Reagensrør

Koronavirus

Har du time i sykehuset?

Her finner du informasjon hvis du har time i sykehuset. Dette gjelder uansett hvilken enhet du har time hos.

Har du vært i utlandet og har time hos oss? Har du time hos oss og har vært utsatt for koronasmitte?

Besøk

Sykehuset Østfold har nå åpnet for at pasienter kan få besøk, i begrenset omfang.

Les mer om besøk

Til deg som venter barn

Dere som venter barn, må forholde dere til endrede rutiner ved sykehuset framover. Sykehuset Østfold og føde/barsel avdelingen har innført flere tiltak for å begrense Korona smitte. 

Kontaktopplysninger

Innleggelsestelefon for fødende: 69 86 33 38 / 417 08 784

Koordinator jordmor poliklinikken: 417 08 683, hverdager kl. 08.00–16.00

Vi vurderer smitterisiko individuelt, både hos deg som er gravid og din partner, og du vil derfor få spørsmål knyttet til dette.

Ved kontroll eller innleggelse på sykehus avtales oppmøtested og hvordan du skal forholde deg for å begrense smitte. 

Innleggelse til observasjon i svangerskapet eller til fødsel

 • Gravide med luftveisinfeksjon/mistenkt smitte, vil være i isolasjon på egen smitteenhet på føde/barsel avdelingen.
 • Partner med luftveisinfeksjon/mistenkt smitte eller som kommer inn under kriteriene for karantene kan dessverre ikke være med ved fødsel eller keisersnitt.
 • Den fødende kan kun ha 1 person med seg under fødselen eller keisersnittet, denne personen må være uten mistenkt smitte og uten luftveissymptomer.
 • Ved behov for innleggelse til observasjon i svangerskapet kan partner ikke være til stede. Dette gjelder alle uavhengig av smitte.

Oppholdet etter fødselen (barsel)

 • Barnefar/medmor kan være sammen med mor og det nyfødte barnet på barselavdelingen. Dette forutsetter at personen er uten mistenkt smitte og uten luftveissymptomer. Merk: Det gis ikke anledning til å reise frem og tilbake mellom sykehus og hjem under oppholdet. Mor og far/medmor må hovedsakelig oppholde seg på rommet sammen med sitt barn. Søsken og andre besøkende har ikke adgang per nå. Far/medmor kan gå i kafeen for å kjøpe seg mat der, og det er også anledning til å kjøpe seg enkel brødmat i avdelingen.
 • Nyfødte barn kan ikke tas med ut av avdelingen før barnet skrives ut.
 • Ved luftveisinfeksjon/mistenkt smitte hos mor vil mor og barn isoleres på egen smitteenhet på føde/barsel

Smitte fra koronavirus smittet mor til nyfødt barn

Det foreligger ikke holdepunkter for at Korona smitter via morkaken. Korona smitter via dråpesmitte og smitte mellom syk mor (eller far) og et friskt nyfødt barn etter fødsel må kunne påregnes. Barn som har oppholdt seg sammen med Koronasmittet foreldre etter fødsel ansees som smitteførende, uavhengig av om barnet har symptomer på sykdom eller ikke.

Frisk nyfødt, koronavirus smittet mor

Friske nyfødte isoleres sammen med mor etter fødsel på egen smitteenhet på Føde/barsel avdelingen. Det anbefales observasjon på barsel i minimum 3 døgn.  Foreldre anbefales å bruke munnbind og god håndhygiene (ev. hansker) ved nærkontakt med barnet. Mor kan amme, men bør vaske brystet før amming for å minske smitte (bruke såpe og vann, ikke spritbasert vask).

Nyfødte som trenger innleggelse på nyfødtintensivavdelingen

Dersom barnet har behov for innleggelse på nyfødtintensiv etter fødsel og mor samtidig er mistenkt eller bekreftet koronavirus smittet, vil barnet bli overflyttet direkte til nyfødtintensiv etter fødsel. Mor og barnefar/medmor vil da ikke ha mulighet til å være sammen med barnet på nyfødtintensiv, da avdelingen må være helt fri for koronasmitte for å beskytte nyfødte med behov for intensiv behandling.

