Informasjon til media

Her kommer daglige oppdateringer om koronasituasjonen i Sykehuset Østfold. Oppdatert 29.09.2020 kl. 09.30

Antall innlagte pasienter med covid-19 i SØ: 0

Herav antall pasienter som ligger på intensiv: Oppgis ikke når det totale antall pasienter er 5 eller lavere.

Antall døde pasienter med covid-19: 7

Antall medarbeidere i Covid-19 relatert fravær: 49 (oppdatert 28.09.2020) 

​Antall medarbeidere med covid-19 smitte: 37

Dødsfall Kalnes -  pasienter med påvist koronasmitte
Av personvernhensyn gir vi ikke nærmere informasjon rundt pasientene.

Onsdag 20. mai: Pasient (voksen)

Søndag 10. mai: Pasient (eldre)

Tirsdag 14. april: Pasient (eldre)

Fredag 3. april: Pasient (eldre)

Torsdag 2. april: Pasient (eldre)

Onsdag 1. april: Pasient (voksen). Det ble påvist covid-19 etter dødsfallet.

Fredag 27. mars: Pasient (voksen)

Dødsfall 13. mai fikk «endret status til ikke-covid-19».


Informasjon medarbeider (24.09.20 klokken 15.40)

En medarbeider i lungeavdelingen i Sykehuset Østfold Kalnes er bekreftet smittet av korona, og er nå i hjemmeisolasjon. Medarbeideren har vært i nærkontakt med flere inneliggende pasienter. Smittesporing pågår nå, og foreløpig er avdelingen stengt for besøkende.

Smitteverntiltak er iverksatt i tråd med smittevernavdelingens anbefaling, og i overkant av 20 medarbeidere i sykehuset som er definert som nærkontakter, er nå i karantene.

Oppdatert informasjon 25.09.20 klokken 1330:

14 pasienter er identifisert som nærkontakter. De berørte pasientene er informert av sykehuset og er nå i karantene. Lungeavdelingen er fortsatt stengt for besøkende.Informasjon medarbeider (08.09.20 klokken 15.00)

En sykehusmedarbeider i Sykehuset Østfold Moss er bekreftet smittet av korona, og er nå i hjemmeisolasjon. Medarbeideren var i nærkontakt med fire pasienter før symptomene brøt ut. De berørte pasientene er kontaktet og er i karantene. De berørte pasientene viser ingen tegn på symptomer.

Smitteverntiltak er iverksatt i tråd med smittevernavdelingens anbefaling, og én medarbeider som er definert som nærkontakt, er i karantene.

Informasjon medarbeider (28.05.20 klokken 15.20)

Fem medarbeidere ved to seksjoner i psykisk helsevern på Kalnes, har testet positivt på covid-19. Sykehuset er i gang med smittesporing for å unngå ytterligere spredning, og vil teste alle medarbeidere i de aktuelle seksjonene.

Medarbeiderne det gjelder, har vært på vakt i dagene før de har blitt testet, og er nå i hjemmeisolasjon. Smittesporing vil avdekke hvor mange som har hatt nærkontakt med de smittede. Per nå er 40 medarbeidere satt i hjemmekarantene. Pasientene i de berørte seksjonene følges opp, og to pasienter er i karantene, men har ikke symptomer. En rekke smitteverntiltak er iverksatt, og alle aktuelle medarbeiderne testes for å finne mulige smittede som ennå ikke har utviklet symptomer.
Psykisk helsevern omdisponerer personell og vil stenge en seksjon.

Fant du det du lette etter?