HELSENORGE

Simulerings- og ferdighetssenteret

Simulerings- og ferdighetssenteret holder til på Kalnes, og tilbyr undervisning og ferdighetstrening på bestilling. Undervisningen kan gjennomføres både lokalt (in-situ) eller i våre lokaler.

Bilde av to sykepleiere på simuleringssenteret
Trening på simulerings- og ferdighetssenteret

Vi har operatør- og fasilitatorkompetanse innen klinisk simulering og kan bistå med trening i ulike emner basert på case utviklet i samarbeid med dere.

Simulerings- og ferdighetssenteret er bemannet av anestesisykepleier og akuttsykepleier, samt en kurskonsulent.

Om simulerings- og ferdighetssenteret

  • Koordinerer og tilrettelegger for fullskala simulering i samarbeid med lokale simuleringsinstruktører
  • Underviser og/eller tilrettelegger for opplæring i praktiske prosedyrer
  • Gir opplæring til superbrukere for akuttvogn
  • Sikrer standardisert innhold i akuttvognene
  • Koordinerer HLR undervisning 
  • Utdanner AHLR, HHLR og proACT instruktører (gjelder både i SØ og i kommunene)
  • Underviser i AHLR, HHLR og BHLR
  • Underviser proACT kontakter
  • Ferdighetstrening i fagprosedyrer

HLR - hjerte- og lungeredning

Plutselig og uventet hjertestans rammer mange mennesker hvert år. Hjertestans er livstruende og krever korrekt innsats av de som oppdager det. Tidlig varsling og god hjerte – lungeredning med korrekt bruk av hjertestarter kan tredoble sjansen til å redde livet til personer med hjertestans.

Sykehuset Østfold har vedtatt å følge Norsk Resuscitasjonsråd (NRR) sine retningslinjer for opplæring i hjerte – lungeredning (HLR). Alle medarbeidere i Sykehuset Østfold skal gjennomføre HLR- opplæring i henhold til stilling/funksjon.

I Sykehuset Østfold har vi følgende HLR- opplæring:

BHLR (basal hjerte – lungeredning) – for medarbeidere uten direkte pasientkontakt

HHLR (hjerte – lungeredning for helsepersonell) med bruk av hjertestarter – for medarbeidere med direkte pasientkontakt

AHLR (avansert hjerte – lungeredning) – for medarbeidere på akuttavdelinger, intensiv og overvåkning, prehospital tjeneste og for deltakere i stansteam

I tillegg tilbys det instruktørkurs i HHLR og AHLR.

Det arrangeres årlig samling for HLR-instruktører i Østfold.

ProACT

ProACT er et kurskonsept som retter seg mot leger, sykepleiere og helsefagarbeidere som har direkte pasientkontakt i somatiske områder.

Opplæringen i ProACT har fokus på hvordan forebygge, hindre forverring og behandle livstruende tilstander hos pasienter. Opplæringen gir kompetanse i å observere pasienter etter de systematiske ABCDE+F prinsippene, bruk av National Early Warning Score (NEWS) og sikker muntlig kommunikasjon (ISBAR).

A= Airways
B= Breathing
C= Circulation
D= Disability
E= Exposure
F= Further care

ProACT grunnkurs omfatter teoriundervisning, refleksjoner, ferdighetstrening og scenariotrening. I forkant av grunnkurset skal en grunnkursbok leses. Enten leses det som en fysisk bok eller som e-bok – informasjon om dette får man ved påmelding til kurs.

Klinisk simulering

I klinisk simulering får helsepersonell, både innen psykisk helsevern og somatikk, trene på scenarier på simulator eller markører i stedet for på reelle pasienter. I klinisk simulering settes samhandling, kommunikasjon og prioritering i fokus - dette er med på å fremme pasientsikkerheten. Ved å bruke simulering som metode har man anledning til å øve på både rutinemessige og akutte prosedyrer.


Fant du det du lette etter?