Informasjon til media

De daglige oppdateringene over innlagte pasienter med covid-19 ligger nå på Helsedirektoratets hjemmeside.

Talloversikten viser innlagte pasienter med covid-19 som er smittebærende. Pasienter som er avisolerte, men fortsatt mottar behandling for sin covid-19 sykdom er ikke inkludert i oversikten. Oversikten over covid-19 pasienter som mottar intensivbehandling inkluderer også de avisolerte.

Antall innlagte pasienter med covid-19 i SØ finner du på Helsedirektoratets hjemmeside

Antall medarbeidere i karantene finner du på HSØ sin hjemmeside​

Antall døde pasienter med covid-19 totalt: 26

Antall medarbeidere i covid-19 relatert fravær: 22 (oppdatert 19.05.2021) 

​Antall medarbeidere med koronasmitte siden mars 2020: 212  

Dødsfall Kalnes -  pasienter med påvist koronasmitte
Den 1. oktober 2021 sluttet Sykehuset Østfold å rapportere koronarelaterte dødsfall på denne internettsiden. 

Av personvernhensyn gir vi ikke nærmere informasjon rundt pasientene. 

Onsdag 8. september: Pasient (eldre)

Tirsdag 20. april: Pasient (eldre)

Tirsdag 20. april: Pasient (eldre)

Tirsdag 20. april: Pasient (eldre)

Fredag 9. april: Pasient (eldre)

Søndag 28. mars: Pasient (eldre)

Fredag 26. februar: Pasient (eldre)

Fredag 19. februar: Pasient (eldre)

Tirsdag 16. februar: Pasient (eldre)

Søndag 14. februar: Pasient (eldre)

Fredag 12. februar: Pasient (eldre)

Onsdag 27. januar: Pasient (eldre)

Mandag 18. januar: Pasient (eldre)

Tirsdag 12. januar: Pasient (eldre)

Mandag 11. januar: Pasient (eldre)

Fredag 8. januar: Pasient (eldre)

Tirsdag 5. januar: Pasient

Søndag 27. desember: Pasient (Som rapportert fra Fredrikstad kommune)

Mandag 23. november: Pasient

Onsdag 20. mai: Pasient (voksen)

Søndag 10. mai: Pasient (eldre)

Tirsdag 14. april: Pasient (eldre)

Fredag 3. april: Pasient (eldre)

Torsdag 2. april: Pasient (eldre)

Onsdag 1. april: Pasient (voksen). Det ble påvist covid-19 etter dødsfallet.

Fredag 27. mars: Pasient (voksen)

Dødsfall 13. mai fikk «endret status til ikke-covid-19».

Informasjon om smitte 20.04.21

En medarbeider i teknisk avdeling på Kalnes har testet positivt på korona.
Smitteverntiltak er iverksatt i tråd med smittevernavdelingens anbefaling.

Smittesporing har ført til at 1 medarbeider er definert som nærkontakt og er satt i karantene.

Ingen pasienter er i karantene på grunn av smitten.

Informasjon om smitte 17.04.21

En pasient testet positivt på korona. Smittesporing er gjennomført, og til sammen ni medarbeidere i klinikk for medisin og i klinikk for akuttmedisin er definert som nærkontakter og er i karantene. 

Informasjon om smitte 16.04.21

En medarbeider i psykiatrisk avdeling i sykehuset på Kalnes har testet positivt på korona, og er i hjemmeisolasjon.

Smitteverntiltak er iverksatt i tråd med smittevernavdelingens anbefaling.
Smittesporing har ført til at 2 pasienter og 12 medarbeidere i sykehuset er definert som nærkontakter.

De berørte pasientene og medarbeiderne er informert og er i karantene.

Avdelingen opprettholder ordinær drift.

Informasjon om smitte 14.04.21

En medarbeider i psykiatrisk avdeling på Kalnes har testet positivt på korona.

Smitteverntiltak er iverksatt i tråd med smittevernavdelingens anbefaling.
Smittesporing har ført til at 2 medarbeidere er definert som nærkontakter og er satt i karantene.

Ingen pasienter er i karantene på grunn av smitten.

Informasjon om smitte 09.04.21

En medarbeider i kvinneklinikken på Kalnes har testet positivt på korona.
Smitteverntiltak er iverksatt i tråd med smittevernavdelingens anbefaling. Smittesporing har ført til at fire medarbeidere er definert som nærkontakter og er satt i karantene.

Dette smittetilfellet settes ikke i sammenheng med smittetilfellet i kvinneklinikken tidligere denne uken.

Ingen pasienter er satt i karantene på grunn av smitten.

Avdelingen opprettholder ordinær drift.

Informasjon om smitte 06.04.21

En pasient i kvinneklinikken på Kalnes som var uten symptomer ved innleggelse, utviklet senere symptomer og viste seg å være smittet av korona. Da pasienten fikk symptomer, ble ekstra smitteverntiltak umiddelbart iverksatt i tråd med smittevernavdelingens anbefaling.

