Har du time hos oss og vært utsatt for koronasmitte

Har du time til poliklinikk/innleggelse i Sykehuset Østfold de neste ukene og mistenker at du har vært utsatt for korona-smitte? Da må sykehuset vurdere hvordan dine behov for helsehjelp best kan ivaretas.

Det er viktig at du før frammøte ringer avdelingen/poliklinikken dersom du har symptomer på koronasmitte, som f.eks. feber, hoste, tung pust. Ring også hvis du er i karantene. Bruk telefonnummeret i innkallingsbrevet eller ring sentralbordet 69 86 00 00.

Dersom du ikke har vært i utlandet i løpet av de ti siste dagene og/eller IKKE har grunn til å mistenke at du kan være smittet, skal du møte som vanlig til timeavtalen, og du trenger ikke å ringe på forhånd.

Når du kommer til våre enheter rundt om i fylket vil du ved ankomst få en del spørsmål ut fra en sjekkliste. Dette gjør vi for å kartlegge mulig smitte før vi slipper pasienter inn. Det er derfor fint hvis du kan være ute i god tid. Alle pasienter som har time i sykehuset og pårørende må bruke munnbind inne i sykehuset.

Pårørende og ledsagere

Det er begrensinger på besøk til inneliggende pasienter og ledsagere til time. Pårørende må bruke munnbind.

Les mer om besøk og ledsagere