Influensa

Vanligvis blir mellom fem og ti prosent av befolkningen influensasyke i løpet av en vintersesong. Vaksine gir trygg og god beskyttelse og er tilgjengelig hos alle fastleger og i alle kommuner i Østfold. Du bør ta vaksinen hvis du er gravid, har en kronisk sykdom eller er minst 65 år gammel.

​Influensavaksine

For noen kan influensa være farlig. Mest utsatte er de som har nådd en viss alder, har en kronisk grunnsykdom eller en tilstand som gjør at kroppen ikke tåler influensasykdom så godt. Influensavaksine gir god beskyttelse mot influensasmitte. Vaksinen er trygg, og Folkehelseinstituttet anbefaler vaksinen.
Du bør ta influensavaksine hvis du:

• er gravid etter 12. svangerskapsuke, i andre og tredje trimester
• bor i omsorgsbolig eller sykehjem
• er minst 65 år gammel
• har diabetes
• har en kronisk luftveissykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
• har en kronisk nevrologisk sykdom eller skade
• har nedsatt immunforsvar
• har svært alvorlig fedme (KMI over 40)
• har annen alvorlig eller kronisk sykdom som legen din mener kan gjøre deg ekstra utsatt ved influensa

I tillegg anbefales influensavaksine til:

• helsepersonell som har pasientkontakt. Disse er i stor grad utsatt for smitte, og dersom de selv blir smittet kan de være en betydelig smittekilde for sine pasienter
• de som bor sammen med pasienter som har svekket immunforsvar på grunn av sykdom eller behandling. For eksempel de som bor sammen med kreftsyke som
• svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

Vaksinen kan redde liv

Nær 1,5 millioner mennesker i Norge tilhører grupper med økt risiko for komplikasjoner av influensa. Influensa kan blant annet føre til lungebetennelse og forverring av kroniske grunnsykdommer.

I gjennomsnitt dør 900 personer i Norge årlig som følge av sykdommen. Antall dødsfall varierer imidlertid mye fra år til år, og noen år er det betydelig flere. Influensavaksinen kan gjøre at færre dør av influensa. Dette er en av grunnene til at alle som har fylt 65 år anbefales å ta influensavaksine, også om de er friske.
Influensavaksinen gjør også at:
• folk blir mindre syke
• færre trenger innleggelse i sykehus
• færre får varig svekket helse
• risiko for komplikasjoner blir mindre hos gravide og foster

Ta vaksinen tidlig

Du bør helst ta vaksinen i september, oktober eller november. Vaksinen gir deg beskyttelse etter én til to uker.

Hvor godt beskytter vaksinen?
Det tar 10–14 dager fra vaksinen settes til den gir full effekt. Blir du smittet rett før eller kort tid etter vaksinering kan du få influensa selv om du er vaksinert fordi vaksinen trenger tid til å virke. Det er mange andre virus i omløp i den perioden de fleste tar influensavaksinen. Vaksinen beskytter ikke mot disse.

Vaksinen gir beskyttelse hos gjennomsnittlig seks av ti vaksinerte. Hvor god beskyttelsen er, avhengig av:

• alderen din
• om du har en sykdom som gjør at du lager lite antistoffer
• hvor god match det er mellom sesongens virus og viruset som er brukt i vaksineproduksjonen

Hos eldre er beskyttelsen mot å bli syk noe lavere, men vaksinen kan likevel beskytte deg mot alvorlig sykdommer som følger av influensa.
 

Bivirkninger

Influensavaksinen har vært i bruk svært lenge, og settes i millioner av doser verden over hvert år. Vaksinen er svært sikker, men bivirkninger kan oppstå.
Influensavaksine kan gi ømhet, rødhet og hevelse på stikkstedet. Noen får også feber, lett sykdomsfølelse og muskelsmerter i 1–2 dager etter vaksinasjon. Dette er ikke influensa, men immunforsvaret som reagerer på vaksinen. Allergiske reaksjoner eller andre alvorlige bivirkninger forekommer sjelden.

Vaksine til gravide

Folkehelseinstituttet anbefaler influensavaksine til gravide etter 12. svangerskapsuke. Dette er fordi gravide i andre og tredje trimester og spedbarn har en økt risiko for alvorlig sykdom hvis de får influensa. Gravide i første trimester som også har annen tilleggsrisiko bør ta vaksine. Hvis du tar influensavaksinen mens du er gravid, kan vaksinen beskytte barnet ditt mot influensa den første tiden etter fødselen.
De aller fleste gravide som får influensa blir friske uten komplikasjoner og uten at fosteret blir skadet. Gravide har likevel en noe økt risiko for komplikasjoner av influensasykdom, for eksempel lungebetennelse. Denne risikoen ser ut til å øke utover i svangerskapet. Hvis du utvikler alvorlige komplikasjoner, utgjør dette også en fare for fosteret.
Influensa under svangerskapet øker risikoen for dødfødsel.

Du bør ta vaksinen hvis du er gravid, har en kronisk sykdom eller er minst 65 år gammel

Vil du vite mer om influensa og influensavaksine

Influensa er en smittsom virussykdom. Du kan bli smittet om du puster inn dråper med influensavirus fra personer som allerede er smittet av sykdommen. Du kan også bli smittet ved direkte kontakt. En liten smittedose er nok for å bli syk.

Vanligvis kommer symptomene brått. Den syke har feber, muskelsmerter, hodepine, tørrhoste og kjenner seg slapp. Det hender også at den syke har mageplager som diarè, men det er mer sjeldent. I tillegg til plagene som influensaviruset gir, kan den syke i få en bakterieinfeksjon. Det kan gi utslag i lungebetennelse, bihulebetennelse eller ørebetennelse. Omtrent 20 prosent av de som blir smittet, har få eller ingen symptomer selv, men de kan fortsatt smitte andre.

