Samhandlingsmidler

Utlysning av samhandlingsmidler for 2019

Helse Sør-Øst (HSØ) har tildelt Sykehuset Østfold midler til gode samhandlingstiltak. Disse er stilt til disposisjon for Samhandlingsutvalget (SU) som sykehusets bidrag til samarbeidsprosjekter med kommunene for å finne gode tiltak som understøtter samhandlingsreformen.

Samhandlingsutvalget har siden 2014 fordelt midlene for å stimulere til utvikling av gode samhandlingstiltak.

Vi har fått tildelt midler også i 2019, og hermed lyses disse ut slik at en kan søke på tildeling av samhandlingsmidler. Søknadsfrist er 1.mai 2019.

Midlene skal understøtte sykehusets andel i samarbeidstiltak med kommunene i opptaksområdet. Det forutsettes at kommunene bidrar med ressurser i form av personell/økonomi inn i tiltaket. Kommunens bidrag skal synliggjøres i søknad om midler og rapportering for bruk av midlene.

Kriterier

Tildelte midler skal benyttes i tråd med lokale utviklingsplaner og regionale føringer.

Det vises i den forbindelse til sastingsområdene i regional utviklingsplan

  • samarbeid om de som trenger det mest
  • nye arbeidsformer
  • redusere uønsket variasjon

Følgende bør synliggjøres i beskrivelse av planene:

  • At prosjektet er i tråd med kriteriene over
  • Beskrivelse av metodikk
  • Bidrag fra henholdsvis primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten
  • Brukermedvirkning og tiltakets nytteverdi for brukere/pasienter
  • Plan for implementering i drift
  • Hvordan prosjektet skal evalueres

Det må lages statusrapport underveis, samt sluttrapport med evaluering for alle prosjektene.

Samhandlingsutvalget beslutter tildeling av midlene. Vedtaket kan ikke påklages.

Innkommende søknader 2017

Søknad a: Tilrettelegging av opplæringstilbud for barn og unge med autismespekterforstyrrelse

a Søknad Autismespekterforstyrrelse.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Samhandlingsmidler/A Autismespekterforstyrrelse/a Søknad Autismespekterforstyrrelse.pdfa Søknad Autismespekterforstyrrelse.pdf
Vedlegg Pasientforløp autismespekterforstyrrelse.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Samhandlingsmidler/A Autismespekterforstyrrelse/Vedlegg Pasientforløp autismespekterforstyrrelse.pdfVedlegg Pasientforløp autismespekterforstyrrelse.pdf

Søknad b: FACT-team Sarpsborg

b Søknad FACT Sarpsborg.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Samhandlingsmidler/B FACT Sarpsborg/b Søknad FACT Sarpsborg.pdfb Søknad FACT Sarpsborg.pdf
Vedlegg 1 Samarbeidsavtale FACT Sarpsborg.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Samhandlingsmidler/B FACT Sarpsborg/Vedlegg 1 Samarbeidsavtale FACT Sarpsborg.pdfVedlegg 1 Samarbeidsavtale FACT Sarpsborg.pdf
Vedlegg 2 FACT Sarpsborg prosjektplan.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Samhandlingsmidler/B FACT Sarpsborg/Vedlegg 2 FACT Sarpsborg prosjektplan.pdfVedlegg 2 FACT Sarpsborg prosjektplan.pdf
Vedlegg 3 Evaluering FACT Prosjektbeskrivelse januar 2017.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Samhandlingsmidler/B FACT Sarpsborg/Vedlegg 3 Evaluering FACT Prosjektbeskrivelse januar 2017.pdfVedlegg 3 Evaluering FACT Prosjektbeskrivelse januar 2017.pdf
Vedlegg 4 Stipulerte kostnader for fem opplæringssamlinger i ACT og FACT.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Samhandlingsmidler/B FACT Sarpsborg/Vedlegg 4 Stipulerte kostnader for fem opplæringssamlinger i ACT og FACT.pdfVedlegg 4 Stipulerte kostnader for fem opplæringssamlinger i ACT og FACT.pdf

Søknad c: Sammenhengende oppfølging av eldre med hjertesvikt fra sykehus til hjemmet

c Søknad Eldre med hjertesvikt.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Samhandlingsmidler/C Eldre med hjertesvikt/c Søknad Eldre med hjertesvikt.pdfc Søknad Eldre med hjertesvikt.pdf
Vedlegg 1 - Utklipp fra egen master.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Samhandlingsmidler/C Eldre med hjertesvikt/Vedlegg 1 - Utklipp fra egen master.pdfVedlegg 1 - Utklipp fra egen master.pdf
Vedlegg 2 - Kartlegging og vurdering av helsetilstand ved AGS.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Samhandlingsmidler/C Eldre med hjertesvikt/Vedlegg 2 - Kartlegging og vurdering av helsetilstand ved AGS.pdfVedlegg 2 - Kartlegging og vurdering av helsetilstand ved AGS.pdf

Søknad d: Virtuell rehabilitering

d Søknad - Virtuell rehablitering.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Samhandlingsmidler/D Virtuell rehabilitering/d Søknad - Virtuell rehablitering.pdfd Søknad - Virtuell rehablitering.pdf

Søknad e: Oppfølging er alfa og omega etter en diagnose

e Søknad - Oppfølging er alfa og omega etter en diagnose.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Samhandlingsmidler/E Oppfølging er alfa og omega/e Søknad - Oppfølging er alfa og omega etter en diagnose.pdfe Søknad - Oppfølging er alfa og omega etter en diagnose.pdf

Søknad f: Systematisk forbedringsarbeid - riktig bruk av radiologiske tjenester

f Søknad - Riktig bruk av radiologsiske tjenester.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Samhandlingsmidler/F Riktig bruk av radiologiske tjenester/f Søknad - Riktig bruk av radiologsiske tjenester.pdff Søknad - Riktig bruk av radiologsiske tjenester.pdf

Søknad g: Personsentrert palliativ omsorg

g Søknad - Personsentrert palliativ omsorg.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Samhandlingsmidler/G Personsentrert palliativ omsorg/g Søknad - Personsentrert palliativ omsorg.pdfg Søknad - Personsentrert palliativ omsorg.pdf
g Vedlegg 1 til søknad om samhandlingsmidler.pdfhttps://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Samhandlingsmidler/G Personsentrert palliativ omsorg/g Vedlegg 1 til søknad om samhandlingsmidler.pdfg Vedlegg 1 til søknad om samhandlingsmidler.pdf

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre nettsidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.