Har du time hos oss og vært utsatt for koronasmitte

Har du time til poliklinikk/innleggelse i Sykehuset Østfold de neste ukene og mistenker at du har vært utsatt for korona-smitte? Da må sykehuset vurdere hvordan dine behov for helsehjelp best kan ivaretas.

Det er viktig at du før frammøte ringer avdelingen/poliklinikken dersom du har symptomer på koronasmitte, som f.eks. feber, hoste, tung pust. Ring også hvis du er i karantene. Bruk telefonnummeret i innkallingsbrevet eller ring sentralbordet 69 86 00 00.

Dersom du ikke har vært i utlandet i løpet av de ti siste dagene og/eller IKKE har grunn til å mistenke at du kan være smittet, skal du møte som vanlig til timeavtalen, og du trenger ikke å ringe på forhånd. 

Barn og unge

Barn og unge under 18 år som ikke er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære kontakter til den som er smittet kan unntas fra smittekarantene, hvis de gjennomfører testing i samsvar med retningslinjer fra kommunen.

For utfyllende informasjon - Karantene og isolering (FHI)

​Pårørende og ledsagere

Det er begrensinger på besøk til inneliggende pasienter og ledsagere til time. Pårørende må bruke munnbind.

Les mer om besøk og ledsagere