Reagensrør

Koronavirus

Har du time i sykehuset?

Her finner du informasjon hvis du har time i sykehuset. Dette gjelder uansett hvilken enhet du har time hos f.eks. poliklinikk, røntgen/MR etc. 

Sykehuset Østfold har i en periode hatt elektronisk og manuell innslippskontroll for pasienter, ledsagere og besøkende. Fra 1. september vil det ikke lenger være innslippskontroll, men besøksrestriksjonene beholdes inntil videre.  

Har du vært i utlandet og har time hos oss?

Har du time hos oss og har vært utsatt for koronasmitte?

Besøk og ledsagere

Les mer om besøk og ledsagere

Til deg som venter barn

Dere som venter barn, må forholde dere til endrede rutiner ved sykehuset framover. Sykehuset Østfold og føde/barsel avdelingen har innført flere tiltak for å begrense koronasmitte. 

Kontaktopplysninger

Innleggelsestelefon for fødende: 69 86 33 38

Koordinator jordmor poliklinikken: 41 70 86 83, hverdager kl. 08.00–16.00

Vi vurderer smitterisiko individuelt, både hos deg som er gravid og din partner, og du vil derfor få spørsmål knyttet til dette.

Ved kontroll eller innleggelse på sykehus avtales oppmøtested og hvordan du skal forholde deg for å begrense smitte. 

Innleggelse til observasjon i svangerskapet eller til fødsel

Gravide med luftveisinfeksjon/mistenkt smitte, vil være i isolasjon på egen smitteenhet på føde/barsel avdelingen.

Partner med luftveisinfeksjon/mistenkt smitte eller som kommer inn under kriteriene for karantene kan dessverre ikke være med ved fødsel eller keisersnitt.

Vi tillater fortsatt at far/medmor/annen ledsager er tilstede under fødsel og i barseltiden (kun 1 person), denne personen må være uten mistenkt smitte og uten luftveissymptomer.

Far/ledsager kan nå også være med på observasjonsposten, før mor overføres til fødestua.

Oppholdet etter fødselen (barsel)

  • Barnefar/medmor kan være sammen med mor og det nyfødte barnet på barselavdelingen. Dette forutsetter at personen er uten mistenkt smitte og uten luftveissymptomer. Søsken og andre besøkende har ikke adgang per nå. Far/medmor kan gå i kafeen for å kjøpe seg mat der, og det er også anledning til å kjøpe seg enkel brødmat i avdelingen.
  • Nyfødte barn kan ikke tas med ut av avdelingen før barnet skrives ut
  • Ved luftveisinfeksjon/mistenkt smitte hos mor vil mor og barn isoleres på egen smitteenhet på føde/barsel
  • Vi må som før oppfordre pårørende/ledsagere til  å oppholde seg hovedsakelig på rommet
  • Far/ledsager må i utgangspunktet ikke forlate sykehuset før utreisedag
  • De kan handle mat i kantina

Smitte fra koronavirus smittet mor til nyfødt barn

Det foreligger ikke holdepunkter for at Korona smitter via morkaken. Korona smitter via dråpesmitte og smitte mellom syk mor (eller far) og et friskt nyfødt barn etter fødsel må kunne påregnes. Barn som har oppholdt seg sammen med Koronasmittet foreldre etter fødsel ansees som smitteførende, uavhengig av om barnet har symptomer på sykdom eller ikke.

Frisk nyfødt, koronavirus smittet mor

Friske nyfødte isoleres sammen med mor etter fødsel på egen smitteenhet på Føde/barsel avdelingen. Det anbefales observasjon på barsel i minimum 3 døgn.  Foreldre anbefales å bruke munnbind og god håndhygiene (ev. hansker) ved nærkontakt med barnet. Mor kan amme, men bør vaske brystet før amming for å minske smitte (bruke såpe og vann, ikke spritbasert vask).

Nyfødte som trenger innleggelse på nyfødtintensivavdelingen

Dersom barnet har behov for innleggelse på nyfødtintensiv etter fødsel og mor samtidig er mistenkt eller bekreftet koronavirus smittet, vil barnet bli overflyttet direkte til nyfødtintensiv etter fødsel. Mor og barnefar/medmor vil da ikke ha mulighet til å være sammen med barnet på nyfødtintensiv, da avdelingen må være helt fri for koronasmitte for å beskytte nyfødte med behov for intensiv behandling.

