HELSENORGE

Samhandlingsmidler

Utlysning av samhandlingsmidler for 2022

Helse Sør-Øst (HSØ) har tildelt  samhandlingsmidler til samarbeidsutvalgene mellom helseforetak og kommuner i sykehusområdet. Midlene er stilt til disposisjon for Helsefellesskapet.

Helsefellesskapet har siden 2014 fordelt midlene for å stimulere til utvikling av gode samhandlingstiltak.

Vi har fått tildelt midler også i 2022.

Søknadsfrist er 1. juni

Midlene skal understøtte sykehusets andel i samarbeidstiltak med kommunene i opptaksområdet. Det forutsettes at kommunene bidrar med ressurser i form av personell/økonomi inn i tiltaket. Kommunens bidrag skal synliggjøres i søknad om midler og rapportering for bruk av midlene.

Kriterier

Tildelte midler skal benyttes i tråd med lokale, nasjonale og regionale føringer.

Det vises i den forbindelse til Nasjonal helse- og sykehusplan og etablering av helsefellesskap og de fire angitte prioriterte pasientgrupper.

  • Barn og unge
  • Personer med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer
  • Skrøpelige eldre
  • Personer med flere kroniske lidelser

Følgende bør synliggjøres i beskrivelse av planene:

  • At prosjektet er i tråd med kriteriene over
  • Beskrivelse av metodikk
  • Bidrag fra henholdsvis primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten
  • Brukermedvirkning og tiltakets nytteverdi for brukere/pasienter
  • Plan for implementering i drift
  • Hvordan prosjektet skal evalueres

Det må lages statusrapport underveis, samt sluttrapport med evaluering for alle prosjektene.

Helsefellesskapet beslutter tildeling av midlene. Vedtaket kan ikke påklages.

Søknadsskjema finner du her

Søknaden sendes: samhandling@so-hf.no innen 1. juni 2022

Innkommende søknader 2022

Søknad 1: Kartlegge bruken av piccline/midline, og eventuelle komplikasjoner etter utskrivelse fra sykehuset

Søknad 2: Pasientforløp fra legevakt til KAD

Søknad 3: Vurdering av barn på legevakt

Søknad 4: Felles kompetanseplan

innkommende søknader 2021

Søknad a: Hva er innafor?


Søknad b: Sammenhengende tjenester til barn og unge i Sarpsborg


Innkommende søknader 2020

Søknad a: Kompetansebroen - utredning og utprøving

Innkommende søknader 2019

Søknad a: Medisinoppfølging i BUP av barn og unge med ADHD etter utskrivning til fastlege

Søknad b: Samhandling før henvisning

Søknad c: Ny og forbedret IP

Søknad d: Tilrettelegge for bedre samhandling og ressursbruk mellom kommune og sykehus - mål om å redusere akuttinnleggelse

Innkommende søknader 2017

Søknad a: Tilrettelegging av opplæringstilbud for barn og unge med autismespekterforstyrrelse

a Søknad Autismespekterforstyrrelse.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Samhandlingsmidler/A Autismespekterforstyrrelse/a Søknad Autismespekterforstyrrelse.pdfa Søknad Autismespekterforstyrrelse.pdfpdf305050
Vedlegg Pasientforløp autismespekterforstyrrelse.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Samhandlingsmidler/A Autismespekterforstyrrelse/Vedlegg Pasientforløp autismespekterforstyrrelse.pdfVedlegg Pasientforløp autismespekterforstyrrelse.pdfpdf409409

Søknad b: FACT-team Sarpsborg

b Søknad FACT Sarpsborg.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Samhandlingsmidler/B FACT Sarpsborg/b Søknad FACT Sarpsborg.pdfb Søknad FACT Sarpsborg.pdfpdf227684
Vedlegg 1 Samarbeidsavtale FACT Sarpsborg.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Samhandlingsmidler/B FACT Sarpsborg/Vedlegg 1 Samarbeidsavtale FACT Sarpsborg.pdfVedlegg 1 Samarbeidsavtale FACT Sarpsborg.pdfpdf235412
Vedlegg 2 FACT Sarpsborg prosjektplan.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Samhandlingsmidler/B FACT Sarpsborg/Vedlegg 2 FACT Sarpsborg prosjektplan.pdfVedlegg 2 FACT Sarpsborg prosjektplan.pdfpdf467677
Vedlegg 3 Evaluering FACT Prosjektbeskrivelse januar 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Samhandlingsmidler/B FACT Sarpsborg/Vedlegg 3 Evaluering FACT Prosjektbeskrivelse januar 2017.pdfVedlegg 3 Evaluering FACT Prosjektbeskrivelse januar 2017.pdfpdf241229
Vedlegg 4 Stipulerte kostnader for fem opplæringssamlinger i ACT og FACT.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Samhandlingsmidler/B FACT Sarpsborg/Vedlegg 4 Stipulerte kostnader for fem opplæringssamlinger i ACT og FACT.pdfVedlegg 4 Stipulerte kostnader for fem opplæringssamlinger i ACT og FACT.pdfpdf242306

Søknad c: Sammenhengende oppfølging av eldre med hjertesvikt fra sykehus til hjemmet

c Søknad Eldre med hjertesvikt.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Samhandlingsmidler/C Eldre med hjertesvikt/c Søknad Eldre med hjertesvikt.pdfc Søknad Eldre med hjertesvikt.pdfpdf238719
Vedlegg 1 - Utklipp fra egen master.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Samhandlingsmidler/C Eldre med hjertesvikt/Vedlegg 1 - Utklipp fra egen master.pdfVedlegg 1 - Utklipp fra egen master.pdfpdf331626
Vedlegg 2 - Kartlegging og vurdering av helsetilstand ved AGS.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Samhandlingsmidler/C Eldre med hjertesvikt/Vedlegg 2 - Kartlegging og vurdering av helsetilstand ved AGS.pdfVedlegg 2 - Kartlegging og vurdering av helsetilstand ved AGS.pdfpdf271291

Søknad d: Virtuell rehabilitering

d Søknad - Virtuell rehablitering.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Samhandlingsmidler/D Virtuell rehabilitering/d Søknad - Virtuell rehablitering.pdfd Søknad - Virtuell rehablitering.pdfpdf254103

Søknad e: Oppfølging er alfa og omega etter en diagnose

e Søknad - Oppfølging er alfa og omega etter en diagnose.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Samhandlingsmidler/E Oppfølging er alfa og omega/e Søknad - Oppfølging er alfa og omega etter en diagnose.pdfe Søknad - Oppfølging er alfa og omega etter en diagnose.pdfpdf271837

Søknad f: Systematisk forbedringsarbeid - riktig bruk av radiologiske tjenester

f Søknad - Riktig bruk av radiologsiske tjenester.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Samhandlingsmidler/F Riktig bruk av radiologiske tjenester/f Søknad - Riktig bruk av radiologsiske tjenester.pdff Søknad - Riktig bruk av radiologsiske tjenester.pdfpdf314438

Søknad g: Personsentrert palliativ omsorg

g Søknad - Personsentrert palliativ omsorg.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Samhandlingsmidler/G Personsentrert palliativ omsorg/g Søknad - Personsentrert palliativ omsorg.pdfg Søknad - Personsentrert palliativ omsorg.pdfpdf369642
g Vedlegg 1 til søknad om samhandlingsmidler.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Samhandlingsmidler/G Personsentrert palliativ omsorg/g Vedlegg 1 til søknad om samhandlingsmidler.pdfg Vedlegg 1 til søknad om samhandlingsmidler.pdfpdf478783

Fant du det du lette etter?