Samarbeidsavtaler mellom kommuner og sykehus

Formålet med denne avtalen er å sikre en tydelig og hensiktsmessig fordeling av oppgaver og ansvar mellom kommunene og Sykehuset Østfold (SØ). Avtalen skal være med på å skape forutsigbarhet for partenes planlegging og budsjettering av de oppgavene som hver har ansvaret for.

Samarbeidsavtalen består av en overordnet avtale med 16 tilhørende retningslinjer:

På grunn av problemer med kobling til Sykehusets elektroniske kvalitetshåndbok har vi midlertidig lagt samarbeidsavtale og tilhørende retningslinjer samlet her:

00_160307_overordnet.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/AVTALER/00_160307_overordnet.pdf00_160307_overordnet.pdf
01_180322_oppgave_og_ansvarsfordeling.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/AVTALER/01_180322_oppgave_og_ansvarsfordeling.pdf01_180322_oppgave_og_ansvarsfordeling.pdf
01v1_180322_Oppgavedeling_saksgang_sjekkliste.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/AVTALER/01v1_180322_Oppgavedeling_saksgang_sjekkliste.pdf01v1_180322_Oppgavedeling_saksgang_sjekkliste.pdf
02_170907_koordinerte tjenester.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/AVTALER/02_170907_koordinerte tjenester.pdf02_170907_koordinerte tjenester.pdf
02v1_ 170907_Brukerveiledning for meldingsutveksling.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/AVTALER/02v1_ 170907_Brukerveiledning for meldingsutveksling.pdf02v1_ 170907_Brukerveiledning for meldingsutveksling.pdf
03_180422_Innleggelse i sykehuset.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/AVTALER/03_180422_Innleggelse i sykehuset.pdf03_180422_Innleggelse i sykehuset.pdf
03v1_ 180422 Retningslinje for bistandsteam.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/AVTALER/03v1_ 180422 Retningslinje for bistandsteam.pdf03v1_ 180422 Retningslinje for bistandsteam.pdf
04_171109_døgnopphold.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/AVTALER/04_171109_døgnopphold.pdf04_171109_døgnopphold.pdf
05_170202_Utskrivning_overføring fra SØ til kommune.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/AVTALER/05_170202_Utskrivning_overføring fra SØ til kommune.pdf05_170202_Utskrivning_overføring fra SØ til kommune.pdf
05_v2_170202_Utskrivning_av pas uten trygderett lovlig og ulovlig opphold.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/AVTALER/05_v2_170202_Utskrivning_av pas uten trygderett lovlig og ulovlig opphold.pdf05_v2_170202_Utskrivning_av pas uten trygderett lovlig og ulovlig opphold.pdf
05v1_170202_Utskrivning_overføring fra SØ til kommune.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/AVTALER/05v1_170202_Utskrivning_overføring fra SØ til kommune.pdf05v1_170202_Utskrivning_overføring fra SØ til kommune.pdf
06_170504_kunnskapsoverføring.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/AVTALER/06_170504_kunnskapsoverføring.pdf06_170504_kunnskapsoverføring.pdf
07_171012_forskning.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/AVTALER/07_171012_forskning.pdf07_171012_forskning.pdf
08_180322_svangerskap, fødsel og barsel.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/AVTALER/08_180322_svangerskap, fødsel og barsel.pdf08_180322_svangerskap, fødsel og barsel.pdf
09_151126_IKT.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/AVTALER/09_151126_IKT.pdf09_151126_IKT.pdf
09v1_151126_Sjekkliste for nedetid.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/AVTALER/09v1_151126_Sjekkliste for nedetid.pdf09v1_151126_Sjekkliste for nedetid.pdf
09v2_151126_Driftsavtale_pasientrelatert elektronisk meldingsutveksling_SØ_kommuner.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/AVTALER/09v2_151126_Driftsavtale_pasientrelatert elektronisk meldingsutveksling_SØ_kommuner.pdf09v2_151126_Driftsavtale_pasientrelatert elektronisk meldingsutveksling_SØ_kommuner.pdf
