Bilde av en forsker

Kliniske studier i Sykehuset Østfold

​Her får du en oversikt over de kliniske studiene som Sykehuset Østfold deltar i. Siden er under utarbeidelse og det vil komme flere kliniske studier etterhvert.

Betennelsesdempende legemiddel (Naproxen) ved Isjiashttps://sykehuset-ostfold.no/kliniske-studier/betennelsesdempende-legemiddel-naproxen-ved-isjiasBetennelsesdempende legemiddel (Naproxen) ved Isjias
Nagle eller plate ved ankelbruddhttps://sykehuset-ostfold.no/kliniske-studier/nagle-eller-plate-ved-ankelbruddNagle eller plate ved ankelbrudd
Principiastudienhttps://sykehuset-ostfold.no/kliniske-studier/principiastudienPrincipiastudienHensikten med denne studien er å undersøke effekt og sikkerhet av medisinen, RN1008, ved behandling av pasienter med immun trombocytopeni (ITP) med tilbakefall av sykdommen til tross for behandling med andre medisiner.
Vedlikeholdsbehandling med lavdose rituksimab ved immunologisk trombocytopeni (ITP) - Prolong-studienhttps://sykehuset-ostfold.no/kliniske-studier/vedlikeholdsbehandling-med-lavdose-rituksimab-ved-immunologisk-trombocytopeni-itp-prolong-studienVedlikeholdsbehandling med lavdose rituksimab ved immunologisk trombocytopeni (ITP) - Prolong-studienDette er en randomisert (tilfeldig trukket ut) dobbelblindet placebokontrollert studie (ukjent for deg og lege om du får rituksimab eller ikke), hvor hensikten er å undersøke om vedlikeholdsbehandling med lavdose rituksimab kan forlenge en...

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre nettsidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.