HELSENORGE

Forpliktende rehabiliteringsforløp

Sykehuset Østfold og kommunene i Østfold har sammen utarbeidet rehabiliteringsforløp som skal sikre rehabilitering på tvers av virksomhetene for de fire store pasientkategoriene:

  • Hofte-/ kneleddsartrose
  • Fedme
  • Myalgi
  • Hjerneslag

Forløpende er overordnede og beskriver bl.a. ansvars- og oppgavefordeling mellom sykehus, fastleger, kommunehelsetjenesten og spesialiserte rehabiliteringsinstitusjoner.

Pasientforløp

 

Myalgi Hofte- og kneartrose Hjerneslag

Fedme


 

Fant du det du lette etter?