Smittesporing har ført til at i alt 12 medarbeidere i sykehuset er definert som nærkontakter og er i karantene.

Avdelingen opprettholder ordinær drift.

Informasjon om smitte 06.04.21

En medarbeider i barne- og ungdomsklinikken på Kalnes testet positivt på korona 3. april. Smitteverntiltak er iverksatt i tråd med smittevernavdelingens anbefaling.

Smittesporing har ført til at 11 medarbeidere er definert som nærkontakter og er i karantene.

Ingen pasienter er satt i karantene på grunn av smitten.

Avdelingen opprettholder ordinær drift.

Informasjon om smitte 30.03.21

En medarbeider i geriatrisk og endokrinologisk avdeling på Kalnes er bekreftet smittet av korona.

Smitteverntiltak er iverksatt i tråd med smittevernavdelingens anbefaling. Smittesporing har ført til at 2 medarbeidere er definert som nærkontakter og er satt i karantene.

Ingen pasienter er i karantene på grunn av smitten.

Informasjon om smitte 25.03.21

En medarbeider i lungemedisinsk avdeling på Kalnes er bekreftet smittet av korona og er i hjemmeisolasjon.

Smitteverntiltak er iverksatt i tråd med smittevernavdelingens anbefaling. Smittesporing har ført til at 10 medarbeidere i sykehuset er definert som nærkontakter og er i karantene.

Ingen pasienter er i karantene på grunn av smitten.

Avdelingen opprettholder ordinær drift.

Informasjon om smitte 24.03.21

En medarbeider i prehospital avdeling er bekreftet smittet av korona.

Smitteverntiltak er iverksatt i tråd med smittevernavdelingens anbefaling. Smittesporing har ført til at 8 medarbeidere er definert som nærkontakter og disse er nå i karantene.

Ingen pasienter er i karantene på grunn av smitten.

Informasjon om smitte 23.03.21

En medarbeider i sykehusservice på Kalnes er bekreftet smittet av korona. Smittesporing har ført til at to medarbeidere er definert som nærkontakter og er satt i karantene.

Ingen pasienter er i karantene på grunn av smitten.

Informasjon om smitte 19.03.21

En pasient i gastromedisinsk avdeling på Kalnes som var uten symptomer, viste seg å være smittet av korona. Pasienten ble rutinemessig testet ved innleggelse. Da svar på testen forelå, ble ekstra smitteverntiltak umiddelbart iverksatt i tråd med smittevernavdelingens anbefaling.

Smittesporing har ført til at i alt 6 medarbeidere i sykehuset er definert som nærkontakter og er i karantene.

Avdelingen opprettholder ordinær drift.

Informasjon om smitte 16.03.21

En medarbeider i kvinneklinikken på Kalnes har testet positivt på korona. Smittesporing har ført til at fire medarbeidere er definert som nærkontakter og er satt i karantene.

Dette smittetilfellet settes ikke i sammenheng med smittetilfellet i kvinneklinikken i forrige uke.

Ingen pasienter er satt i karantene på grunn av smitten.

Informasjon om smitte 12.03.21

En medarbeider i kvinneklinikken på Kalnes er bekreftet smittet av korona.

Smitteverntiltak er iverksatt i tråd med smittevernavdelingens anbefaling.

Smittesporing har ført til at 6 pasienter og 18 medarbeidere i sykehuset er definert som nærkontakter. De berørte er informert og er i karantene.

Avdelingen må utsette noe planlagt dagbehandling. Pasienter som får utsatt sin time, blir kontaktet av sykehuset.

Informasjon om smitte 12.03.21

En medarbeider på overvåkningen i sykehuset på Kalnes har testet positivt på korona.

Smitteverntiltak er iverksatt i tråd med smittevernavdelingens anbefaling.

Smittesporing har ført til at 3 pasienter og 4 medarbeidere i sykehuset er definert som nærkontakter og er i karantene.

Informasjon om smitte 11.03.21

En medarbeider i avdeling for barne- og ungdomspsykiatri på Kalnes, har testet positivt på korona.

Smitteverntiltak er iverksatt i tråd med smittevernavdelingens anbefaling. Smittesporing har ført til at 6 medarbeidere i sykehuset er definert som nærkontakter og er i karantene.

Ingen pasienter er satt i karantene på grunn av smitten.

Avdelingen opprettholder ordinær drift.

Informasjon om smitte 10.03.21

En medarbeider i infeksjonsmedisinsk avdeling på Kalnes har testet positivt på korona, og er i hjemmeisolasjon.

Smitteverntiltak er iverksatt i tråd med smittevernavdelingens anbefaling. Smittesporing har ført til at 1 pasient og 3 medarbeidere er definert som nærkontakter og er satt i karantene.

Informasjon om smitte 05.03.21

En medarbeider i Sykehuset Østfold Kalnes er bekreftet smittet av korona, og er i hjemmeisolasjon.

