HELSENORGE

Pandemiregister

​Norsk pandemiregister brukes som betegnelse på den delen av Norsk intensiv- og pandemiregister som omhandler pandemipasienter. Du kan lese om intensivregisterdelen på nettsiden til Norsk intensivregister.

Dette er informasjon til deg om hvordan dine personopplysninger behandles i Norsk pandemiregister og hvilke rettigheter du har. Vi ber om at du tar kontakt dersom du har spørsmål eller dersom noe fremstår som uklart. 

Du trenger ikke foreta deg noe med mindre du ønsker å reservere deg mot at Norsk pandemiregister samler inn opplysninger om deg, eller dersom du ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter.Fant du det du lette etter?