Rapporter og referater fra faste og andre underutvalg

Samhandlingsutvalget (SU) kan nedsette ulike underutvalg for aktuelle faglige og/eller administrative utfordringer.

Et klinisk underutvalg skal ha fastsatt mandat og tidsramme. Det skal være partssammensatt og i hovedregel følge de samme prinsippene for representasjon og arbeidsform som Samhandlingsutvalget.

Et fast faglig underutvalg vil ha samme krav til representasjon og arbeidsform som Samhandlingsutvalget. Det vil ha eget mandat, men en langt videre tidsramme enn det som gjelder for vanlige underutvalg.

For mindre omfattende oppgaver som krever rask utredning kan det nedsettes adhoc- grupper/ arbeidsutvalg med færre representanter.

Referater fra faSTE underutvalg

Utvalg for akuttberedskap (UFAB)

Fagutvalg for kommunale akutte døgnplasser (KAD)

Referat_fagutvalg KAD - 20190917 - forhåndsgodkjent.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/KAD/Referat_fagutvalg KAD - 20190917 - forhåndsgodkjent.pdfReferat_fagutvalg KAD - 20190917 - forhåndsgodkjent.pdf
Referat_fagutvalg KAD - 20190514.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/KAD/Referat_fagutvalg KAD - 20190514.pdfReferat_fagutvalg KAD - 20190514.pdf
Referat_fagutvalg KAD - 20190205.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/KAD/Referat_fagutvalg KAD - 20190205.pdfReferat_fagutvalg KAD - 20190205.pdf
Referat_fagutvalg KAD - 20181127.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/KAD/Referat_fagutvalg KAD - 20181127.pdfReferat_fagutvalg KAD - 20181127.pdf
Referat fagutvalg KAD - 20180918.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/KAD/Referat fagutvalg KAD - 20180918.pdfReferat fagutvalg KAD - 20180918.pdf
Referat fagutvalg KAD - 20180522.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/KAD/Referat fagutvalg KAD - 20180522.pdfReferat fagutvalg KAD - 20180522.pdf
Referat fagutvalg KAD - 20180213.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/KAD/Referat fagutvalg KAD - 20180213.pdfReferat fagutvalg KAD - 20180213.pdf
Referat fagutvalg KAD - 20171115.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/KAD/Referat fagutvalg KAD - 20171115.pdfReferat fagutvalg KAD - 20171115.pdf
Referat fagutvalg KAD - 20170927.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/KAD/Referat fagutvalg KAD - 20170927.pdfReferat fagutvalg KAD - 20170927.pdf
Referat fagutvalg KAD - 20170531.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/KAD/Referat fagutvalg KAD - 20170531.pdfReferat fagutvalg KAD - 20170531.pdf
Referat fagutvalg KAD - 20170329.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/KAD/Referat fagutvalg KAD - 20170329.pdfReferat fagutvalg KAD - 20170329.pdf
Referat fagutvalg KAD - 20161214.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/KAD/Referat fagutvalg KAD - 20161214.pdfReferat fagutvalg KAD - 20161214.pdf
Referat fagutvalg KAD - 20161109.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/KAD/Referat fagutvalg KAD - 20161109.pdfReferat fagutvalg KAD - 20161109.pdf
Referat fagutvalg KAD - 20160928.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/KAD/Referat fagutvalg KAD - 20160928.pdfReferat fagutvalg KAD - 20160928.pdf
Referat fagutvalg KAD - 20160817.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/KAD/Referat fagutvalg KAD - 20160817.pdfReferat fagutvalg KAD - 20160817.pdf
Referat fagutvalg KAD - 20160525.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/KAD/Referat fagutvalg KAD - 20160525.pdfReferat fagutvalg KAD - 20160525.pdf
Referat fagutvalg KAD - 20160420.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/KAD/Referat fagutvalg KAD - 20160420.pdfReferat fagutvalg KAD - 20160420.pdf
Referat fagutvalg KAD - 20160316.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/KAD/Referat fagutvalg KAD - 20160316.pdfReferat fagutvalg KAD - 20160316.pdf
Referat fagutvalg KAD - 20160113.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/KAD/Referat fagutvalg KAD - 20160113.pdfReferat fagutvalg KAD - 20160113.pdf