Smittesporing er gjennomført og smitteverntiltak er iverksatt i tråd med smittevernavdelingens anbefaling. Smittesporingen har ført til at 5 pasienter og 7 medarbeidere i kirurgisk avdeling er definert som nærkontakter. I tillegg er 4 medarbeidere i lungemedisinsk avdeling definert som nærkontakter.

Alle de berørte er informert og er satt i karantene.

Begge avdelingene opprettholder ordinær drift.

Informasjon om smitte 24.02.21

En pasient i avdeling for rus og avhengighetsbehandling i Sykehuset Østfold Moss testet positivt på korona etter innleggelse og er i isolasjon.

Smitteverntiltak er iverksatt i tråd med smittevernavdelingens anbefaling. Smittesporing har ført til at 18 pasienter og 6 medarbeidere i sykehuset er definert som nærkontakter.

Alle de berørte er informert og er i karantene.

Seksjonen vil ikke ta imot nye pasienter den neste uken.

Informasjon om smitte 21.02.21

En medarbeider i nevrologisk avdeling på Kalnes testet positivt på korona 19. februar, og er i hjemmeisolasjon.

Smitteverntiltak er iverksatt i tråd med smittevernavdelingens anbefaling. Smittesporing har ført til at 10 medarbeidere i sykehuset på Kalnes er definert som nærkontakter og er satt i karantene.

Ingen pasienter er satt i karantene på grunn av smitten.

Informasjon om smitte 19.02.21

Seks medarbeidere i Åsebråten barne- og ungdomspsykiatriske klinikk er i karantene etter at en medarbeider testet positivt for korona (britisk variant) 18. februar. Smitteveien er kjent og det er ordinær drift i avdelingen.

Informasjon om smitte 13.02.21

To medarbeidere i hjerteavdelingen testet fredag 12. februar positivt for korona. Prøvene vil også bli testet for om det er muterte virusvarianter. Smittesporing er nå avsluttet. Totalt 16 medarbeidere og 4 pasienter er i karantene. Alle berørte pasienter og medarbeidere er kontaktet. De vil bli testet i regi av sin hjemkommune.

Oppdatert informasjon 16.02.21:

Mutert virus påvist i hjerteavdelingen

Informasjon om smitte 11.02.21

To nye medarbeidere i ortopedisk avdeling i sykehuset på Kalnes har testet positivt på korona. Det vil si at det nå til sammen er 7 pasienter og 20 medarbeidere som er bekreftet smittet i forbindelse med smitteutbruddet i avdelingen, som ble kjent 4. februar.

Informasjon om smitte 09.02.21

Tre nye medarbeidere i ortopedisk avdeling i sykehuset på Kalnes har testet positivt på korona. Det vil si at det nå til sammen er 7 pasienter og 18 medarbeidere som er bekreftet smittet i forbindelse med smitteutbruddet, som ble kjent 4. februar.

Smitteverntiltak er iverksatt i tråd med smittevernavdelingens anbefaling. Smitteutbruddet har ført til at mer enn 60 medarbeidere er i karantene eller i isolasjon.

Informasjon om smitte 08.02.21

Til sammen 7 pasienter og 15 medarbeidere i sykehuset har testet positivt på korona i forbindelse med smitteutbruddet i ortopedisk avdeling på Kalnes, som ble kjent 4. februar. Alle de berørte er informert og er i isolasjon.

Smitteverntiltak er iverksatt i tråd med smittevernavdelingens anbefaling. Smitteutbruddet har ført til at mer enn 60 medarbeidere er i karantene eller i isolasjon.

Informasjon om smitte 03.02.21

En medarbeider i kvinneklinikken på Kalnes er bekreftet smittet av korona, og er i hjemmeisolasjon.

Smitteverntiltak er iverksatt i tråd med smittevernavdelingens anbefaling. Smittesporing har ført til at 3 pasienter og 1 medarbeider er definert som nærkontakt.

De berørte er informert og er i karantene.

Informasjon om smitte 03.02.21

To medarbeidere i ulike avdelinger i klinikk for kirurgi på Kalnes har testet positivt på korona, og er i hjemmeisolasjon.
Smitteverntiltak er iverksatt i tråd med smittevernavdelingens anbefaling.

Smittesporing har ført til 6 pasienter og 29 medarbeidere er i karantene etter å ha blitt definert som nærkontakter i den ene avdelingen.

Oppdatert informasjon 04.02.21 til tilfellet over
Flere smittet i ortopedisk avdeling

I den andre har smittesporing ført til at 6 pasienter og 2 medarbeidere er definert som nærkontakter og er i karantene.

Informasjon om smitte 31.01.2021

En medarbeider i Sykehuset Østfold har fått påvist det muterte britiske virusvarianten.

Informasjon om smitte 29.01.2021

En medarbeider i prehospital avdeling er bekreftet smittet av korona, og er i hjemmeisolasjon.

Smitteverntiltak er iverksatt i tråd med smittevernavdelingens anbefaling. Smittesporing har ført til at 6 medarbeidere er definert som nærkontakter og er i karantene.

