Samhandlingsmidler

Utlysning av samhandlingsmidler for 2019

Helse Sør-Øst (HSØ) har tildelt Sykehuset Østfold midler til gode samhandlingstiltak. Disse er stilt til disposisjon for Samhandlingsutvalget (SU) som sykehusets bidrag til samarbeidsprosjekter med kommunene for å finne gode tiltak som understøtter samhandlingsreformen.

Samhandlingsutvalget har siden 2014 fordelt midlene for å stimulere til utvikling av gode samhandlingstiltak.

Vi har fått tildelt midler også i 2019, og hermed lyses disse ut slik at en kan søke på tildeling av samhandlingsmidler. Søknadsfrist er 15.mai 2019.

Midlene skal understøtte sykehusets andel i samarbeidstiltak med kommunene i opptaksområdet. Det forutsettes at kommunene bidrar med ressurser i form av personell/økonomi inn i tiltaket. Kommunens bidrag skal synliggjøres i søknad om midler og rapportering for bruk av midlene.

Kriterier

Tildelte midler skal benyttes i tråd med lokale utviklingsplaner og regionale føringer.

Det vises i den forbindelse til sastingsområdene i regional utviklingsplan

  • samarbeid om de som trenger det mest
  • nye arbeidsformer
  • redusere uønsket variasjon

Følgende bør synliggjøres i beskrivelse av planene:

  • At prosjektet er i tråd med kriteriene over
  • Beskrivelse av metodikk
  • Bidrag fra henholdsvis primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten
  • Brukermedvirkning og tiltakets nytteverdi for brukere/pasienter
  • Plan for implementering i drift
  • Hvordan prosjektet skal evalueres

Det må lages statusrapport underveis, samt sluttrapport med evaluering for alle prosjektene.

Samhandlingsutvalget beslutter tildeling av midlene. Vedtaket kan ikke påklages.

Innkommende søknader 2019

Søknad a: Medisinoppfølging i BUP av barn og unge med ADHD etter utskrivning til fastlege

Søknad b: Samhandling før henvisning

Søknad c: Ny og forbedret IP

Innkommende søknader 2017

Søknad a: Tilrettelegging av opplæringstilbud for barn og unge med autismespekterforstyrrelse

Søknad b: FACT-team Sarpsborg

Søknad c: Sammenhengende oppfølging av eldre med hjertesvikt fra sykehus til hjemmet

Søknad d: Virtuell rehabilitering

Søknad e: Oppfølging er alfa og omega etter en diagnose

Søknad f: Systematisk forbedringsarbeid - riktig bruk av radiologiske tjenester

Søknad g: Personsentrert palliativ omsorg

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre nettsidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.