Polikliniske konsultasjoner

 • Oppsatte timer går som normalt hvis du ikke får annen beskjed
 • Partner skal ikke være med på polikliniske konsultasjoner eller ultralyd, dette for å begrense besøk på sykehus
 • Både mor og far/partner kan være med til barselpoliklinikken

Ved bekreftet smitte med koronavirus, men bare lette til moderate symptomer følges vanlige svangerskapskontroller i primærhelsetjenesten. Ekstra oppfølging på sykehus skjer etter vanlige retningslinjer, dvs lite fosterbevegelse, vannavgang, rier, mistanke om redusert fostervekst eller andre problemstillinger.

Har du spørsmål knyttet til svangerskap og fødsel?

Vi ber deg stille de til lokal jordmor/fastlege i størst mulig grad. De kan vurdere og eventuelt henvise videre.

Vi ber om forståelse for at vi innfører disse tiltakene, og beklager ulempene de medfører for dere. Vi vil gjøre vårt beste for å legge til rette for en trygg og god opplevelse for deg under fødselen og barseloppholdet.

Smittet av koronavirus? Kontaktinformasjon til kommunene.

Kommunene i Østfold og Vestby kommune har egne telefonnummer du kan ringe hvis du mistenker at du er smittet av koronavirus. Bruk disse numrene. Ikke ring nødtelefon113 eller legevakt på 116 117.

Kontaktinformasjon til kommunene

Har du generelle spørsmål om koronavirus?

For generelle spørsmål om koronavirus gå inn på Folkehelseinstituttets nettsider eller ring informasjonstelefonen på 815 55 015.

Sykehuset Østfold følger nasjonale råd og føringer fra Folkehelseinstituttet.

Kunnskap og forskning om covid-19

På disse sidene vil forskningsavdelingen fortløpende legge ut informasjon om blant annet forskning, litteratur, lenker til databaser med oppdatert kunnskap om covid-19 og søkestrenger knyttet til ulike temaer i forbindelse med covid-19.

Kunnskap og forskning om covid-19

Informasjon til rekvirenter av pasienttransport

Se retningslinjer sendt på e-post fra Pasientreiser.

Informasjon om smittevernutstyr

Helse Sør-øst har laget nyhetssaker om smittevernutstyr, som blant annet gjør rede for hvilke rutiner som er etablert og hvilke testmetoder Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) benytter.

https://www.helse-sorost.no/nyheter/kvalitetskontroll-av-smittevernutstyr-ved-ankomst

https://www.helse-sorost.no/nyheter/samarbeid-med-ffi-om-kvalitetssikring-av-smittevernutstyr

https://www.helse-sorost.no/nyheter/kvalitetskontroll-av-smittevernutstyr

https://www.helse-sorost.no/nyheter/mer-smittevernutstyr-pa-vei-til-sykehus-og-kommuner

https://www.helse-sorost.no/nyheter/flere-nye-avtaler-om-norsk-produksjon-av-smittevernutstyr

Informasjon om koronavirus og hjemmekarantene på mange språk. Information about the Corona virus and quarantine at home in several languages.

Lenke til informasjon om koronavirus/information about the corona virus

Lenke til informasjon om hjemmekarantene/information about quarantine at home

Folkehelseinstituttet har lagt ut flere videoer om koronaviruset på youtube. Blant annet ligger det informasjon på tegnspråk, tigrinja, urdu og somalisk.

You can find information videos on the corona virus on youtube from the Norwegian Institute of Public Health for example sign language, tigrinja, urdu and somali.

Youtube

Ledige stillinger relatert til covid-19

Se våre ledige stillinger relatert til covid-19 på våre Jobbe hos oss sider.

Se utlysningene

Alderspensjonister og jobb

Regjeringen har med umiddelbar virkning lempet på regler slik at pensjonerte sykepleiere og andre i nødvendige yrkesgrupper kan jobbe uten å få pensjonen redusert.