Ingen pasienter er i karantene på grunn av smitten.

Informasjon om smitte 28.01.2021

En medarbeider i kvinneklinikken på Kalnes er bekreftet smittet av korona, og er i hjemmeisolasjon.

Smitteverntiltak er iverksatt i tråd med smittevernavdelingens anbefaling. Smittesporing har ført til at 1 medarbeider er definert som nærkontakt og er i karantene.

Ingen pasienter er i karantene på grunn av smitten.

Informasjon om smitte 28.01.2021

En medarbeider i klinikk for medisin på Kalnes er bekreftet smittet av korona, og er i hjemmeisolasjon.

Smitteverntiltak er iverksatt i tråd med smittevernavdelingens anbefaling, og smittesporing har ført til at 1 pasient og 4 medarbeidere er definert som nærkontakter.

De berørte er informert og er i karantene.

Informasjon om smitte 27.01.2021

En medarbeider i senter for laboratoriemedisin på Kalnes er bekreftet smittet av korona, og er i hjemmeisolasjon.

Smitteverntiltak er iverksatt i tråd med smittevernavdelingens anbefaling. Smittesporing har ført til at 6 medarbeidere er definert som nærkontakter og er i karantene.

Informasjon om smitte 27.01.2021

En medarbeider i klinikk for akuttmedisin på Kalnes er bekreftet smittet av korona, og er i hjemmeisolasjon.

Smitteverntiltak er iverksatt i tråd med smittevernavdelingens anbefaling. Smittesporing har ført til at 18 medarbeidere er definert som nærkontakter og er i karantene.

Ingen pasienter er i karantene på grunn av smitten.

Informasjon om smitte 27.01.2021

En medarbeider i klinikk for medisin på Kalnes er bekreftet smittet av korona, og er i hjemmeisolasjon.

Smitteverntiltak er iverksatt i tråd med smittevernavdelingens anbefaling. Smittesporing har ført til at 7 medarbeidere er definert som nærkontakter og er i karantene.

Ingen pasienter er i karantene på grunn av smitten.

Informasjon om smitte 22.01.2021

En medarbeider i klinikk for medisin på Kalnes er bekreftet smittet av korona, og er i hjemmeisolasjon.

Smitteverntiltak er iverksatt i tråd med smittevernavdelingens anbefaling. Smittesporing har ført til at 6 pasienter og 6 medarbeidere er definert som nærkontakter. De berørte er informert og er i karantene.

Informasjon om smitte 19.01.2021

En medarbeider i klinikk for akuttmedisin på Kalnes er bekreftet smittet av korona, og er i hjemmeisolasjon.

Smitteverntiltak er iverksatt i tråd med smittevernavdelingens anbefaling. Smittesporing har ført til at 12 medarbeidere er definert som nærkontakter og er i karantene.

Ingen pasienter er i karantene på grunn av smitten.

Informasjon om smitte 19.01.2021

En medarbeider i prehospital avdeling er bekreftet smittet av korona, og er i hjemmeisolasjon.

Smitteverntiltak er iverksatt i tråd med smittevernavdelingens anbefaling. Smittesporing har ført til at 10 medarbeidere er definert som nærkontakter og er i karantene.

Ingen pasienter er i karantene på grunn av smitten.

Informasjon om smitte 18.01.2021

En medarbeider i klinikk for medisin på Kalnes er bekreftet smittet av korona, og er i hjemmeisolasjon.

Smitteverntiltak er iverksatt i tråd med smittevernavdelingens anbefaling. Smittesporing har ført til at 5 medarbeidere er definert som nærkontakter og er i karantene.

Ingen pasienter er i karantene på grunn av smitten.

Informasjon om smitte 15.01.2021

3 medarbeidere i sykehusservice på Kalnes er bekreftet smittet av korona, og er i hjemmeisolasjon.

Smittesporing har ført til at 13 medarbeidere er definert som nærkontakter, og er i karantene.

Ingen pasienter er i karantene på grunn av smitten.

Informasjon om smitte 13.01.2021

En medarbeider i klinikk for medisin på Kalnes er bekreftet smittet av korona, og er i hjemmeisolasjon.

Smitteverntiltak er iverksatt i tråd med smittevernavdelingens anbefaling. Smittesporing har ført til at 8 pasienter og 27 medarbeidere i to avdelinger er definert som nærkontakter.

De berørte pasientene og medarbeiderne er informert og er i karantene.

Informasjon om smitte 12.01.2021

En medarbeider i klinikk for medisin på Kalnes har testet positivt på korona, og er i hjemmeisolasjon.

Smitteverntiltak er iverksatt i tråd med smittevernavdelingens anbefaling.
Smittesporing har ført til at 2 pasienter og 4 medarbeidere er definert som nærkontakter og er i karantene.

Informasjon om smitte 08.01.2021

En medarbeider i klinikk for kirurgi på Kalnes er bekreftet smittet av korona, og er i hjemmeisolasjon.

Smittesporing har ført til at 1 pasient og 6 medarbeidere er definert som nærkontakter, og er i karantene.