Influensa varer oftest i sju til ti dager.

Her kan du ta influensavaksine

  

Aremark

Mandag 30. oktober klokken 15.00-18.00
Passer ikke noen av dagene kan du også kontakte din fastlege for vaksinering.
Sted: Helsestasjonen v/ helsesøster Hege Myhren-Larsen
Influensavaksine:  150 kroner Pneumovaksine:   300 kroner  Begge vaksiner:  350 kroner

Målgruppen for pneumokk- og influensavaksinasjon er for en stor del den samme. Det anbefales derfor at de to vaksinene tilbys samtidig til dem som ikke har fått pneumokokkvaksine tidligere.

Askim

Askim tilbyr vaksinasjon på Løkentunet torsdag 26. og fredag 27. oktober, klokken 10.00 – 14.00. Vaksinasjonen koster 200 kroner i egenandel.

Eidsberg

Eidsberg tilbyr vaksinasjon på Familiesenteret mandag 23. oktober klokken 13.00–17.00 og fredag 27. oktober klokken 09.00–13.00. Vaksinasjonen koster 200 kroner i egenandel.

Halden

Mandag 30.oktober og tirsdag 31.oktober har de som er i risikogruppene mulighet til å få vaksinen til redusert pris. Da vil kommunens helsekontor ha vaksinasjonsdager i Storsalen, Folkets hus.

Har du ikke mulighet til å møte en av disse to dagene kan du også kontakte fastlegen din og få satt vaksinen der.
http://halden.kommune.no/nyheter/Sider/Årets-influensavaksine.aspx

Hvaler

Har du fastlege ved Hvaler legesenter kan møte opp uten timebestilling tirsdager og torsdager klokken 09.00 -11.00 eller 13.00 – 14.00.

Har du fastlege ved Skjærhalden legekontor kan møte opp uten timebestilling mandag til torsdag klokken 14.00 til 15.00

Du kan også få vaksine ved å bestille time til dette hos din egen fastlege.

Pris etter gjeldende takst hos fastlegen.

Hobøl

Hobøl tilbyr vaksinasjon på Hobøl bo- og behandlingssenter onsdag 27. september klokken 09.00-13.00, torsdag 5. oktober klokken 09.00-11.00, og onsdag 25. oktober klokken 14.00–18.00. Vaksinasjonen koster 200 kroner i egenandel.


Fredrikstad

Tidspunkt for influensavaksinasjon for risikogrupper i Fredrikstad kommune:
Uke 44 - mandag, tirsdag og onsdag klokken 10.00-14.00 i Byhallen, Rådhuset.

Marker

Marker bo og servicesenter onsdag 25. oktober klokken 12.00-15.00 og torsdag 26. oktober klokken 12.00-15.00

Egenandel 150 kroner. Personnummer må oppgis.

Moss

Vaksinasjonsdatoer i Moss er 20. og 27. oktober klokken 08.30-14.00 på Helsestasjonen, Kirkegata 14, inngang B.

Rakkestad

Det er tilbud om vaksinasjon, informasjon og kultur i Rakkestad Kulturhus tirsdag 10. oktober klokken 11.00 - 13.00.

Man får også hos fastlegen til samme pris ( kroner 150).

Rygge

For å få vaksine anbefales du å kontakte fastlegekontoret ditt i Rygge. Hos fastlegen blir pasienter i risikogruppene vaksinert for 180 kroner. 
Ekholt legekontor og Varna legesenter ber sine pasienter om å bestille time, mens Halmstad legesenter praktiserer «drop-in» for influensavaksinering.

Dersom du har fastlege i en annen kommune, kan du som er i risikogruppene henvende deg til Helsestasjonen/Familiesenteret i Rygge telefon 69 23 23 80 for å avtale tid. Prisen for å få influensavaksine på Helsestasjonen/Familiesenteret er den samme som hos fastlegen.

Rømskog

Ta kontakt med din fastlege.

Råde

Ta kontakt med din fastlege.

Sarpsborg

Mandag 23. oktober klokken 10.00-18.00.
Skjeberg familiesenter Rådhusveien 17 – Gamle Skjeberg rådhus

Tirsdag 24. oktober klokken 10.00 - 18.00
Hannestad familiesenter, Hannestadtunet 1

Onsdag 25. oktober klokken 10.00-18.00
Sentrum familiesenter, Roald Amundsens gate 33 – Inngang Thranesgate bofellesskap

Skiptvet

Skiptvet tilbyr vaksinasjon på Sollia bo- og servicesenter mandag 23. og tirsdag 24. oktober, klokken 13.00–15.00. Vaksinasjonen koster 200 kroner i egenandel.

tilbyr vaksinasjon på Marker bo- og servicesenter onsdag 25. og torsdag 26. oktober, klokken 12.00–15.00. Vaksinasjonen koster 150 kroner i egenandel.

Spydeberg

Spydeberg tilbyr vaksinasjon på Spydeberg Helsestasjon på kommunehuset onsdag 25. oktober klokken 08.00–16.00. Vaksinasjonen koster 200 kroner i egenandel.

Personer som skal ta vaksine må oppgi fullt personnummer. De fleste kommunene tar betaling kontant, enkelte tar også kort.

Trøgstad

Trøgstad tilbyr vaksinasjon på Trøgstad Helsestasjon i kommunehuset torsdag 26. oktober, klokken 13.00–16.00. Vaksinasjonen koster 200 kroner i egenandel.

Våler

Ta kontakt med din fastlege.

 

Influensavaksine - målgrupper

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.