Rapporter og referater fra faglige- og kliniske underutvalg

Administrativt samarbeidsutvalg kan nedsette ulike underutvalg for aktuelle faglige og/eller administrative utfordringer.

Et klinisk utvalg skal ha fastsatt mandat og tidsramme. Det skal være partssammensatt og i hovedregel følge de samme prinsippene for representasjon og arbeidsform som administrativt samarbeidsutvalg.

Et faglig utvalg vil ha samme krav til representasjon og arbeidsform som administrativt samarbeidsutvalg. Det vil ha eget mandat, men en langt videre tidsramme enn det som gjelder for kliniske utvalg.

For mindre omfattende oppgaver som krever rask utredning kan det nedsettes adhoc- grupper/ arbeidsutvalg med færre representanter.

Referater fra faglige underutvalg

Utvalg for akuttberedskap (UFAB)

Referat UFAB 180411.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/UFAB/Referat UFAB 180411.pdfReferat UFAB 180411.pdf
Referat UFAB 180117.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/UFAB/Referat UFAB 180117.pdfReferat UFAB 180117.pdf
Referat UFAB 171012.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/UFAB/Referat UFAB 171012.pdfReferat UFAB 171012.pdf
Referat UFAB 170315.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/UFAB/Referat UFAB 170315.pdfReferat UFAB 170315.pdf
Referat UFAB 161123.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/UFAB/Referat UFAB 161123.pdfReferat UFAB 161123.pdf
Referat UFAB 160525.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/UFAB/Referat UFAB 160525.pdfReferat UFAB 160525.pdf
Referat UFAB 160203.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/UFAB/Referat UFAB 160203.pdfReferat UFAB 160203.pdf

Fagutvalg for kommunale akutte døgnplasser (KAD)

Referat fagutvalg KAD - 20180918.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/KAD/Referat fagutvalg KAD - 20180918.pdfReferat fagutvalg KAD - 20180918.pdf
Referat fagutvalg KAD - 20180522.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/KAD/Referat fagutvalg KAD - 20180522.pdfReferat fagutvalg KAD - 20180522.pdf
Referat fagutvalg KAD - 20180213.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/KAD/Referat fagutvalg KAD - 20180213.pdfReferat fagutvalg KAD - 20180213.pdf
Referat fagutvalg KAD - 20171115.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/KAD/Referat fagutvalg KAD - 20171115.pdfReferat fagutvalg KAD - 20171115.pdf
Referat fagutvalg KAD - 20170927.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/KAD/Referat fagutvalg KAD - 20170927.pdfReferat fagutvalg KAD - 20170927.pdf
Referat fagutvalg KAD - 20170531.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/KAD/Referat fagutvalg KAD - 20170531.pdfReferat fagutvalg KAD - 20170531.pdf
Referat fagutvalg KAD - 20170329.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/KAD/Referat fagutvalg KAD - 20170329.pdfReferat fagutvalg KAD - 20170329.pdf
Referat fagutvalg KAD - 20161214.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/KAD/Referat fagutvalg KAD - 20161214.pdfReferat fagutvalg KAD - 20161214.pdf
Referat fagutvalg KAD - 20161109.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/KAD/Referat fagutvalg KAD - 20161109.pdfReferat fagutvalg KAD - 20161109.pdf
Referat fagutvalg KAD - 20160928.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/KAD/Referat fagutvalg KAD - 20160928.pdfReferat fagutvalg KAD - 20160928.pdf
Referat fagutvalg KAD - 20160817.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/KAD/Referat fagutvalg KAD - 20160817.pdfReferat fagutvalg KAD - 20160817.pdf
Referat fagutvalg KAD - 20160525.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/KAD/Referat fagutvalg KAD - 20160525.pdfReferat fagutvalg KAD - 20160525.pdf
Referat fagutvalg KAD - 20160420.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/KAD/Referat fagutvalg KAD - 20160420.pdfReferat fagutvalg KAD - 20160420.pdf
Referat fagutvalg KAD - 20160316.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/KAD/Referat fagutvalg KAD - 20160316.pdfReferat fagutvalg KAD - 20160316.pdf
Referat fagutvalg KAD - 20160113.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/KAD/Referat fagutvalg KAD - 20160113.pdfReferat fagutvalg KAD - 20160113.pdf

Samhandlingsutvalg for fastleger (SUFF)

Referat-SUFF-møte 20180921.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/SUFF/Referat-SUFF-møte 20180921.pdfReferat-SUFF-møte 20180921.pdf
Referat-SUFF-møte 20180504.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/SUFF/Referat-SUFF-møte 20180504.pdfReferat-SUFF-møte 20180504.pdf
Referat-SUFF-møte 20180209.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/SUFF/Referat-SUFF-møte 20180209.pdfReferat-SUFF-møte 20180209.pdf
Referat-SUFF-møte 20171124.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/SUFF/Referat-SUFF-møte 20171124.pdfReferat-SUFF-møte 20171124.pdf
Referat-SUFF-møte 20170922.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/SUFF/Referat-SUFF-møte 20170922.pdfReferat-SUFF-møte 20170922.pdf
Referat-SUFF-møte 20170609.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/SUFF/Referat-SUFF-møte 20170609.pdfReferat-SUFF-møte 20170609.pdf
Referat-SUFF-møte 20170324.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/SUFF/Referat-SUFF-møte 20170324.pdfReferat-SUFF-møte 20170324.pdf
Referat-SUFF-møte 20161216.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/SUFF/Referat-SUFF-møte 20161216.pdfReferat-SUFF-møte 20161216.pdf
Referat-SUFF-møte 20160930.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/SUFF/Referat-SUFF-møte 20160930.pdfReferat-SUFF-møte 20160930.pdf
Referat-SUFF-møte 20160426.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/SUFF/Referat-SUFF-møte 20160426.pdfReferat-SUFF-møte 20160426.pdf

Rapporter fra kliniske utvalg

Ambulante tjenester

Rapport om ambulante tjenester fra 2009

Barn- og ungdomshabilitering

Rapport om barn- og ungdomshabilitering fra 2013

Barn som pårørende

Rapport om barn som pårørende fra 2011Her får du mer informasjon om temaet barn som pårørende, blant annet kontaktinformasjon til de barneansvarlige i kommunene i Østfold

Demens/psykogeriatri

Rapport om demens og psykogeriatri fra 2009

Forebygging

Rapport om forebygging fra 2015

KAD rus/psykiatri

Rapport om KAD rus/psykiatri fra 2017 KAD rus/psykiatri inklusjons- og eksklusjonskriterier fra 2017

Kompetansesamarbeid

Rapport om kompetansearbeid fra 2014

Koordinerte tjenester

Rapport om koordinerende tjenester fra 2014

Lærings- og mestringsarbeid

Rapport om lærings- og mestringsarbeid fra 2012

Palliativ behandling

Rapport om palliativ behandling fra 2009

Plan for riktig og redusert bruk av tvang

Rapport om riktig og redusert bruk av tvang fra 2016

Rus og psykiatri (ROP)

Rapport om rus og psykiatri fra 2013

Svangerskap og barselomsorg

Rapport om  svangerskap og barselomsorg fra 2015


 


 

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.