Informasjon til media

Her kommer daglige oppdateringer om koronasituasjonen i Sykehuset Østfold. Oppdatert 03.07.2020 kl. 16.00.

Antall innlagte pasienter med covid-19 i SØ: 0

Herav antall pasienter som ligger på intensiv: Oppgis ikke når det totale antall pasienter er 5 eller lavere.

Antall døde pasienter med covid-19: 7

Antall medarbeidere i Covid-19 relatert fravær: 15 (ikke oppdatert)

​Antall medarbeidere med covid-19 smitte: 31 (ikke oppdatert)

Dødsfall Kalnes -  pasienter med påvist koronasmitte
Av personvernhensyn gir vi ikke nærmere informasjon rundt pasientene.

Onsdag 20. mai: Pasient (voksen)

Søndag 10. mai: Pasient (eldre)

Tirsdag 14. april: Pasient (eldre)

Fredag 3. april: Pasient (eldre)

Torsdag 2. april: Pasient (eldre)

Onsdag 1. april: Pasient (voksen). Det ble påvist covid-19 etter dødsfallet.

Fredag 27. mars: Pasient (voksen)

Dødsfall 13. mai fikk «endret status til ikke-covid-19».


Informasjon medarbeider (28.05.20 klokken 15.20)

Fem medarbeidere ved to seksjoner i psykisk helsevern på Kalnes, har testet positivt på covid-19. Sykehuset er i gang med smittesporing for å unngå ytterligere spredning, og vil teste alle medarbeidere i de aktuelle seksjonene.

Medarbeiderne det gjelder, har vært på vakt i dagene før de har blitt testet, og er nå i hjemmeisolasjon. Smittesporing vil avdekke hvor mange som har hatt nærkontakt med de smittede. Per nå er 40 medarbeidere satt i hjemmekarantene. Pasientene i de berørte seksjonene følges opp, og to pasienter er i karantene, men har ikke symptomer. En rekke smitteverntiltak er iverksatt, og alle aktuelle medarbeiderne testes for å finne mulige smittede som ennå ikke har utviklet symptomer.
Psykisk helsevern omdisponerer personell og vil stenge en seksjon.

Fant du det du lette etter?