Har du time hos oss og vært utsatt for koronasmitte

Har du time til poliklinikk/innleggelse i Sykehuset Østfold de neste ukene og mistenker at du har vært utsatt for korona-smitte? Da må sykehuset vurdere hvordan dine behov for helsehjelp best kan ivaretas.

Folkehelseinstituttet har kommet med anbefalinger, som vi følger.

Smitterisiko oppstår ved:


Hvis du mistenker at du kan være smittet, ber vi deg ringe 69 86 46 66 FØR du kommer til sykehuset. Telefonen er betjent mandag-fredag kl. 08.00-15.30.

Du kan også ringe telefonnummeret som står i innkallingsbrevet ditt.  Hvis du ikke har brevet tilgjengelig, ring sentralbordet 69 86 00 00.

Dersom du derimot IKKE har grunn til å mistenke at du kan være smittet, skal du møte som vanlig til timeavtalen, og du trenger ikke å ringe på forhånd.

Når du kommer til hovedinngangen vil bli møtt av en vekter som kommer til å stille deg en del spørsmål ut fra en sjekkliste. Dette gjør vi for å kartlegge mulig smitte før vi slipper pasienter inn. Det er derfor fint hvis du kan være ute i god tid, da du kanskje må vente litt før det er din tur.

Pårørende

Kun pasienter som trenger ledsager/assistanse kan ha pårørende med inn på sykehuset.

Alle besøkende/pårørende må svare på en sjekkliste med kontrollspørsmål hos vekterne, som står ved sykehusets innganger på alle våre enheter i Østfold. Dette gjøres for å forhindre smitte.

Hvis du skal besøke kritisk syke, barn eller kreftpasienter, skal det være avklart først med enheten at du får komme. Pårørende/besøkende må da forholde seg til rutiner for potensiell smitterisiko. Du må forholde deg til beskjeder fra vekterne. På Kalnes må besøkende/pårørende hentes av enheten på eget område i poliklinikkområdet i 1. etasje, og følges tilbake dit etter besøket.