Alle yrkesgrupper som er nødvendig for å møte ekstraordinære behov i sammenheng med koronautbruddet, og som får pensjonen utbetalt fra KLP, kan fremover jobbe så mye de vil til vanlige lønnsvilkår så lenge det er knyttet til koronavirusutbruddet. Det kan de gjøre uten at det får betydning for pensjonen deres.
Normalt er det slik at flere yrkesgrupper som har tatt ut pensjon bare kan jobbe en begrenset mengde, eller på pensjonistlønn, før pensjonen reduseres.

Fredag 13. mars bestemte regjeringen at slik reduksjon ikke lenger skal skje. Regelen gjelder fra fredag 13. mars og frem til 1. november, og altså for arbeid knyttet til koronaviruset.

Pandemiregister

Dette er informasjon til deg om hvordan dine personopplysninger behandles i Norsk pandemiregister og hvilke rettigheter du har.

Pandemiregister

Informasjon til medarbeidere, studenter og ledere

Informasjon til medarbeidere, studenter og ledere

Informasjon til media

Informasjon til media

 • Sykehuset Østfold korridor
  03.08.2020
  Munnbind for alle pasienter som har vært i grønne land og områder

  Sykehuset Østfold har denne uken innført munnbindpåbud for alle pasienter som har vært på reise i såkalte «grønne» land og områder utenfor Norge i løpet av de ti siste dagene. Dette som et nytt grep for å forhindre covid-19-smitte inn i sykehuset.

 • Illustrasjonsbilde: Mor og datter på vei inn i sykehuset
  31.07.2020
  Har du vært i utlandet kan du ikke besøke pasienter på sykehuset

  Sykehuset innfører nå restriksjoner for besøkende som har vært utenfor Norges grenser. Alle som har vært i utlandet må vente ti dager før de kan komme på besøk til innlagte pasienter på sykehuset eller være ledsager for pasienter som trenge...

 • Sykehuset Østfold Kalnes
  03.07.2020
  Får bistand fra Ahus

  Sykehuset Østfold får nå hjelp fra Ahus for å kunne analysere koronaprøver i helgene i sommer. – Det har vært tøffe måneder for medarbeiderne i laboratoriet, og vi prøver å legge til rette for at de kan få avvikle ferie, sier avdelingssjef...

 • Sykepleiere på Kalnes støtter hverandre.
  09.06.2020
  - En situasjon som tester kapasiteten vår for varme og omsorg

  SØs medarbeidere kan få koronahjelp av et spesialsammensatt team fra psykisk helsevern. I tillegg tilbyr sykehusprestene samtaler, også for pasienter og pårørende, og i denne saken deler de sine erfaringer. Les om de menneskelige utfordring...

 • Illustrasjon pasient og pårørende
  05.06.2020
  Besøkstider i sykehuset

  Det er mange som ønsker å komme på besøk til inneliggende pasienter etter at sykehuset igjen har åpnet for dette. Stor pågang av besøkende gjør at vi må ha faste besøkstider.

 • Helge Stene-Johansen
  01.06.2020
  Fra i dag 1. juni kan pasienter få besøk igjen

  - Det er ingen tvil om at det har vært en ekstra belastning for syke pasienter å ikke kunne ha sine nærmeste hos seg. Vi har fortsatt strenge smitteverntiltak i sykehuset, men åpner nå for at innlagte pasienter skal kunne få besøk, i begren...

 • Mammografiscreeningen har egne lokaler i et midlertidig modulbygg
  28.05.2020
  Mammografiscreeningen er i gang igjen

  Mammografiscreeningen i Sykehuset Østfold ble satt på vent som følge av koronaepidemien, men starter nå opp igjen. - Ved å benytte tilbudet øker kvinnene muligheten til å oppdage eventuell brystkreft på et tidlig stadium, og får dermed bedr...

 • Liv Marit Sundstøl
  13.05.2020
  Planlegger for 80 intensivplasser

  Selv om utviklingen i samfunnet er positiv, planlegger Sykehuset Østfold for en covid-19-topp til høsten. Les om hvordan sykehuset rigger seg for å møte toppen, etter oppdrag fra Helse Sør-Øst. – En ekstrem utfordring, forteller prosessdire...

