HELSENORGE

Informasjon til medarbeidere, studenter og ledere

Informasjon til medarbeidere, studenter og ledere i Sykehuset Østfold.

Siden er oppdatert 17. juni 2022.
Medarbeidere bosatt i Sverige - Grensependlere og vikarer


Innreiseregler for grensependlere

Alle restriksjonene knyttet til koronapandemien og innreise til Norge er opphevet. Det er nå samme regler som før koronapandemien.​

Utfyllende informasjon om gjeldende regler for grensepassering finner vi her: Innreise til Norge - regjeringen.no

Koronasenteret - testing av medarbeidere

SØ har ikke lenger et eget tilbud om PCR-test til medarbeidere og koronasenteret er nå stengt. Selvtester finnes i resepsjonen. ​

Forebygging av smitte mellom ansatte

Det er ikke lenger noe krav om at medarbeidere skal være hjemme etter å ha testet positivt på korona.

Ved lette symptomer og god almenntilstand kan man gå på jobb. Bruk munnbind ved tett pasientkontakt.

Ved uttalte symptomer skal man holde seg hjemme.​

Arbeid hjemmefra​

Det er ikke lenger påbud om hjemmekontor. Det skal allikevel gis mulighet til hjemmekontor når arbeidsoppgaver eller andre praktiske årsaker ligger til grunn.  Arbeid hjemmefra avtales med nærmeste leder. ​​

Reiser til og fra utlandet

​​Utfyllende informasjon om regler og retningslinjer for reiser til utlandet finner du her: Koronavirus i Norge: reiser til og fra utlandet - helsenorge.no

Det er viktig at alle merker seg at utenlandsreiser bør planlegges slik at eventuell karantene kan være gjennomført før ferien er avsluttet. Dersom man blir koronafast eller uventet må i karantene etter hjemkomst, må fridager eller permisjon uten lønn benyttes.

Alle som ønsker å reise må holde seg orientert om regler og reiseråd.​​​​

Fant du det du lette etter?