Informasjon om smitte 08.01.2021

En medarbeider i sykehusservice på Kalnes er bekreftet smittet av korona, og er i hjemmeisolasjon.

Smittesporing har ført til at 3 medarbeidere er definert som nærkontakter, og er i karantene

Informasjon om smitte 08.01.2021

En medarbeider i avdeling for innkjøp og logistikk på Kalnes er bekreftet smittet av korona, og er i hjemmeisolasjon.

Smittesporing har ført til at 8 medarbeidere er definert som nærkontakter, og er i karantene.

Informasjon om smitte 08.01.2021

En medarbeider i klinikk for kirurgi på Kalnes er bekreftet smittet av korona, og er i hjemmeisolasjon.

Smittesporing har ført til at 1 medarbeider er definert som nærkontakt, og er i karantene.

Ingen pasienter er i karantene på grunn av smitten.

Informasjon om smitte 07.01.2021

En medarbeider i klinikk for kirurgi på Kalnes er bekreftet smittet av korona, og er i hjemmeisolasjon.

Smittesporing har ført til at 5 medarbeidere er definert som nærkontakter, og er i karantene.

Ingen pasienter er i karantene på grunn av smitten.

Informasjon om smitte 07.01.2021

En medarbeider i klinikk for medisin på Kalnes er bekreftet smittet av korona, og er i hjemmeisolasjon.

Smittesporing har ført til at 3 medarbeidere er definert som nærkontakter, og er i karantene.

Ingen pasienter er i karantene på grunn av smitten.

Informasjon om smitte 06.01.2021

En medarbeider i DPS nordre Østfold er bekreftet smittet av korona. Medarbeideren er nå i hjemmeisolasjon.

Smittesporing har ført til at 4 medarbeidere er definert som nærkontakter, og er nå i karantene.

Ingen pasienter er i karantene på grunn av smitten.

Informasjon om smitte 06.01.2021

En medarbeider i prehospital avdeling er bekreftet smittet av korona, og er i hjemmeisolasjon. Smittesporing har ført til at 7 medarbeidere er i karantene.

Ingen pasienter er i karantene på grunn av smitten.

Informasjon om smitte 06.01.2021

En medarbeider i klinikk for medisin er bekreftet smittet av korona, og er i hjemmeisolasjon. Smittesporing har ført til at 1 medarbeider er definert som nærkontakt og er i karantene.

Ingen pasienter er i karantene på grunn av smitten.

Informasjon om smitte 04.01.2021

En medarbeider i prehospital avdeling har testet positivt på korona. Medarbeideren er i hjemmeisolasjon.

Smitteverntiltak er iverksatt i tråd med smittevernavdelingens anbefaling, og smittesporing har ført til at 7 medarbeidere nå er i karantene.

Ingen pasienter er i karantene på grunn av smitten.

Informasjon om smitte 27.12.2020

En medarbeider i avdeling for sykehusservice har testet positivt på korona. Medarbeideren er i hjemmeisolasjon. Smittesporing har ført til at 6 medarbeidere er i karantene.

En medarbeider i DPS Nordre Østfold har testet positivt på korona. Smittesporing har ikke medført noen konsekvenser for sykehuset. 

Informasjon om smitte 16.12.2020

To medarbeidere i prehospital avdeling har testet positivt på korona. Medarbeiderne er i hjemmeisolasjon.

Smitteverntiltak er iverksatt i tråd med smittevernavdelingens anbefaling, og smittesporing har ført til at 5 medarbeidere nå er i karantene.

Informasjon om smitte 16.12.2020

En medarbeider i en seksjon i psykiatrisk avdeling i Sykehuset Østfold Kalnes har testet positivt på korona. Medarbeideren er nå i hjemmeisolasjon.

Smittesporing har ført til at 2 pasienter og 6 medarbeidere er definert som nærkontakter. De berørte er informert og er i karantene.

Informasjon om smitte 16.12.2020

En medarbeider i dagkirurgen i Moss er bekreftet smittet av korona, og er i hjemmeisolasjon. Smittesporing har ført til at 5 medarbeidere er i karantene.

Ingen pasienter er i karantene på grunn av smitten.

Informasjon om smitte 16.12.2020

En inneliggende pasient i psykiatrisk avdeling på Kalnes har testet positivt på korona. Pasienten er nå i isolasjon.

Smittesporing har ført til at 13 sykehusmedarbeidere er definert som nærkontakter. Medarbeiderne er nå i karantene.

Informasjon om smitte 15.12.2020

En medarbeider på overvåkning i Sykehuset Østfold Kalnes har testet positivt på korona. Medarbeideren er nå i hjemmeisolasjon. Smittesporing har ført til at 3 pasienter og 11 medarbeidere er definert som nærkontakter. De berørte er informert og er i karantene.

Informasjon om smitte 15.12.2020

En medarbeider på nyfødtintensiv på Kalnes er bekreftet smittet av korona, og er nå i hjemmeisolasjon. Smitteverntiltak er iverksatt i tråd med smittevernavdelingens anbefaling.