 • Sykepleier Peggy Måseidvåg Karlsen
  07.05.2020
  Flere i gang med videokonsultasjon

  Diabetespoliklinikken er blant områdene i sykehuset som er i gang med videokonsultasjon, og flere følger etter. På grunn av koronaviruset er det mange som har meldt behov, og det jobbes for å klargjøre flere for videokonsultasjon.

 • Spesialrådgiver Bo Skauen.
  30.04.2020
  Hva betyr egentlig besøksforbudet?

  I Sykehuset Østfold er det innført besøksforbud for å unngå koronasmitte, og kun pasienter som trenger ledsager kan ha med seg pårørende under sykehusoppholdet. I tillegg gjelder egne restriksjoner for besøk og følge til alvorlig syke pasie...

 • Klinikksjef Irene Dahl Andersen
  22.04.2020
  Følger opp pasienter med ny teknologi

  I klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling har arbeidet med å utvikle alternative løsninger til pasientkonsultasjoner, fått stor oppmerksomhet som følge av koronautbruddet. Men lite pasienttrykk bekymrer klinikksjef Irene Dahl Anderse...

 • Sykepleiere utenfor akuttmottaket
  20.04.2020
  Akuttmottakets nye funksjoner

  Sykehuset Østfolds akuttmottak forteller om en helt ny hverdag som følge av koronautbruddet. Les om hvordan avdelingen jobber for å møte den krevende situasjonen - og hvordan pasienter med og uten smitte tas imot.

 • Hege Gjessing
  16.04.2020
  Sykehuset Østfold går i grønn beredskap

  Torsdag 16. april kl. 12.00 endres SØ beredskapsnivå fra gul til grønn. Det skjer fordi forberedelsene og omrokkeringene som var nødvendige for å møte pandemien er iverksatt og på mange områder gjennomført.

 • Tone Svanholm og Sverre Bjerkenes-Gretland
  08.04.2020
  Glade for å kunne bidra

  Sykepleier Sverre Bjerkenes-Gretland driver til vanlig egen naprapatklinikk, Tone Svanholm er HR-rådgiver i sykehuset, og Camilla Løvvold Kristiansen har vært student i Sykehuset Østfold. Nå er alle tre i jobb som sykepleiere på Kalnes unde...

 • Ansatte ved Barne- og ungdomsklinikken.
  08.04.2020
  Jobber forebyggende for å forhindre smitte

  Barne- og ungdomsklinikken tilbyr blant annet telefonkonsultasjoner for å følge opp pasientene under koronautbruddet. Avdelingen er forberedt på å ta imot unge koronapasienter, men tror at unge intensivpasienter blir få. – Erfaringer fra an...

 • Mona Christine Røyem, Lene Christin Nilsen og Jetmund Ringstad
  02.04.2020
  Fra vanlig sengepost til akuttmottak

  På få dager fikk medarbeiderne på døgnområde 2 infeksjonsmedisin store omstillinger i arbeidshverdagen, og ble de første som møtte koronapasientene i Sykehuset Østfold.

 • Andreas Stendvold.
  01.04.2020
  Krevende tid for kreftpasienter og kronisk syke

  Kreftoverlege Andreas Stensvold frykter at færre kreftpasienter tar kontakt med helsevesenet som følge av redsel for koronasmitte. – Dette er bekymringsfullt fordi det er viktig at nye symptomer fanges opp tidlig, sier han. «Hjemmesykehus»...

 • 25.03.2020
  Etablerte testsenter på seks timer

  Fredag 13. mars klokken 08.30 ble det tatt beslutning om å etablere et eget testsenter for medarbeidere i sykehuset. Klokken 14.30 samme dag ble første prøve tatt. – Et fantastisk lagarbeid gjorde at vi fikk tilbudet på plass på rekordtid,...