Polikliniske konsultasjoner

  • Oppsatte timer går som normalt hvis du ikke får annen beskjed
  • Fra mandag 14. juni kan partner være med på rutine ultralyd i uke 18
  • Fra fredag 25. juni er det lov å ha med én ledsager også til andre polikliniske konsultasjoner
  • Både mor og far/partner kan være med til barselpoliklinikken

Ved bekreftet smitte med koronavirus, men bare lette til moderate symptomer følges vanlige svangerskapskontroller i primærhelsetjenesten. Ekstra oppfølging på sykehus skjer etter vanlige retningslinjer, dvs lite fosterbevegelse, vannavgang, rier, mistanke om redusert fostervekst eller andre problemstillinger.

Har du spørsmål knyttet til svangerskap og fødsel?

Vi ber deg stille de til lokal jordmor/fastlege i størst mulig grad. De kan vurdere og eventuelt henvise videre.

Vi ber om forståelse for at vi innfører disse tiltakene, og beklager ulempene de medfører for dere. Vi vil gjøre vårt beste for å legge til rette for en trygg og god opplevelse for deg under fødselen og barseloppholdet.

Smittet av koronavirus? Kontaktinformasjon til kommunene.

Kommunene i Østfold og Vestby kommune har egne telefonnummer du kan ringe hvis du mistenker at du er smittet av koronavirus. Bruk disse numrene. Ikke ring nødtelefon113 eller legevakt på 116 117.

Kontaktinformasjon til kommunene

Har du generelle spørsmål om koronavirus?

For generelle spørsmål om koronavirus gå inn på Folkehelseinstituttets nettsider eller ring informasjonstelefonen på 815 55 015.

Sykehuset Østfold følger nasjonale råd og føringer fra Folkehelseinstituttet.

Kunnskap og forskning om covid-19

På disse sidene vil forskningsavdelingen fortløpende legge ut informasjon om blant annet forskning, litteratur, lenker til databaser med oppdatert kunnskap om covid-19 og søkestrenger knyttet til ulike temaer i forbindelse med covid-19.

Kunnskap og forskning om covid-19

Informasjon til rekvirenter av pasienttransport

Se retningslinjer sendt på e-post fra Pasientreiser.

Informasjon om smittevernutstyr

Helse Sør-øst har laget nyhetssaker om smittevernutstyr, som blant annet gjør rede for hvilke rutiner som er etablert og hvilke testmetoder Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) benytter.

https://www.helse-sorost.no/nyheter/kvalitetskontroll-av-smittevernutstyr-ved-ankomst

https://www.helse-sorost.no/nyheter/samarbeid-med-ffi-om-kvalitetssikring-av-smittevernutstyr

https://www.helse-sorost.no/nyheter/kvalitetskontroll-av-smittevernutstyr

https://www.helse-sorost.no/nyheter/mer-smittevernutstyr-pa-vei-til-sykehus-og-kommuner

https://www.helse-sorost.no/nyheter/flere-nye-avtaler-om-norsk-produksjon-av-smittevernutstyr

Informasjon om koronavirus og hjemmekarantene på mange språk. Information about the Corona virus and quarantine at home in several languages.

Lenke til informasjon om koronavirus/information about the corona virus

Lenke til informasjon om hjemmekarantene/information about quarantine at home

Folkehelseinstituttet har lagt ut flere videoer om koronaviruset på youtube. Blant annet ligger det informasjon på tegnspråk, tigrinja, urdu og somalisk.

You can find information videos on the corona virus on youtube from the Norwegian Institute of Public Health for example sign language, tigrinja, urdu and somali.

Youtube

Alderspensjonister og jobb

Regjeringen har med umiddelbar virkning lempet på regler slik at pensjonerte sykepleiere og andre i nødvendige yrkesgrupper kan jobbe uten å få pensjonen redusert.

Alle yrkesgrupper som er nødvendig for å møte ekstraordinære behov i sammenheng med koronautbruddet, og som får pensjonen utbetalt fra KLP, kan fremover jobbe så mye de vil til vanlige lønnsvilkår så lenge det er knyttet til koronavirusutbruddet. Det kan de gjøre uten at det får betydning for pensjonen deres.
Normalt er det slik at flere yrkesgrupper som har tatt ut pensjon bare kan jobbe en begrenset mengde, eller på pensjonistlønn, før pensjonen reduseres.

Les mer om alderspensjonister og jobb

Pandemiregister

Dette er informasjon til deg om hvordan dine personopplysninger behandles i Norsk pandemiregister og hvilke rettigheter du har.

Pandemiregister

Informasjon til medarbeidere, studenter og ledere

Informasjon til medarbeidere, studenter og ledere

Informasjon til media

Informasjon til media

Fant du det du lette etter?