Samhandlingsutvalg for fastleger (SUFF)

Referat-SUFF-møte 20191129.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/SUFF/Referat-SUFF-møte 20191129.pdfReferat-SUFF-møte 20191129.pdf
Referat-SUFF-møte 20190920.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/SUFF/Referat-SUFF-møte 20190920.pdfReferat-SUFF-møte 20190920.pdf
Referat-SUFF-møte 20190524.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/SUFF/Referat-SUFF-møte 20190524.pdfReferat-SUFF-møte 20190524.pdf
Referat-SUFF-møte 20190301.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/SUFF/Referat-SUFF-møte 20190301.pdfReferat-SUFF-møte 20190301.pdf
Referat-SUFF-møte 20181130.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/SUFF/Referat-SUFF-møte 20181130.pdfReferat-SUFF-møte 20181130.pdf
Referat-SUFF-møte 20180921.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/SUFF/Referat-SUFF-møte 20180921.pdfReferat-SUFF-møte 20180921.pdf
Referat-SUFF-møte 20180504.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/SUFF/Referat-SUFF-møte 20180504.pdfReferat-SUFF-møte 20180504.pdf
Referat-SUFF-møte 20180209.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/SUFF/Referat-SUFF-møte 20180209.pdfReferat-SUFF-møte 20180209.pdf
Referat-SUFF-møte 20171124.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/SUFF/Referat-SUFF-møte 20171124.pdfReferat-SUFF-møte 20171124.pdf
Referat-SUFF-møte 20170922.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/SUFF/Referat-SUFF-møte 20170922.pdfReferat-SUFF-møte 20170922.pdf
Referat-SUFF-møte 20170609.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/SUFF/Referat-SUFF-møte 20170609.pdfReferat-SUFF-møte 20170609.pdf
Referat-SUFF-møte 20170324.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/SUFF/Referat-SUFF-møte 20170324.pdfReferat-SUFF-møte 20170324.pdf
Referat-SUFF-møte 20161216.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/SUFF/Referat-SUFF-møte 20161216.pdfReferat-SUFF-møte 20161216.pdf
Referat-SUFF-møte 20160930.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/SUFF/Referat-SUFF-møte 20160930.pdfReferat-SUFF-møte 20160930.pdf
Referat-SUFF-møte 20160426.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/SUFF/Referat-SUFF-møte 20160426.pdfReferat-SUFF-møte 20160426.pdf

Rapporter fra ANDRE UNDERutvalg

Ambulante tjenester

Rapport om ambulante tjenester fra 2009

Barn- og ungdomshabilitering

Rapport om barn- og ungdomshabilitering fra 2013

Barn som pårørende

Rapport om barn som pårørende fra 2011Her får du mer informasjon om temaet barn som pårørende, blant annet kontaktinformasjon til de barneansvarlige i kommunene i Østfold

Demens/psykogeriatri

Rapport om demens og psykogeriatri fra 2009

Forebygging

Rapport om forebygging fra 2015

KAD rus/psykiatri

Rapport om KAD rus/psykiatri fra 2017 KAD rus/psykiatri inklusjons- og eksklusjonskriterier fra 2017

Kompetansesamarbeid

Rapport om kompetansearbeid fra 2014

Koordinerte tjenester

Rapport om koordinerende tjenester fra 2014

Lærings- og mestringsarbeid

Rapport om lærings- og mestringsarbeid fra 2012

Palliativ behandling

Rapport om palliativ behandling fra 2009

Plan for riktig og redusert bruk av tvang

Rapport om riktig og redusert bruk av tvang fra 2016

Rus og psykiatri

Rapport om rus og psykiatri fra 2013 Rapport om implementering av pakkeforløp psykiatri/TSB 2019

Svangerskap og barselomsorg

Rapport om  svangerskap og barselomsorg fra 2015


 


 

Fant du det du lette etter?