HELSENORGE
Bilde av flere tomme reagensrør

Koronavirus

​Har du time i sykehuset?

​Hvis du:
  • har bekreftet covid-19 ​og har timeavtale innen 5 døgn etter symptomdebut/isoleringstidspunktet
  • har luftveissymptomer* og har smitte i egen hustand 
skal du kontakte avdelingen du har avtale med og avklare hvordan du skal forholde deg. Hvis du ikke har telefonnummeret til avdelingen tilgjengelig, så kan du ringe sentralbordet på 69 86 00 00.

*Symptomer som forkjølelse, feber, hoste, tung pust, tap av lukt- og smakssans


​Besøk og ledsagere

Les mer om besøk og ledsagere

Til deg som venter barn

Informasjon til fødende

Sykehuset i Østfold har fortsatt tiltak for å begrense koronasmitte. Her er kort informasjon til deg som venter barn. 

​Tror du fødselen er i gang? 

Ring koordinerende jordmor på telefon 960 90 900.

Smitterisiko (koronasmitte)

Vi vurderer smitterisiko individuelt, både hos deg som gravid og din(e) ledsager(e), og du vil derfor få spørsmål knyttet til dette.

  • Fødende som har påvist covid-19, har symptomer på luftveisinfeksjon, eller har smitte i husstanden vil isoleres ved innleggelsen. En ledsager kan følge kvinnen.

  • Dersom ledsager har nyoppståtte luftveissymptomer eller påvist covid-19, må du ta kontakt med fødeposten før dere kommer til sykehuset, for å avtale mottak og oppfølging under fødselen. 

Ledsager under fødsel

  • Ledsagere med nyoppståtte luftveissymptomer kan følge kvinnen ved fødsel men må benytte munnbind under oppholdet
  • Ledsager med påvist covid-19 kan følge kvinnen ved fødsel, men må da være isolert på fødestuen
  • Du kan ha med deg inntil 2 ledsagere under fødsel. Dette bør avklares med jordmor på telefon i forbindelse med innleggelse til fødsel.

​Om besøk i føde- og barselposten

​Ledsagere med nyoppståtte luftveissymptomer eller påvist covid-19 skal som hovedregel ikke komme på besøk ved barselposten. Unntak kan gjøres ved spesielle situasjoner, etter avtale med barselposten. 

Det er anledning for en ledsager og søsken å besøke inneliggende gravide og barselkvinner. Søsken er velkommen til avdelingen alle dager etter kl 16:00. Vi anbefaler at man begrenser tiden søsken er på besøk for å sikre ro/hvile for mor og andre pasienter. 

Søsken som kommer på besøk kan ikke ha symptomer på luftveisinfeksjon. Søsken har ikke anledning til å overnatte på sykehuset sammen med mor/ledsager.

​Om polikliniske konsultasjoner

  • Ta telefonisk kontakt før oppsatte avtaler dersom du har luftveissymptomer (feber, hoste, sår hals eller nedsatt allmenntilstand), eller du har påvist covid-19.
  • En frisk ledsager kan være med på polikliniske konsultasjoner
  • Det er ikke anledning til å ta med søsken/egne barn til konsultasjoner. Barn kan heller ikke oppholde seg i våre ventesoner 

​Har du spørsmål knyttet til svangerskap og fødsel?

Vi ber deg stille spørsmål om graviditeten til lokal jordmor/fastlege i størst mulig grad. De kan vurdere og eventuelt henvise videre.

Vi ber om forståelse for at vi innfører disse tiltakene, og beklager ulempene de medfører for dere. Vi vil legge til rette for en trygg og god opplevelse for deg under fødselen og barseloppholdet.

Se mer informasjon om føde-/barseltilbudet  Til deg som har barn på nyfødtintensiv

​​Har du generelle spørsmål om koronavirus?

For generelle spørsmål om koronavirus gå inn på Folkehelseinstituttets nettsider eller ring informasjonstelefonen på 815 55 015.

Sykehuset Østfold følger nasjonale råd og føringer fra Folkehelseinstituttet.​

Pandemiregister

Dette er informasjon til deg om hvordan dine personopplysninger behandles i Norsk pandemiregister og hvilke rettigheter du har. ​

Pandemiregister

Informasjon til medarbeidere, studenter og ledere

Informasjon til medarbeidere, studenter og ledere

Informasjon til media

Informasjon til media

Fant du det du lette etter?