HELSENORGE

Spesialistutdanning for LIS2 og LIS3

Spesialistutdanningen for leger starter etter mottatt autorisasjon som norsk lege, det vil si etter minst seks års medisinstudium. Spesialistutdanningen av leger omfatter klinisk tjeneste, teoretisk undervisning og andre læringsaktiviteter i minst seks og et halvt år etter tildelt autorisasjon eller lisens. Sykehuset Østfold tilbyr utdanning innenfor 33 spesialiteter. Vi legger også til rette for at LIS i allmennmedisin får sin rotasjon i sykehuset.

Sykehuset Østfold skal sørge for at utdanning av legespesialister skjer innen faglig forsvarlige rammer og på en måte som sikrer tilstrekkelig kvalitet og gjennomstrømming i utdanningsløpet.

Overordnet utdanningsplan

Det er utarbeidet en overordnet utdanningsplan for den enkelte spesialitet som angir hvordan sykehuset skal sikre at LIS kan oppnå læringsmålene. Formålet med utdanningsplanen for hver av spesialitetene er å beskrive oppbygning og rekkefølge for hele utdanningsløpet i spesialiteten, inkludert spesialiserings- /suppleringsteneste:

UtdanningsplanerSpesialistutdanning for leger Nasjonal nettside for LIS

Læringsmål

I tillegg til de kliniske læringsmålsplanene skal leger i spesialisering oppnå et sett av læringsmål i Felles kompetansemodul (FKM).  Dette er et sett av læringsmål som strekker seg gjennom hele utdanningsløpet til den enkelte lege i spesialisering (LIS).

Gruppeveiledning​

Gruppeveiledning er en av aktivitetene som benyttes for å nå målene innen FKM og Sykehuset Østfold har valgt å fokusere på følgende temaer:

  • Kvalitet og pasientsikkerhet, lovverk og etikk
  • Medvirkning, opplæring, samhandling og kommunikasjon
  • Forskningsseminar
  • Forbedringsarbeid
  • Kurs i supervisjon og veiledning – med kommunikasjon som verktøy
Fant du det du lette etter?