituering av nytt brukerutvalg 2016-02-24.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalget/2016/Referat/Referat fra konstituering av nytt brukerutvalg 2016-02-24.pdfReferat fra konstituering av nytt brukerutvalg 2016-02-24.pdf
Referat fra møte i brukerutvalget 2016-02-24.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalget/2016/Referat/Referat fra møte i brukerutvalget 2016-02-24.pdfReferat fra møte i brukerutvalget 2016-02-24.pdf
Referat fra møte i brukerutvalget 2016-03-30.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalget/2016/Referat/Referat fra møte i brukerutvalget 2016-03-30.pdfReferat fra møte i brukerutvalget 2016-03-30.pdf
Referat fra møte i brukerutvalget 2016-05-18.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalget/2016/Referat/Referat fra møte i brukerutvalget 2016-05-18.pdfReferat fra møte i brukerutvalget 2016-05-18.pdf
Referat fra møte i brukerutvalget 2016-06-15.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalget/2016/Referat/Referat fra møte i brukerutvalget 2016-06-15.pdfReferat fra møte i brukerutvalget 2016-06-15.pdf
Referat fra møte i brukerutvalget 2016-09-14.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalget/2016/Referat/Referat fra møte i brukerutvalget 2016-09-14.pdfReferat fra møte i brukerutvalget 2016-09-14.pdf
Referat fra møte i brukerutvalget 2016-10-26.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalget/2016/Referat/Referat fra møte i brukerutvalget 2016-10-26.pdfReferat fra møte i brukerutvalget 2016-10-26.pdf
Referat fra møte i brukerutvalget 2016-12-07.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalget/2016/Referat/Referat fra møte i brukerutvalget 2016-12-07.pdfReferat fra møte i brukerutvalget 2016-12-07.pdf

2015

Referat fra møte i brukerutvalget 18 11 15.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalget/2015/Referat/Referat fra møte i brukerutvalget 18 11 15.pdfReferat fra møte i brukerutvalget 18 11 15.pdf
Referat fra møte i brukerutvalget 18 03 15.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalget/2015/Referat/Referat fra møte i brukerutvalget 18 03 15.pdfReferat fra møte i brukerutvalget 18 03 15.pdf
Referat fra møte i brukerutvalget 18 02 15.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalget/2015/Referat/Referat fra møte i brukerutvalget 18 02 15.pdfReferat fra møte i brukerutvalget 18 02 15.pdf
Referat fra møte i brukerutvalget 16 12 15.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalget/2015/Referat/Referat fra møte i brukerutvalget 16 12 15.pdfReferat fra møte i brukerutvalget 16 12 15.pdf
Referat fra møte i brukerutvalget 13 05 15.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalget/2015/Referat/Referat fra møte i brukerutvalget 13 05 15.pdfReferat fra møte i brukerutvalget 13 05 15.pdf
Referat fra møte i brukerutvalget 10 06 15.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalget/2015/Referat/Referat fra møte i brukerutvalget 10 06 15.pdfReferat fra møte i brukerutvalget 10 06 15.pdf
Referat fra møte i brukerutvalget 09 09 15.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalget/2015/Referat/Referat fra møte i brukerutvalget 09 09 15.pdfReferat fra møte i brukerutvalget 09 09 15.pdf
Referat fra møte i brukerutvalget 07 10 15.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalget/2015/Referat/Referat fra møte i brukerutvalget 07 10 15.pdfReferat fra møte i brukerutvalget 07 10 15.pdf
 

2014

Referat fra møte i brukerutvalget 10 09 14.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalget/2014/Referat/Referat fra møte i brukerutvalget 10 09 14.pdfReferat fra møte i brukerutvalget 10 09 14.pdf
Referat fra møte i brukerutvalget 10 12 14.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalget/2014/Referat/Referat fra møte i brukerutvalget 10 12 14.pdfReferat fra møte i brukerutvalget 10 12 14.pdf
Referat fra møte i brukerutvalget 11 06 14.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalget/2014/Referat/Referat fra møte i brukerutvalget 11 06 14.pdfReferat fra møte i brukerutvalget 11 06 14.pdf
Referat fra møte i brukerutvalget 12 11 14.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalget/2014/Referat/Referat fra møte i brukerutvalget 12 11 14.pdfReferat fra møte i brukerutvalget 12 11 14.pdf
Referat fra møte i brukerutvalget 15 10 14.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalget/2014/Referat/Referat fra møte i brukerutvalget 15 10 14.pdfReferat fra møte i brukerutvalget 15 10 14.pdf
Referat fra møte i brukerutvalget 19 02 14.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalget/2014/Referat/Referat fra møte i brukerutvalget 19 02 14.pdfReferat fra møte i brukerutvalget 19 02 14.pdf
Referat fra møte i brukerutvalget 19 03 14.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalget/2014/Referat/Referat fra møte i brukerutvalget 19 03 14.pdfReferat fra møte i brukerutvalget 19 03 14.pdf
Referat fra møte i brukerutvalget 23 04 14.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalget/2014/Referat/Referat fra møte i brukerutvalget 23 04 14.pdfReferat fra møte i brukerutvalget 23 04 14.pdf


 

Annen informasjon

Møteplan 2019

20. februar
3. april
15.mai
12. juni
11. september
16. oktober
13. november
11. desember

Møteplan 2020

19. februar
25. mars
20. mai
17. juni
16. september
21. oktober
25. november
16. desember

Årsmeldinger

2018 2017

2016 2015 2014

Strategi for brukermedvirkning i Sykehuset Østfold

Strategidokument

Aktuelle lenker

13 prinsipper for brukermedvirkning i Helse Sør-Øst

13 prinsipper for brukermedvirkning

Regionalt brukerutvalg

Brukerutvalg i Helse Sør-Øst

Reiseregning og møtegodtgjørelse

Retningslinjer for utbetaling av møtegodtgjørelse

Retningslinjer

Brukerveiledning til reiseregning og møtegodtgjørelse

Reiseregning

Vedlagte skjema for reiseregning, med påført felt for møtegodtgjørelse må brukes av medlemmene i brukerutvalget og andre brukerrepresentanter som skal ha møte og reisegodtgjørelse fra Sykehuset Østfold. Alle reiseregninger blir ført inn i et elektronisk system som alle ansatte i Sykehuset Østfold skal inn i - ”Personalportalen”. Det er derfor viktig at alle skjema er korrekt utfylt.

Her finner du reiseregningsskjema

Brukerveiledning

Det må fylles ut et skjema for hver reise.

Reiseregning fylles ut slik:
Viktig at tidspunkter fylles ut p.g.a. diettgodtgjørelse og kostred. (frokost, lunsj, middag)
Ved overnatting, må du skrive navn på hotellet. Dersom ikke hotellets navn står oppført, vil det ikke kunne godtgjøres for diett med overnatting.
Alle kvitteringer må legges ved.

Godtgjøring for tapt arbeidsfortjeneste

I henhold til eget reglement. Dette føres på samme skjema.

- Ved godtgjøring for tapt arbeidsfortjeneste, MÅ bekreftelse fra arbeidsgiver
sendes Sykehuset Østfold. Her må det spesifiseres at en faktisk blir trukket i lønn.

Møtegodtgjørelse

Husk å skrive start og sluttklokkeslett for møtene og hva slags møte du har vært i, i det røde feltet nederst på reiseregningen.

Reiseregningene sendes til:

Sykehuset Østfold
Samhandlingsavdelingen
Postboks 300, 1714 Grålum


 

Fant du det du lette etter?