Samhandlingsmidler

Utlysning av samhandlingsmidler for 2019

Helse Sør-Øst (HSØ) har tildelt Sykehuset Østfold midler til gode samhandlingstiltak. Disse er stilt til disposisjon for Samhandlingsutvalget (SU) som sykehusets bidrag til samarbeidsprosjekter med kommunene for å finne gode tiltak som understøtter samhandlingsreformen.

Samhandlingsutvalget har siden 2014 fordelt midlene for å stimulere til utvikling av gode samhandlingstiltak.

Vi har fått tildelt midler også i 2019. Første gangs utlysning i år (mai) er ferdig behandlet.

Det er blir enda en anledning til å søke på samhandlingsmilder i år. Søknadsfrist er 15.oktober 2019.

Midlene skal understøtte sykehusets andel i samarbeidstiltak med kommunene i opptaksområdet. Det forutsettes at kommunene bidrar med ressurser i form av personell/økonomi inn i tiltaket. Kommunens bidrag skal synliggjøres i søknad om midler og rapportering for bruk av midlene.

Kriterier

Tildelte midler skal benyttes i tråd med lokale utviklingsplaner og regionale føringer.

Det vises i den forbindelse til sastingsområdene i regional utviklingsplan

  • samarbeid om de som trenger det mest
  • nye arbeidsformer
  • redusere uønsket variasjon

Følgende bør synliggjøres i beskrivelse av planene:

  • At prosjektet er i tråd med kriteriene over
  • Beskrivelse av metodikk
  • Bidrag fra henholdsvis primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten
  • Brukermedvirkning og tiltakets nytteverdi for brukere/pasienter
  • Plan for implementering i drift
  • Hvordan prosjektet skal evalueres

Det må lages statusrapport underveis, samt sluttrapport med evaluering for alle prosjektene.

Samhandlingsutvalget beslutter tildeling av midlene. Vedtaket kan ikke påklages.

Søknadsskjema finner du her

Søknaden sendes: samhandling@so-hf.no innen 15.oktober 2019

Innkommende søknader 2019

Søknad a: Medisinoppfølging i BUP av barn og unge med ADHD etter utskrivning til fastlege

Søknad b: Samhandling før henvisning

Søknad c: Ny og forbedret IP

Søknad d: Tilrettelegge for bedre samhandling og ressursbruk mellom kommune og sykehus - mål om å redusere akuttinnleggelse

Innkommende søknader 2017

Søknad a: Tilrettelegging av opplæringstilbud for barn og unge med autismespekterforstyrrelse

a Søknad Autismespekterforstyrrelse.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Samhandlingsmidler/A Autismespekterforstyrrelse/a Søknad Autismespekterforstyrrelse.pdfa Søknad Autismespekterforstyrrelse.pdf
Vedlegg Pasientforløp autismespekterforstyrrelse.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Samhandlingsmidler/A Autismespekterforstyrrelse/Vedlegg Pasientforløp autismespekterforstyrrelse.pdfVedlegg Pasientforløp autismespekterforstyrrelse.pdf

Søknad b: FACT-team Sarpsborg

b Søknad FACT Sarpsborg.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Samhandlingsmidler/B FACT Sarpsborg/b Søknad FACT Sarpsborg.pdfb Søknad FACT Sarpsborg.pdf
Vedlegg 1 Samarbeidsavtale FACT Sarpsborg.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Samhandlingsmidler/B FACT Sarpsborg/Vedlegg 1 Samarbeidsavtale FACT Sarpsborg.pdfVedlegg 1 Samarbeidsavtale FACT Sarpsborg.pdf
Vedlegg 2 FACT Sarpsborg prosjektplan.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Samhandlingsmidler/B FACT Sarpsborg/Vedlegg 2 FACT Sarpsborg prosjektplan.pdfVedlegg 2 FACT Sarpsborg prosjektplan.pdf
Vedlegg 3 Evaluering FACT Prosjektbeskrivelse januar 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Samhandlingsmidler/B FACT Sarpsborg/Vedlegg 3 Evaluering FACT Prosjektbeskrivelse januar 2017.pdfVedlegg 3 Evaluering FACT Prosjektbeskrivelse januar 2017.pdf
Vedlegg 4 Stipulerte kostnader for fem opplæringssamlinger i ACT og FACT.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Samhandlingsmidler/B FACT Sarpsborg/Vedlegg 4 Stipulerte kostnader for fem opplæringssamlinger i ACT og FACT.pdfVedlegg 4 Stipulerte kostnader for fem opplæringssamlinger i ACT og FACT.pdf

Søknad c: Sammenhengende oppfølging av eldre med hjertesvikt fra sykehus til hjemmet

c Søknad Eldre med hjertesvikt.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Samhandlingsmidler/C Eldre med hjertesvikt/c Søknad Eldre med hjertesvikt.pdfc Søknad Eldre med hjertesvikt.pdf
Vedlegg 1 - Utklipp fra egen master.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Samhandlingsmidler/C Eldre med hjertesvikt/Vedlegg 1 - Utklipp fra egen master.pdfVedlegg 1 - Utklipp fra egen master.pdf
Vedlegg 2 - Kartlegging og vurdering av helsetilstand ved AGS.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Samhandlingsmidler/C Eldre med hjertesvikt/Vedlegg 2 - Kartlegging og vurdering av helsetilstand ved AGS.pdfVedlegg 2 - Kartlegging og vurdering av helsetilstand ved AGS.pdf

Søknad d: Virtuell rehabilitering

d Søknad - Virtuell rehablitering.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Samhandlingsmidler/D Virtuell rehabilitering/d Søknad - Virtuell rehablitering.pdfd Søknad - Virtuell rehablitering.pdf

Søknad e: Oppfølging er alfa og omega etter en diagnose

e Søknad - Oppfølging er alfa og omega etter en diagnose.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Samhandlingsmidler/E Oppfølging er alfa og omega/e Søknad - Oppfølging er alfa og omega etter en diagnose.pdfe Søknad - Oppfølging er alfa og omega etter en diagnose.pdf

Søknad f: Systematisk forbedringsarbeid - riktig bruk av radiologiske tjenester

f Søknad - Riktig bruk av radiologsiske tjenester.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Samhandlingsmidler/F Riktig bruk av radiologiske tjenester/f Søknad - Riktig bruk av radiologsiske tjenester.pdff Søknad - Riktig bruk av radiologsiske tjenester.pdf

Søknad g: Personsentrert palliativ omsorg

g Søknad - Personsentrert palliativ omsorg.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Samhandlingsmidler/G Personsentrert palliativ omsorg/g Søknad - Personsentrert palliativ omsorg.pdfg Søknad - Personsentrert palliativ omsorg.pdf
g Vedlegg 1 til søknad om samhandlingsmidler.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Samhandlingsmidler/G Personsentrert palliativ omsorg/g Vedlegg 1 til søknad om samhandlingsmidler.pdfg Vedlegg 1 til søknad om samhandlingsmidler.pdf

Fant du det du lette etter?