HELSENORGE

Influensa

Vanligvis blir mellom fem og ti prosent av befolkningen influensasyke i løpet av en vintersesong. Vaksine gir trygg og god beskyttelse og er tilgjengelig hos alle fastleger og i alle kommuner i Østfold. Du bør ta vaksinen hvis du er gravid, har en kronisk sykdom eller er minst 65 år gammel. Vil du vite mer om influensa og influensavaksine

Influensavaksine

For noen kan influensa være farlig. Mest utsatte er de som har nådd en viss alder, har en kronisk grunnsykdom eller en tilstand som gjør at kroppen ikke tåler influensasykdom så godt. Influensavaksine gir god beskyttelse mot influensasmitte. Vaksinen er trygg, og Folkehelseinstituttet anbefaler vaksinen.
Du bør ta influensavaksine hvis du:

• er gravid etter 12. svangerskapsuke, i andre og tredje trimester
• bor i omsorgsbolig eller sykehjem
• er minst 65 år gammel
• har diabetes
• har en kronisk luftveissykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
• har en kronisk nevrologisk sykdom eller skade
• har nedsatt immunforsvar
• har svært alvorlig fedme (KMI over 40)
• har annen alvorlig eller kronisk sykdom som legen din mener kan gjøre deg ekstra utsatt ved influensa

I tillegg anbefales influensavaksine til:

• helsepersonell som har pasientkontakt. Disse er i stor grad utsatt for smitte, og dersom de selv blir smittet kan de være en betydelig smittekilde for sine pasienter
• de som bor sammen med pasienter som har svekket immunforsvar på grunn av sykdom eller behandling. For eksempel de som bor sammen med kreftsyke som
• svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

Vaksinen kan redde liv

Nær 1,5 millioner mennesker i Norge tilhører grupper med økt risiko for komplikasjoner av influensa. Influensa kan blant annet føre til lungebetennelse og forverring av kroniske grunnsykdommer.

I gjennomsnitt dør 900 personer i Norge årlig som følge av sykdommen. Antall dødsfall varierer imidlertid mye fra år til år, og noen år er det betydelig flere. Influensavaksinen kan gjøre at færre dør av influensa. Dette er en av grunnene til at alle som har fylt 65 år anbefales å ta influensavaksine, også om de er friske.
Influensavaksinen gjør også at:
• folk blir mindre syke
• færre trenger innleggelse i sykehus
• færre får varig svekket helse
• risiko for komplikasjoner blir mindre hos gravide og foster

Ta vaksinen tidlig

Du bør helst ta vaksinen i oktober eller november. Vaksinen gir deg beskyttelse etter én til to uker.

Hvor godt beskytter vaksinen?

Det tar 10–14 dager fra vaksinen settes til den gir full effekt. Blir du smittet rett før eller kort tid etter vaksinering kan du få influensa selv om du er vaksinert fordi vaksinen trenger tid til å virke. Det er mange andre virus i omløp i den perioden de fleste tar influensavaksinen. Vaksinen beskytter ikke mot disse.

Vaksinen gir beskyttelse hos gjennomsnittlig seks av ti vaksinerte. Hvor god beskyttelsen er, avhengig av:

• alderen din
• om du har en sykdom som gjør at du lager lite antistoffer
• hvor god match det er mellom sesongens virus og viruset som er brukt i vaksineproduksjonen

Hos eldre er beskyttelsen mot å bli syk noe lavere, men vaksinen kan likevel beskytte deg mot alvorlig sykdommer som følger av influensa.
 

Bivirkninger

Influensavaksinen har vært i bruk svært lenge, og settes i millioner av doser verden over hvert år. Vaksinen er svært sikker, men bivirkninger kan oppstå.
Influensavaksine kan gi ømhet, rødhet og hevelse på stikkstedet. Noen får også feber, lett sykdomsfølelse og muskelsmerter i 1–2 dager etter vaksinasjon. Dette er ikke influensa, men immunforsvaret som reagerer på vaksinen. Allergiske reaksjoner eller andre alvorlige bivirkninger forekommer sjelden.

Vaksine til gravide

Folkehelseinstituttet anbefaler influensavaksine til gravide etter 12. svangerskapsuke. Dette er fordi gravide i andre og tredje trimester og spedbarn har en økt risiko for alvorlig sykdom hvis de får influensa. Gravide i første trimester som også har annen tilleggsrisiko bør ta vaksine. Hvis du tar influensavaksinen mens du er gravid, kan vaksinen beskytte barnet ditt mot influensa den første tiden etter fødselen.
De aller fleste gravide som får influensa blir friske uten komplikasjoner og uten at fosteret blir skadet. Gravide har likevel en noe økt risiko for komplikasjoner av influensasykdom, for eksempel lungebetennelse. Denne risikoen ser ut til å øke utover i svangerskapet. Hvis du utvikler alvorlige komplikasjoner, utgjør dette også en fare for fosteret.
Influensa under svangerskapet øker risikoen for dødfødsel.