10_180322_folkehelse og forebygging.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/AVTALER/10_180322_folkehelse og forebygging.pdf10_180322_folkehelse og forebygging.pdf
11_170202_beredskap_akuttkjeder.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/AVTALER/11_170202_beredskap_akuttkjeder.pdf11_170202_beredskap_akuttkjeder.pdf
11_v1 170202 Alarmering av lege i vakt i kommunene ved Rød respons.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/AVTALER/11_v1 170202 Alarmering av lege i vakt i kommunene ved Rød respons.pdf11_v1 170202 Alarmering av lege i vakt i kommunene ved Rød respons.pdf
11_v2 170202 Dokumentasjon fra kommunen ved henting av pasient med ambulanse.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/AVTALER/11_v2 170202 Dokumentasjon fra kommunen ved henting av pasient med ambulanse.pdf11_v2 170202 Dokumentasjon fra kommunen ved henting av pasient med ambulanse.pdf
11_v3 170202 Varslingsmatrise kommune etter varsling fra sykehuset.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/AVTALER/11_v3 170202 Varslingsmatrise kommune etter varsling fra sykehuset.pdf11_v3 170202 Varslingsmatrise kommune etter varsling fra sykehuset.pdf
11_v4 170202 Varslingsmatrise for kommunal bistand i en beredskapssituasjon - Sykehuset Østfold.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/AVTALER/11_v4 170202 Varslingsmatrise for kommunal bistand i en beredskapssituasjon - Sykehuset Østfold.pdf11_v4 170202 Varslingsmatrise for kommunal bistand i en beredskapssituasjon - Sykehuset Østfold.pdf
12_180312_samarbeidsformer.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/AVTALER/12_180312_samarbeidsformer.pdf12_180312_samarbeidsformer.pdf
13_161013_Tekniske_hjelpemidler.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/AVTALER/13_161013_Tekniske_hjelpemidler.pdf13_161013_Tekniske_hjelpemidler.pdf
14_170907_hospitering.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/AVTALER/14_170907_hospitering.pdf14_170907_hospitering.pdf
14v1_170907_Søknadskjema hospitering.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/AVTALER/14v1_170907_Søknadskjema hospitering.pdf14v1_170907_Søknadskjema hospitering.pdf
14v2_170907_Evalueringsskjema hospitering.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/AVTALER/14v2_170907_Evalueringsskjema hospitering.pdf14v2_170907_Evalueringsskjema hospitering.pdf
14v3_170907_Attest for gjennomført hospitering.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/AVTALER/14v3_170907_Attest for gjennomført hospitering.pdf14v3_170907_Attest for gjennomført hospitering.pdf
15_170907_Følgepersonell.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/AVTALER/15_170907_Følgepersonell.pdf15_170907_Følgepersonell.pdf
15v1_170907_Sjekkliste til rutine følgepersonell.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/AVTALER/15v1_170907_Sjekkliste til rutine følgepersonell.pdf15v1_170907_Sjekkliste til rutine følgepersonell.pdf
15v2_170907_Avtale om fakturering følgepersonell.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/AVTALER/15v2_170907_Avtale om fakturering følgepersonell.pdf15v2_170907_Avtale om fakturering følgepersonell.pdf
15v3_170907_Ansvar for pasienttransport og reiseledsagere.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/AVTALER/15v3_170907_Ansvar for pasienttransport og reiseledsagere.pdf15v3_170907_Ansvar for pasienttransport og reiseledsagere.pdf
16_160317_Rutine for avviksbehandling.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/AVTALER/16_160317_Rutine for avviksbehandling.pdf16_160317_Rutine for avviksbehandling.pdf
16v1_170313_Skjema avviksmelding.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/AVTALER/16v1_170313_Skjema avviksmelding.pdf16v1_170313_Skjema avviksmelding.pdf
16v2_160317_Handlingsplan avvikshåndtering.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/AVTALER/16v2_160317_Handlingsplan avvikshåndtering.pdf16v2_160317_Handlingsplan avvikshåndtering.pdf

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.