Helsenorge

Har du time hos oss og vært utsatt for koronasmitte

Har du time til poliklinikk/innleggelse i Sykehuset Østfold de neste ukene og mistenker at du har vært utsatt for korona-smitte? Da må sykehuset vurdere hvordan dine behov for helsehjelp best kan ivaretas.

Det er viktig at du før frammøte ringer avdelingen/poliklinikken dersom du har påvist smitte siste 5 dager eller har symptomer på koronasmitte, som f.eks. feber, hoste, tung pust. Ring også hvis du er i karantene. Bruk telefonnummeret i innkallingsbrevet eller ring sentralbordet 69 86 00 00.

Dersom du IKKE har grunn til å mistenke at du kan være smittet, skal du møte som vanlig til timeavtalen, og du trenger ikke å ringe på forhånd.