Smittesporing har ført til at 3 pasienter med pårørende er definert som nærkontakter. De berørte er informert og er i karantene.

Medarbeideren som har testet positivt på korona, var i nærkontakt med 2 medarbeidere som nå er i karantene.

Informasjon om smitte 15.12.2020

Fordi en medarbeider i sykehuset på Kalnes har testet positivt på korona, er 4 medarbeidere i poliklinikkområde 3 – ortopedi (skadepol.) nå i karantene. Smitteverntiltak er iverksatt i tråd med smittevernavdelingens anbefaling.

Smittesporingen er fullført og ingen pasienter er i karantene på grunn av smitten.

Informasjon om smitte 11.12.2020

En medarbeider i psykiatrisk avdeling i Sykehuset Østfold Kalnes har testet positivt på korona, og er nå i hjemmeisolasjon. Smittesporing har ført til at 8 medarbeidere er definert som nærkontakter og er i karantene.

Smittesporingen er fullført, og ingen pasienter er i karantene på grunn av smitten.

Avdelingen opprettholder normal drift inntil videre. Situasjonen følges tett.

Oppdatert 14.12.2020
Ytterligere to medarbeidere i psykiatrisk avdeling har testet positivt på korona. De to medarbeiderne har ikke vært definert som nærkontakter etter at det ble påvist smitte i avdelingen før helgen, og har derfor ikke vært i karantene.

Smittesporing har ført til at 7 nye medarbeidere er definert som nærkontakter til de to medarbeiderne som nå har testet positivt.

Ingen pasienter er i karantene på grunn av smitten.

Informasjon om smitte 11.12.2020

En pårørende som var på besøk i BUPP Halden, testet seg dagen etter og viste seg å være smittet av korona. 1 sykehusmedarbeider er definert som nærkontakt og er nå i karantene.

Informasjon om smitte 10.12.2020

En medarbeider i ortopedisk avdeling på Kalnes har testet positivt på korona, og er nå i hjemmeisolasjon. Smittesporing har ført til at 9 medarbeidere er definert som nærkontakter og er i karantene.

Smittesporingen er fullført, og ingen pasienter er i karantene på grunn av smitten.

Informasjon om smitte 09.12.2020

En medarbeider ved DPS nordre Østfold Moss har testet positivt på korona, og er nå i hjemmeisolasjon. Medarbeideren var i nærkontakt med 3 pasienter før symptomene brøt ut. De berørte pasientene er informert og er i karantene.

Smitteverntiltak er iverksatt i tråd med smittevernavdelingens anbefaling. Smittesporing har ført til at 1 medarbeider er definert som nærkontakt, og er i karantene.

Informasjon om smitte 09.12.2020

En pasient som var til behandling i fysikalsk medisin og rehabilitering Moss, testet dagen etter positivt på korona. Dette førte til at to medarbeidere i sykehuset måtte i karantene.
Den ene medarbeideren har fått påvist smitte etter dette, og er nå i hjemmeisolasjon.

Dette fikk ikke noen ytterligere konsekvenser for pasienter eller medarbeidere da den berørte medarbeideren allerede var i karantene.

Avdelingen opprettholder normal drift.

Informasjon om smitte 02.12.2020

En medarbeider i lungeavdelingen i Sykehuset Østfold Kalnes har testet positivt på korona, og er nå i hjemmeisolasjon.

Smittesporing har ført til at 6 medarbeidere er i karantene etter å ha blitt definert som nærkontakter.

Ingen pasienter er i karantene på grunn av smitten.

Informasjon om smitte 01.12.2020

En medarbeider ved Åsebråten barne- og ungdomspsykiatriske klinikk har testet positivt på korona, og er nå i hjemmeisolasjon. Medarbeideren var i nærkontakt med 2 pasienter før symptomene brøt ut. De berørte pasientene er informert og er i karantene.

Smitteverntiltak er iverksatt i tråd med smittevernavdelingens anbefaling. Smittesporing har ført til at 3 medarbeidere i sykehuset og 2 studenter er definert som nærkontakter, og er i karantene.

Klinikken opprettholder normal drift.

Informasjon om smitte 01.12.2020

En medarbeider i pasientservice og booking på Kalnes har testet positivt på korona, og er nå i hjemmeisolasjon. Smittesporing har ført til at 4 medarbeidere er definert som nærkontakter og er i karantene.

Ingen pasienter er i karantene på grunn av smitten.

Informasjon om smitte 30.11.2020

En medarbeider i revmatologisk avdeling i Sykehuset Østfold Moss er bekreftet smittet av korona, og er nå i hjemmeisolasjon. Medarbeideren var i nærkontakt med 5 pasienter før symptomene brøt ut. De berørte pasientene er informert og er i karantene.

Smitteverntiltak er iverksatt i tråd med smittevernavdelingens anbefaling. Smittesporing har ført til at 3 medarbeidere i sykehuset er definert som nærkontakter, og er i karantene.

