Faglige - kliniske utvalg

Administrativt samarbeidsutvalg kan nedsette ulike underutvalg for aktuelle faglige og/eller administrative utfordringer.

Et klinisk utvalg skal ha fastsatt mandat og tidsramme. Det skal være partssammensatt og i hovedregel følge de samme prinsippene for representasjon og arbeidsform som administrativt samarbeidsutvalg.

Et faglig utvalg vil ha samme krav til representasjon og arbeidsform som administrativt samarbeidsutvalg. Det vil ha eget mandat, men en langt videre tidsramme enn det som gjelder for kliniske utvalg.

For mindre omfattende oppgaver som krever rask utredning kan det nedsettes adhoc- grupper/ arbeidsutvalg med færre representanter.

Faglige utvalg

  • Utvalg for akuttberedskap (UFAB)
  • Fagutvalg for kommunale akutte døgnplasser - KAD

Kliniske utvalg 

  • Innleggelser og henvisninger
  • Rutiner omkring individuell plan
  • Lærings- og mestringsarbeid
  • Samarbeid om barn som pårørende
  • Rus og psykiatri
  • Barn- og ungdomshabilitering
  • Koordinerte tjenester - retningslinje 2
  • Forebygging

Barn som pårørende

Her får du mer informasjon om temaet barn som pårørende, blant annet kontaktinformasjon til de barneansvarlige i kommunene i Østfold

Rapporter fra kliniske utvalgeneAmbulante tjenester

Rapport om ambulante tjenester fra 2009

Barn- og ungdomshabilitering

Rapport om barn- og ungdomshabilitering fra 2013

Barn som pårørende

Rapport om barn som pårørende fra 2011

Demens/psykogeriatri

Rapport om demens og psykogeriatri fra 2009

Forebygging

Rapport om forebygging fra 2015

KAD rus/psykiatri

Rapport om KAD rus/psykiatri fra 2017 KAD rus/psykiatri inklusjons- og eksklusjonskriterier fra 2017

Kompetansesamarbeid

Rapport om kompetansearbeid fra 2014

Koordinerte tjenester

Rapport om koordinerende tjenester fra 2014

Lærings- og mestringsarbeid

Rapport om lærings- og mestringsarbeid fra 2012

Palliativ behandling

Rapport om palliativ behandling fra 2009

Plan for riktig og redusert bruk av tvang

Rapport om riktig og redusert bruk av tvang fra 2016

Rus og psykiatri (ROP)

Rapport om rus og psykiatri fra 2013

Svangerskap og barselomsorg

Rapport om  svangerskap og barselomsorg fra 2015


 


 

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.