 • Nyfødt baby
  23.03.2020
  - Alle hos oss skal få den fødselsomsorgen de trenger

  Føde-barsel-avdelingen på Kalnes jobber for å sikre en så god sykehusopplevelse som mulig for fødende og nybakte foreldre – til tross for koronautbruddet. Les om tiltakene som gjøres, og hvordan du som vordende forelder kan forberede deg på...

 • Gang Sykehuset Østfold
  23.03.2020
  Ekstraordinær innsats

  Alle i SØ gjør nå en ekstraordinær innsats i forberedelsene med å ta imot flere pasienter med koronasmitte, og beredskapsledelsen møtes hver dag for oversikt og koordinering. Les om hvordan sykehuset jobber for å møte koronautfordringene.

 • 20.03.2020
  Smittevernutstyr i hus

  En stor leveranse med smittevernutstyr kom fredag til sykehuset. - Vi jobber på spreng med å fordele smittevernutstyret ut i huset. Med denne leveransen er behovet godt dekket de neste dagene, sier avdelingssjef for innkjøp og logistikk Glenn Fredriksen

 • Bilde koronavirus
  13.03.2020
  Videreformidling av informasjon om koronasmittede til andre instanser

  Informasjon til pasienter – helsepersonells plikt til å videreformidle opplysninger om koronasmittede til andre instanser.

 • 12.03.2020
  Besøksforbud

  Kun pasienter som trenger ledsager/assistanse kan ha pårørende med inn på sykehuset under sykehusoppholdet. Øvrige pasienter kan dessverre ikke få besøk så lenge koronautbruddet varer.

 • 11.03.2020
  Innfører adgangskontroll

  Alle som kommer til hovedinngangen til Sykehuset Østfold Kalnes vil bli stilt kontrollspørsmål før de slipper inn i sykehuset. Dette innføres for å forhindre spredning av smitte. Ved akuttmottaket er det også innført ekstra kontroll av pasi...

 • Kalnes hovedinngang
  11.03.2020
  Følg med på SMS-varsel

  Pasienter, kursdeltakere og andre kan få SMS-varsel fra Sykehuset Østfold ved avlysning knyttet til koronautbruddet. Det er svært viktig at alle leser den informasjonen som sendes ut.

 • Sykehuset Østfold Kalnes.
  11.03.2020
  Pasienter med påvist koronasmitte

  Sykehuset Østfold mottok tirsdag kveld en pasient med påvist covid-19- smitte. Pasienten ble overført til sykehuset fra hjemmekarantene.

 • 11.03.2020
  Nye tiltak for å hindre smitte i sykehus

  Sykehuset Østfold er nå i grønn beredskap for å håndtere den pågående situasjonen med koronavirus. Vi jobber kontinuerlig for å hindre og begrense smitte i sykehusene.

 • Informasjon om at man ikke skal ringe 113 eller 116 117
  10.03.2020
  Kontaktinformasjon til kommunene ved mistanke om koronasmitte

  Kommunene i Østfold har nå egne telefonnummer du kan ringe hvis du har spørsmål om koronavirus.

 • Blodprøver
  09.03.2020
  Blodgivning og koronavirus

  Du kan ikke gi blod hvis du har vært i områder som gir karantene eller har hatt nærkontakt med personer med mistenkt eller bekreftet smitte med koronaviruset. Hvis du er frisk, trenger vi deg som blodgiver. 

 • Medarbeider på bildediagnostikk og pasient
  09.03.2020
  Har du time hos oss og vært utsatt for koronasmitte

  Har du time hos oss de neste ukene og vært utsatt for koronasmitte, må du ringe oss. Alle andre skal møte som planlagt.

 • 06.03.2020
  Ikke håndhilse eller klemme

  I tillegg til grundig og ofte håndvask, råder Sykehuset Østfold spesielt medarbeidere og andre i sykehuset om ikke å håndhilse eller klemme.

 • 28.02.2020
  Vi forbereder oss på å ta i mot pasienter som trenger sykehusbehandling for koronavirus

  De første tilfellene av koronavirus er nå påvist i Norge. Sykehuset Østfold skal være forberedt dersom mange i vårt opptaksområde trenger sykehusbehandling som følge av virussykdommen.

Fant du det du lette etter?