Avdelingen vil forsøke å opprettholde normal drift, men noen pasienter som har time denne uken, vil få timen sin utsatt.  Pasientene det gjelder vil bli kontaktet av avdelingen. 
En del pasienter vil også få tilbud om telefonkonsultasjon i stedet for fysisk oppmøte.

Informasjon om smitte 26.11.2020

1 medarbeider i akuttmottaket i Sykehuset Østfold Kalnes har testet positivt på korona, og er nå i hjemmeisolasjon.

9 medarbeidere er i karantene etter å ha vært i nærkontakt med medarbeideren som nå har testet positivt.

Akuttmottaket opprettholder normal drift og ingen pasienter er i karantene på grunn av smitten.

Informasjon om smitte 26.11.2020

4 medarbeidere i prehospital avdeling i Sykehuset Østfold har testet positivt på korona. Medarbeiderne er nå i hjemmeisolasjon.

Smittesporing har ført til at 18 medarbeidere er definert som nærkontakter og de er nå i karantene.

Avdelingen opprettholder normal drift og ingen pasienter er i karantene på grunn av smitten.

Oppdatert informasjon 30.11.2020

Ytterligere 3 medarbeidere i prehospital avdeling har testet positivt på korona, og er nå i hjemmeisolasjon. Totalt er nå 25 medarbeidere definert som nærkontakter og er i karantene.

Informasjon om smitte 25.11.2020

Fire pasienter og to medarbeidere ved dialysen i Sykehuset Østfold Moss har testet positivt på korona. De ansatte er nå i hjemmeisolasjon.  Dialysepasientene som har testet positivt på korona blir isolert, og får dialyse på Kalnes.

Smittesporing har ført til at ti medarbeidere er definert som nærkontakter og de er nå i karantene.

Det er strenge smitteverntiltak på dialyseavdelingen, og alle berørte pasienter ved dialysen i Moss blir fulgt opp av smittevernavdelingen i sykehuset. Alle berørte pasienter er i dag blitt testet for korona.

Informasjon om smitte 24.11.2020

En medarbeider i klinikk for kirurgi på Kalnes er bekreftet smittet av korona, og er nå i hjemmeisolasjon. Medarbeideren var i nærkontakt med 11 pasienter før symptomene brøt ut. De berørte pasientene er informert og er i karantene.

Smitteverntiltak er iverksatt i tråd med smittevernavdelingens anbefaling. Smittesporing har ført til at 16 medarbeidere i sykehuset er definert som nærkontakter, og er i karantene.

Informasjon om smitte 23.11.2020

13 medarbeidere i klinikk for medisin er i karantene etter at 1 medarbeider testet positivt for Covid-19. Ingen pasienter er i karantene på grunn av smitten.

Informasjon om smitte 13.11.2020

En pasient i kreftavdelingen på Kalnes som opprinnelig testet negativt, viste seg å være smittet av korona. Smittesporing har ført til at 12 medarbeidere i avdelingen er definert som nærkontakter og de er nå i karantene.

Smitteverntiltak er iverksatt i tråd med smittevernavdelingens anbefaling. Det er ikke smitte i avdelingen nå, og avdelingen har normal drift.

Informasjon om smitte 12.11.2020

26 medarbeidere i sykehuset på Kalnes er i karantene etter at en pasient i klinikk for medisin som testet negativt ved innleggelse, er smittet av korona. Det er sannsynlig at pasienten er smittet av en besøkende, som i etterkant av besøk har testet positivt på korona.

Sykehuset Østfold har en streng innslippskontroll som alle som kommer til sykehuset må i gjennom. Men siden man kan være smittet uten å ha symptomer, kan det likevel komme smitte inn i sykehuset. Sykehuset har allerede store begrensninger for besøk, men må nå vurdere om muligheten for å komme på besøk må innskrenkes ytterligere. Denne beslutningen vil tas før helgen.

Med så mange medarbeidere i karantene, må klinikk for medisin utsette mye av den planlagte utredningen og behandlingen. De berørte pasientene som får utsatt sin planlagte time i sykehuset, vil bli kontaktet direkte.

Sykehuset oppfordrer alle som kommer til sykehuset om å være svært oppmerksomme på å holde avstand til både pasienter og sykehusansatte.


Informasjon om medarbeider 09.11.2020

En medarbeider i psykisk helsevern på Kalnes er bekreftet smittet av korona, og er nå i hjemmeisolasjon. Medarbeideren var i nærkontakt med to pasienter før symptomene brøt ut. De berørte pasientene er informert og er i karantene.

Smitteverntiltak er iverksatt i tråd med smittevernavdelingens anbefaling. Smittesporing har ført til at åtte medarbeidere i sykehuset er definert som nærkontakter, og er i karantene.

Informasjon om medarbeider 20.10.2020

En medarbeider i prehospital avdeling i Sykehuset Østfold er bekreftet smittet av korona, og er nå i hjemmeisolasjon. Smittesporing har ført til at 12 medarbeidere er definert som nærkontakter og er i karantene.
Medarbeideren har ikke vært i nærkontakt med pasienter.

