HELSENORGE

Kunst på Kalnes

​Det ble spesialbestilt fem kunstprosjekt til det nye sykehuset på Kalnes. Kunstinstallasjonene er i hovedsak plassert langs en akse som går sentralt gjennom sykehusets ankomstområde, fra trappehuset nærmest rundkjøringen ved E6, over ankomsttorget og gjennom vestibylen, til det åpne området på sykehusets bakside (halvatriet, mot skogbrynet og Vestvannet i nord-øst. I tillegg er et verk installert i kapellet i sykehusets nordligste hjørne.

I tillegg til kunstprosjektene er det også annen kunst på Kalnes, både bilder og skulpturer. Noe er nytt og noe er fra sykehuset i Fredrikstad

Fant du det du lette etter?