Du bør ta vaksinen hvis du er gravid, har en kronisk sykdom eller er minst 65 år gammel

Vil du vite mer om influensa og influensavaksine

Influensa er en smittsom virussykdom. Du kan bli smittet om du puster inn dråper med influensavirus fra personer som allerede er smittet av sykdommen. Du kan også bli smittet ved direkte kontakt. En liten smittedose er nok for å bli syk.

Vanligvis kommer symptomene brått. Den syke har feber, muskelsmerter, hodepine, tørrhoste og kjenner seg slapp. Det hender også at den syke har mageplager som diarè, men det er mer sjeldent. I tillegg til plagene som influensaviruset gir, kan den syke i få en bakterieinfeksjon. Det kan gi utslag i lungebetennelse, bihulebetennelse eller ørebetennelse. Omtrent 20 prosent av de som blir smittet, har få eller ingen symptomer selv, men de kan fortsatt smitte andre.

Influensa varer oftest i sju til ti dager. 

Influensavaksinering for medarbeidere

Det kan bli endringer, men her er den foreløpige oversikten. Husk å printe ut skjema for egenerklæring som du tar med før fellesvaksinasjon.

Egenerklæringsskjema

Kalnes plenumssal

Fredag 9. oktober kl. 09.30 - 15.00
Mandag 12. oktober kl. 09.30 - 15.00
Tirsdag 13. oktober kl. 09.00 - 12.00
Fredag 16. oktober kl. 09.30 - 15.00
Mandag 19. oktober kl. 09.00 - 15.00
Tirsdag 20. oktober kl. 09.30 - 14.30
Mandag 26. oktober kl. 09.30 - 15.00
Fredag 30. oktober kl. 09.30 - 15.00
Mandag 14. desember kl. 09.00-15.00

Kalnes personalkantine

Mandag 12. oktober kl. 07.30 - 09.00
Fredag 16. oktober kl. 07.30 - 09.00

Åsebråten

Onsdag 21. oktober kl. 09.00 - 12.00
Mandag 2. november kl. 08.30 - 11.30

Haldenklinikken

Fredag 23. oktober kl. 09.00 - 13.00

Moss vestibyle og seksjonsvis

Torsdag 15. oktober kl. 09.00 - 15.00
Tirsdag 20. oktober kl. 09.00 - 15.00
Tirsdag 27. oktober kl. 09.00 - 15.00

Grålum

Tirsdag 20. oktober kl. 12.00 - 14.30

Tuneteknikeren

Onsdag 4. november kl. 09.00 - 11.30


Edwin Ruud

Onsdag 28. oktober kl. 12.00 - 13.30


Askim - SØ/Helsehuset (dialysenheten)

Onsdag 28. oktober kl. 13.30 - 14.30


Askim BUP

Onsdag 4. november kl. 13.00 - 14.00


Sarpsborgklinikken

Torsdag 29. oktober kl. 12.00 - 15.00
Torsdag 5. november kl. 12.00 - 15.00


Fredrikstad DPS

Onsdag 28. oktober kl. 12.00 - 15.00


Fredrikstad BUP

Tirsdag 3. november kl. 12.00 - 14.30

ACT Moss

22. oktober

Blodbank Askim

Onsdag 4. november kl. 11.00 - 12.00


 

Plakater til kommuner og fastleger

Plakater er sendt ut til alle kommuner i Østfold og til Vestby kommune. Er også sendt til alle fastleger og avtalespesialister. Ta kontakt på post.info@so-hf.no ved behov for flere plakater.

Plakat rettet mot helsepersonell

Plakat rettet mot risikogrupper
  

Influensavaksinering i kommunene

Klikk deg inn på din kommune for å få mer informasjon om influensavaksinering der du bor. Vi lenker opp fortløpende til kommunenes nettsider når de har lagt ut informasjon om influensavaksinering på sine nettsider.

AremarkFredrikstad Halden Hvaler Indre Østfold Marker Moss Rakkestad

Råde

Sarpsborg Skiptvet Vestby Våler
Plakat - influensavaksinering risikorgrupper

Plakat influensavaksinering rettet mot risikogrupper

Fant du det du lette etter?