Informasjon om medarbeider 12.10.2020

En medarbeider i klinikk for medisin på Kalnes er bekreftet smittet av korona, og er nå i hjemmeisolasjon. Medarbeideren var i nærkontakt med en pasient før symptomene brøt ut. Den berørte pasienten er informert og er i karantene.

Smitteverntiltak er iverksatt i tråd med smittevernavdelingens anbefaling. Smittesporing har ført til at fem medarbeidere i sykehuset er definert som nærkontakter, og er i karantene.

Informasjon om medarbeider 11.10.2020

En Sykehusmedarbeider i Sykehuset Østfold Kalnes har testet positivt for covid-19 lørdag 10. oktober, og er nå i hjemmeisolasjon. Det er ingen kjente nærkontakter med pasienter, men fire medarbeidere har vært i nærkontakt med den smittetede og er nå i karantene.

Informasjon om medarbeider 08.10.2020

En sykehusmedarbeider i Sykehuset Østfold Kalnes er bekreftet smittet av korona, og er nå i hjemmeisolasjon. Medarbeideren var i nærkontakt to pasienter før symptomene brøt ut. De berørte pasientene er informert og er i karantene.
Smitteverntiltak er iverksatt i tråd med smittevernavdelingens anbefaling. Sju medarbeidere i ulike avdelinger i sykehuset er definert som nærkontakter, og er i karantene.

Informasjon medarbeider (05.10.20 klokken 13.50)

En medarbeider i Sykehuset Østfold Moss er bekreftet smittet av korona, og er nå i hjemmeisolasjon. Medarbeideren var i nærkontakt med 10 pasienter før symptomene brøt ut. De berørte pasientene er kontaktet og er i karantene.

Smitteverntiltak er iverksatt i tråd med smittevernavdelingens anbefaling, og tre medarbeidere som er definert som nærkontakter, er i karantene.

Oppdatert informasjon 06.10.20 klokken 11.40

Smittesporingen er nå fullført. I alt 17 pasienter er identifisert som nærkontakter. De berørte pasientene er kontaktet og er i karantene. Pasientene har vært til poliklinisk konsultasjon i avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering. Det vil si at ingen av pasientene er inneliggende på sykehuset.
Seks medarbeidere er definert som nærkontakter og er nå i karantene.

Informasjon medarbeider (24.09.20 klokken 15.40)

En medarbeider i lungeavdelingen i Sykehuset Østfold Kalnes er bekreftet smittet av korona, og er nå i hjemmeisolasjon. Medarbeideren har vært i nærkontakt med flere inneliggende pasienter. Smittesporing pågår nå, og foreløpig er avdelingen stengt for besøkende.

Smitteverntiltak er iverksatt i tråd med smittevernavdelingens anbefaling, og i overkant av 20 medarbeidere i sykehuset som er definert som nærkontakter, er nå i karantene.

Oppdatert informasjon 25.09.20 klokken 1330:

14 pasienter er identifisert som nærkontakter. De berørte pasientene er informert av sykehuset og er nå i karantene. Lungeavdelingen er fortsatt stengt for besøkende.

Oppdatert informasjon 01.10.20 klokken 1845:

Lungeavdelingen er nå åpen for besøkende igjen. Det er ikke registrert flere tilfeller av smitte blant ansatte, og medarbeiderne som har vært i karantene, er nå tilbake på jobb.


Informasjon medarbeider (08.09.20 klokken 15.00)

En sykehusmedarbeider i Sykehuset Østfold Moss er bekreftet smittet av korona, og er nå i hjemmeisolasjon. Medarbeideren var i nærkontakt med fire pasienter før symptomene brøt ut. De berørte pasientene er kontaktet og er i karantene. De berørte pasientene viser ingen tegn på symptomer.

Smitteverntiltak er iverksatt i tråd med smittevernavdelingens anbefaling, og én medarbeider som er definert som nærkontakt, er i karantene.

Informasjon medarbeider (28.05.20 klokken 15.20)

Fem medarbeidere ved to seksjoner i psykisk helsevern på Kalnes, har testet positivt på covid-19. Sykehuset er i gang med smittesporing for å unngå ytterligere spredning, og vil teste alle medarbeidere i de aktuelle seksjonene.

Medarbeiderne det gjelder, har vært på vakt i dagene før de har blitt testet, og er nå i hjemmeisolasjon. Smittesporing vil avdekke hvor mange som har hatt nærkontakt med de smittede. Per nå er 40 medarbeidere satt i hjemmekarantene. Pasientene i de berørte seksjonene følges opp, og to pasienter er i karantene, men har ikke symptomer. En rekke smitteverntiltak er iverksatt, og alle aktuelle medarbeiderne testes for å finne mulige smittede som ennå ikke har utviklet symptomer.
Psykisk helsevern omdisponerer personell og vil stenge en seksjon.

Fant du det du lette etter?